B羹rkan EMRE CV

1. Name: Bürkan EMRE
2. Date of Birth: 15.01.1972
3. Title: Research Assistant
4. Education:
 

Degree Area University  Year
B.S. Interior Architecture Mimar Sinan Fine Art University Architecture Faculty 1993-2000
M.S. Interior Architecture Mimar Sinan Fine Art University Institute of Science  2007-2008
Ph.D.        

5. Academic Positions Held:
Date of getting Assist. Prof. Title:
Date of getting Assoc. Prof. Title:
Date of getting Prof. Title:
6. Theses Advised:
7. Publications:

M.Sc. Theses:
“Sanayileme ve Sanayi Yap覺lar覺n覺n Yeniden 襤levlendirilmesinin 襤stanbul’dan Örnekler Üzerinde Analizi”, Master in Art, 2008.
8. Projects Conducted:
•18-19-20 Haziran 2008 Tarihinde T.C Anadolu Üniversitesi ile yap覺lan “Sosyal Sorumluluk Projesi Ortak Çal覺tay覺’nda” Proje Yürütücülüü.
•4-10 Eylül 2007 tarihleri aras覺nda yap覺lan 3.Istanbul Design Week organizasyonunda Mimarl覺k Fakültesi 襤ç Mimarl覺k Bölümü Ad覺na Stand Düzenlenmesi.
•Kayseri Mimarlar Odas覺 50. Y覺l an覺 Park覺 Yar覺mas覺.
•02-06 May覺s 2007 tarihindeki MOSDER' in düzenledii 襤MOB Fuar覺na oturma eleman覺 tasar覺m覺yla kat覺l覺m.
•M.Ü.  G.S.F  4. Uluslararas覺 Örenci Trienali.
•Maltepe Üniversitesi 襤ç Mimarl覺k Bölümünde 襤ç Mimarl覺k ve Endüstri Ürünleri Tasar覺mlar覺nda Bilgisayar Teknolojisinin Kullan覺m覺 Sergisi.
9. Administrative Duties:
•襤ç Mimarl覺k Bölümü Örenci Dan覺manl覺覺
•2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 Eitim Öretim Y覺l覺 襤ç Mimarl覺k Bölümü Özel Yetenek S覺nav覺 Tan覺t覺m Haftas覺nda Görevlendirme
10. Memberships in Professional Organizations:
11. Grants and awards
12. Teaching experience