Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesinin 6 bölümünün Tasar覺m Stüdyolar覺nda yap覺lan çal覺malar覺 ekteki kitapc覺覺 indirerek incelemek için t覺klay覺n覺z.
 


 

 
Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi, Avrupan覺n seçkin Mimarl覺k Fakültelerinin üyesi olduu Avrupa Mimarl覺k Eitimi Birliinin 2013 y覺l覺 itibariyle üyesidir. Merkezi Belçika'da bulunan EAAE "European Association for Architectural Education" mimarl覺k eitimi alan覺nda iletiim salamay覺 ve bilimsel etkinliklerde bulunmay覺 amaçlayan bir kurumdur. 
EAAE'nin web sayfas覺ndan fakültemizin dünyaya aç覺lan penceresine balanmak için t覺klay覺n覺z.
 

 

 


Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi'ne ait  yard覺mc覺 ders notlar覺 için t覺klay覺n覺z.

RENC襤 PROJELER襤

 

 

 
       
       
       

 

FACULTY of ARCHITECTURE 
BUILDING and CONSTRUCTION WORKSHOP
 
 
 
 
 
 
 
FACULTY of ARCHITECTURE
EXHIBITION HALL