Ahmet Dursun ALKAN Özgeçmiş

      1.      Adı Soyadı:Ahmet Dursun ALKAN

2.      Doğum Tarihi:01.09.1963

3.      Ünvanı:Profesör Doktor

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Gemi İnş. Müh.

YTÜ

1987

Doktora

Gemi İnş. Müh. 

YTÜ

1994

 

 

5.      Akademik Ünvanlar

Araştırma Görevlisi - Gemi İnşaatı Mühendisliği - YTÜ/ 1987-1994

Yardımcı Doçent - Gemi İnşaatı Mühendisliği - YTÜ / 1995-1996

Doçent - Gemi İnşaatı Mühendisliği - YTÜ / 1996-2002

Profesör - Gemi İnşaatı Mühendisliği - YTÜ /  2004-

Doçent ünvanını aldığı tarih: 1996

6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

Çetin, O., 2007, Gemilerin Başlangıç Dizayn Aşamasında Tekne Form Parametrelerinin Optimum Seçimi, YTÜ.        
Açıkel, E., 2006, Balıkçı gemilerinin üç boyutlu kafes sistem modellemesi ile mukavemet incelemesi, YTÜ.     
Çelik, M., 2005, Kimyasal tankerlerde emniyet sistemlerinin incelenmesi, YTÜ.          

6.2  Doktora Tezleri

Gammon, M.A., 2004, “Ship hull form optimization by evolutionary algorithm”, YTÜ.

 

7.      Yayınlar

7.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Sayli, A., Alkan, A.D., Nabergoj, R., Uysal, A.Ö., 2007, "Seakeeping assessment of fishing vessels in conceptual design stage", Ocean Engineering, Vol 34, Issue 5-6, pp. 724-738, 2007.

Alkan, A.D., Gülez, K. “A Knowledge-Based Computational Design Tool for Determining Preliminary Stability Particulars of Naval Ships”, Naval Engineers Journal, ISSN: 0028-1425, Cilt 116, No. 4, Sayfa: 37-51, 2004.

Alkan, A.D., Gülez, K., Yılmaz, H., “Design of a Robust Neural Network Structure for Determining Initial Stability Particulars of Fishing Vessels”, Ocean Engineering, ISSN- 0029-8018, Cilt 31, Sayfa: 761-777, Nisan 2004.

Öztürk, R., Alkan, A.D., “Determination of Optimum Heat Transfer Area for Vacuum Evaporators in Ships”, Marine Technology, ISSN: 0025-3316, Cilt 41, No. 1, Ocak 2004, Sayfa: 17–21.

 

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Alkan, A.D., Trincas, G., Nabergoj, R., “Seakeeping metamodel of fast ro-ro ships: RSM or ANN technique?”, Maritime Transportation and Exploitation of Ocean and Coastal Resources, G. Soares, Garbatov & Fonseca (eds), Taylor & Francis Group, London, Sayfa: 789-797, 2005.

Alkan, A.D. Gülez, K., "A Simulation Study of Ship Design Characteristics using a Knowledge-based Environment", Proceedings of the 12th International Symposium on Modeling, Simulation and System's Identification, Sayfa: 303-305, 24-25 Eylül, 2004, Galati, Romanya.

Gammon, M.A., Alkan, A.D., “Initial Vessel Design by Evolutionary Optimization”, Proceedings of the 8th International Marine Design Conference, 5-8.05.2003, Atina, Cilt 1, Sayfa: 77-88.

 

7.3  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Gemi Mühendisliği El Kitabı, Ed. T.Yılmaz, Gemi Mühendisleri Odası, İstanbul, 2007.

 

7.4  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Alkan, A.D., "Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Gemi İnşa Sanayi", Gemi İnşa Sanayi Dergisi, İstanbul, Sayfa: 42-44, Haziran 2002.

Messina, G., Alkan, A.D, Kükner, A., “Balıkçı Gemilerinin Avlanma Kapasitesi Ölçümünde Bazı Öneriler”, Gemi Mühendisleri Odası Dergisi, Cilt:1, Sayı:24-33, Sayfa:3-9, İstanbul, Aralık 2001.

 

7.5  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Alkan, A.D., Kükner, A., Messina, G., “Türk ve İtalyan Balıkçı Teknelerinin Form ve diğer Teknik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması”, Balıkçı Gemileri ve Avlanma Teknolojisi Sempozyumu, Bodrum, 26-28 Ekim 1999.

Tekin, N., Alkan, A. D., Yılmaz, T., “Ülkemizde Gemi İnşaatı Mühendisliği Eğitimi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki Yeri”, I. Karamürsel Denizcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, Sayfa: 76-80, Karamürsel, 27 Haziran - 3 Temmuz 1996.

8.      Projeler

“İnternet Ortamında Geliştirilen Veri Tabanı Yardımı ile Gemilerin Başlangıç Dizayn Aşamasında Tekne Form Parametrelerinin Optimum Seçimi”, DPT projesi, 2005-2007.

“Akdeniz Balıkçı Gemilerinin Güvenlik Göstergelerinin Formül edilmesi ve Deneysel Gerçeklemesi”, İtalya Milli Araştırma Enstitüsü ve Tarım Bakanlığı, 1997-2000.

Development of a New Ro-Ro Ship Generation for the Fast Transport of Trailers, Trieste Üniversitesi, Haziran - Eylül 1994.

9.      İdari Görevler

YTÜ AB Ofisi Koordinatör Üye                                    YTÜ                            2004-
Gemi İnşaatı Anabilim Dalı Bşk.                                YTÜ                            1998-
Gemi Hidromekaniği Anabilim Dalı Bşk.                     YTÜ                            1994-1998

10.  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

IMAM(Uluslararası Akdeniz Denizcilik Birliği)            YTÜ adına üyelik         2005-

Gemi Mühendisleri Odası (Sicil no. 795)

Makine Mühendisleri Odası (Sicil no: 27225)

( Gemi Sanayi, Gemi İnşa Sanayi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergileri Yayın kurulu üyelikleri )

 

11.  Ödüller

YTÜ Bilim Teşvik Belgeleri

Association Technique in Maritime et Aéronautique (A.T.M.A., Paris-Fransa) kuruluşunun
en iyi konferans sunum ödülü, 19 Mayıs 1992.

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2007-2008

Güz

Özel Gemiler

3

0

6 (Y.L.)

Gemi Dizaynı

3

0

58

Hızlı Tekneler

2

0

35

Bahar

Gemi İnşaatında Bilgisayar Uyg.

3

0

6 (Y.L.)

Gemi Hidrodinamiği

3

0

75

Mühendislik İstatistiği

2

0

37

2006-2007

Güz

Özel Gemiler

3

0

6 (Y.L.)

Gemi Dizaynı

3

0

58

Hızlı Tekneler

2

0

35

Bahar

Gemi İnşaatında Bilgisayar Uyg.

3

0

6 (Y.L.)

Gemi Hidrodinamiği

3

0

75

Mühendislik İstatistiği

2

0

37