Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesinin 6 bölümünün Tasar覺m Stüdyolar覺nda yap覺lan çal覺malar覺 ekteki kitapc覺覺 indirerek incelemek için t覺klay覺n覺z.
 


 

 
Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi, Avrupan覺n seçkin Mimarl覺k Fakültelerinin üyesi olduu Avrupa Mimarl覺k Eitimi Birliinin 2013 y覺l覺 itibariyle üyesidir. Merkezi Belçika'da bulunan EAAE "European Association for Architectural Education" mimarl覺k eitimi alan覺nda iletiim salamay覺 ve bilimsel etkinliklerde bulunmay覺 amaçlayan bir kurumdur. 
EAAE'nin web sayfas覺ndan fakültemizin dünyaya aç覺lan penceresine balanmak için t覺klay覺n覺z.
 

 

 


Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi'ne ait  yard覺mc覺 ders notlar覺 için t覺klay覺n覺z.

RENC襤 PROJELER襤

 

   
     
     
     

 

FACULTY of ARCHITECTURE 
BUILDING and CONSTRUCTION WORKSHOP
 
 
 
 
 
 
 
FACULTY of ARCHITECTURE
EXHIBITION HALL
 
 
 
 
 
 
 

 

 


PROJE F襤NAL TESL襤MLER襤 HAKKINDA

ÖNEML襤 DUYURU   13.01.2017  16:40


 

Mimarl覺k, 襤ç Mimarl覺k ve Gemi ve Yat Tasar覺m覺 Bölümleri için

Proje Final Teslim Tarihi 17 Ocak 2017'dir.

(Diploma projeleri hariçtir.)