Bürkan EMRE Özgeçmiş

 

 

1. Adı Soyadı:                Bürkan EMRE
2. Doğum Tarihi:           15.01.1972   
3. Ünvanı:                      Arş.Gör.   
4. Öğrenim Durumu:     Yüksek Lisans
  

 
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İç Mimarlık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2000
Y.Lisans İç Mimarlık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2008
Doktora İç Mİmarlık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi:           
Doçentlik Tarihi:           
Profesörlük Tarihi:           
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri        
7. Yayınlar
 

3-4-5 Nisan 2013 MSGSü Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen "Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut" konulu 3.İç Mimarlık sempozyumun'da "ENDÜSTRİYEL DİNAMİĞİN GELİŞİMİ İLE BİRLİKTE OFİS MEKANLARINDAKİ KİMLİK DEĞİŞİMİ" başlıklı BİLDİRİ sunumu.

3-4-5 Nisan 2013 MSGSü Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen "Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut" konulu 3.İç Mimarlık sempozyumun'da "ENDÜSTRİYEL DİNAMİĞİN GELİŞİMİ İLE BİRLİKTE OFİS MEKANLARINDAKİ KİMLİK DEĞİŞİMİ" başlıklı POSTER BİDİRİ sunumu.

3-4-5 Nisan 2013 MSGSü Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen "Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut" konulu 3.İç Mimarlık sempozyumun'da sempozyum bildiri kitabında "ENDÜSTRİYEL DİNAMİĞİN GELİŞİMİ İLE BİRLİKTE OFİS MEKANLARINDAKİ KİMLİK DEĞİŞİMİ" başlıklı TAM METİN BİLDİRİ yayını.

2008 M.S.G.S.Ü FBE İç Mimarlık Anabilim / Anasanat Dalı’nda“SANAYİLEŞME VE SANAYİ YAPILARININ YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİNİN İSTANBUL’DAN ÖRNEKLER ÜZERİNDE ANALİZİ” başlıklı Yüksek Lisans Tezi.


8. Projeler

- Portekiz Aveiro Üniversitesi Medya Kültür ve Tasarım Enstitüsü ile Paredes Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak bu sene ikincisi düzenlenen “International Design Competetion ( IDC)” “Art On Chairs” 21.04.2014 son katılım tarihli uluslararası sandalye tasarım yarışmasına belirlenen “Being & Reflecting”, Dining & Living”, “Cooking & Sharing” ve Restling & Enjoying” dört kategori içerisinden “Cooking & Sharing”kategorisinde “Fluid”isimli sandalye tasarımım ile katılım.

- Art Vespa 2012 Tasarım yarışmasına katılım.

- 3- 8 Eylül 2012 Tarihleri Arasında İKSV İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı Maltepe Üniversitesi Atölyeleri "BUG - Biliş ve Uygulamada Gariplikler" Kapasamında Düzenleme Komitesi Üyeliği. 

- Aveiro Üniversitesi Tarafından Ocak 2012 tarihinde düzenlenen "Art On Chairs International Design Competition" sandalye yarışmasına "Cyclic" isimli oturma  elemanı tasarımı ile katılım.   

- Art Vespa 2011 Tasarım yarışmasına katılım.

- 20 - 21 - 22 Ekim 2010 tarihinde M.S.G.S.Ü gerçekleşen “Mekan Tasarımında Kültürel Yaklaşımlar” konulu II. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumuna poster bildiri ile katılım.

- 14 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşen, İç Mimar Atilla KUZU ve Mimar Levent ÇIRPICI  tarafından “Tasarım ve İç Mimarlık Hakkında Öğrencilere Tavsiyeler” konulu söyleşinin yürütücülüğü.

- 28 Ocak 2009 tarihinde CNR Fuar merkezinde MOSDER tarafından düzenlenen öğrenci tasarımları sergisinde İç Mimarlık Bölümü adına sergi yürütücülüğü.

- 15 Haziran - 15 Temmuz 2009 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın “Projem İstanbul” olarak adlandırdığı akademik araştırmaların desteklenmesi projesinin 5.Dönem Başvurularına “Eski Kartal Yunus Çimento Fabrikası Silolarının Tasarım Müzesine Dönüştürülmesi”  başlığı altında fikir projesi ile kişisel katılım.

- 4 - 5 Kasım 2009 tarihleri arasında T.C. Maltepe Üniversitesi, Türksoy ve Kazak Mimarlık ve İnşaat Baş Akademisi (Kazgasa) tarafından ortak yapılan “Uluslararası Avrasya Ülkeleri Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Okulları Diploma Projeleri Festivali” çerçevesinde proje yürütücülüğü.

- 18 - 19 - 20 Haziran 2008 Tarihinde T.C Anadolu Üniversitesi ile yapılan “Sosyal Sorumluluk Projesi Ortak Çalıştayı’nda” İç Mimarlık Bölümü adına proje yürütücülüğü.

- 02 - 06 Mayıs 2007 tarihindeki MOSDER' in düzenlediği İMOB Fuarına oturma elemanı tasarımıyla katılım.

- 4 -10 Eylül 2007 tarihleri arasında gerçekleşen 3.Istanbul Design Week organizasyonunda Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü adına stand düzenleme yürütücülüğü.

-  2006 yılında M.Ü.G.S.F tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenci Trienaline katılım.

-  2005 yılında Kayseri Mimarlar Odası 50. Yıl anı Parkı Yarışmasına katılım.

- 7 Mart 2005 tarihinde Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde “İç Mekan ve Endüstri Ürünleri Tasarımlarının Bilgisayar Teknolojisiyle Anlatımları” konulu karma sergiye katlılım.


9. İdari Görevler

- Prof. Dr. Erkut ÖZEL anısına Mimarlık Fakültesi 2011-2012 Bahar Dönemi Tasarım Stüdyosu VIII Proje Yarışması Raportörlüğü.

- Mimarlık Fakültesi bünyesinde 21-22 aralık 2011 tarihinde düzenlenen " I. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienalinin Ardından Değerlendirmeler ve Mimarlık Forumu II " organizasyonunda komite üyeliği.

- 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Web Koordinatörlüğü.

- 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 -2012 Eğitim ve Öğretim yılında Sergi ve Etkinlik Komisyonu üyeliği. 

- 2011-2012  Eğitim Öğretim yılı İç Mimarlık Bölümü Bahar Yarıyılı Tasarım Stüdyosu VIII Yürütme Komisyonu Üyeliği

2011-2012  Eğitim Öğretim yılı İç Mimarlık Bölümü Güz Yarıyılı Tasarım Stüdyosu VIII Yürütme Komisyonu Üyeliği

- 2011-2012  Eğitim Öğretim yılı İç Mimarlık Bölüm Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı

- 2010 - 2011 Eğitim Öğretim yılı İç Mimarlık Bölümü Söyleşiler Komisyonu Üyeliği.

- 2010 - 2011 Eğitim Öğretim yılı İç Mimarlık Bölümü Mezuniyet Projesi Koordinatörlüğü.

- 11 -15 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı Koordinatörlüğü.

- 2011 - 2010, 2010 - 2009, 2009 - 2008, 2008 - 2007, 2007 - 2006,  2006 - 2005, 2005 - 2004 Eğitim Öğretim yıllarında İç Mimarlık Bölümü öğrenci danışmanlığı.

- 2010 - 2009, 2009 - 2008, 2008 - 2007, 2007 - 2006, Eğitim Öğretim yıllarında T.C. Maltepe Üniversitesi MASEM Bünyesinde İç Mimarlık Bölümü Özel Yetenek Sınavına Hazırlık Kursu Yürütücülüğü.

- 2009 - 2010 Eğitim Öğretim yılı ve 2010 Güz Yarıyılı İç Mimarlık Bölümü Proje III-IV-IV Koordinatörlüğü.

- 2009 - 2010 Eğitim Öğretim yılı İç Mimarlık Bölümü Etkinlik Komisyonu Üyeliği.

- 2005 - 2006 Eğitim Öğretim yılı İç Mimarlık Bölümü Tanıtım Günlerinde bölüm tanıtımı görevi.

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verilen dersler

13. Daha Önce Çalıştığı Kurumlar:

1.  Dekorasyonel Mimarlık.(2002)

2.  Uygar Mimarlık.(2002)

3.  Villa Pamir Mobilya ve Dekorasyon.(2000-2001)

4.  Sothis Mimarlık İçin İletişim Fuarına Stand Tasarımı.(2000)

5.  NTSR Fuarcılık Adına CNR 1.ve 2. Hol Tasarımı.(1999)

6.  Authentic House Mobilya.(1999)

7.  Kırtasiye ve Eşantiyon Fuarlarında Stand Tasarımı.(1998)

8.  İdeko Mobilya.(1997)

9.  Asimar.(1996)

10. Zeynep Balaban Mimarlık Ofisi. (1995)

11. Artmosfer Mimari.(1994)