Academic Staff
Prof. Dr. Ferhan YÜREKL襤
Dekan

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 Prof. Dr. 襤lter BÜYÜKDIAN

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Restorasyon, Koruma
 
 
 Prof. Dr. Ünal DEM襤RARSLAN
襤ç Mimarl覺k (Türkçe) Bölüm Bakan覺
 

Çal覺ma Alanlar覺: Yap覺 - 襤nce Yap覺

 Prof. Dr. Cengiz EREN

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:  Mimarl覺k, Turizm Yap覺lar覺, 5 Y覺ld覺zl覺 Oteller, Deniz Araçlar覺

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

 
Prof. Dr. Nuri TEM襤ZSOYLU

Özgeçmi /Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Plastik sanatlar ve eitimi

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

http://akademik.maltepe.edu.tr/~nuritemizsoylu

 
  
Yrd. Doç.  Dr. Jülide ALP
 

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Kent, Kent Meydanlar覺, Kentsel dönüüm, Büyük Kentsel Projeler ve Örgütlenme Süreçleri.

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

 Yrd. Doç.  Dr. Elif ALTIN

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: mekan-mobilya-yat tasar覺m覺, mekanda doku ve donat覺y覺 olutural malzeme ve ünitelerin dönemsel kullan覺m覺, mekan ergonomisi.

 
 
Yrd. Doç.  Dr. Batu BAYÜLGEN

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:
 
 Yrd. Doç. Dr. P覺nar ENG襤NCAN

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Yap覺 Üretimi, Konut Üretimi, Konut Politikalar覺, Kentsel Yenileme
 
 
 
  
Yrd. Doç. Dr. Canan ERSELÇUK

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Turizm Yap覺lar覺, Mobilya Tasar覺m覺 ve Uygulamalar覺, Ürün Tasar覺m覺
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~cananerselcuk
 

 
 
Yrd. Doç. Dr. Müge ERTEML襤
Gemi ve Yat Tasar覺m覺 Bölüm Bakan覺

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Deniz Araçlar覺 Malzemeleri, Yap覺 Fizii ve Malzeme,
Mimari ve Sanat
 

 
 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz GÖKSEL

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Deniz Araçlar覺 Tasar覺m覺, Yat Tasar覺m覺, K覺sa Mesafeli Toplu Ta覺ma Araçlar覺 Tasar覺m覺, Göstergebilim

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

 Yrd. Doç. Dr. Aliye Ceren ONUR
 
Özgeçmi / Curriculum Vitae
 
Çal覺ma Alanlar覺:
 Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP

襤ç Mimarl覺k (襤ngilizce) Bölüm Bakan覺

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 襤ç Mimarl覺k Eitimi, 襤ç Mimarl覺k Eitimi Akreditasyonu, Engelliler için Tasar覺m
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~hicranozalp
 
  
Yrd. Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN

Özgeçmi /Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k Tarihi ve Kuram覺
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~yektaozguven
 
 Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZKAN

Özgeçmi /Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Turizm Yap覺lar覺, K覺y覺 Planlama, Yat Limanlar覺, Sal覺k Yap覺lar覺, Üretim Yap覺lar覺, Proje Yönetimi ve Maliyeti, Mimari Proje, Dekorasyon Proje
 
 

 
Yrd. Doç. Dr. Candan ÖZÜLKE

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Konut Geliimi, Göç Aidiyet 襤likisi, Kültür ve Kimlik Arat覺rmalar覺, Mimari Tasar覺m, Çevre ve Davran覺 Arat覺rmalar覺.
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~candanozulke
 
 Yrd. Doç. Dr. Hamide TEMEL

Dekan Yard覺mc覺s覺

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Ayd覺nlatma Tasar覺m覺,
Mekan ve Alg覺

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺  

 Yrd. Doç. Dr. Selma TUNALI


Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 Yrd. Doç. Dr. Türkan UZUN

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Mimarl覺覺, Çada Mimarl覺k, Modernizm, Dijital Tasar覺m Kuram ve Metotlar覺, Parametrik Tasar覺m, Dynamic Architecture,Yap覺 Bilgisi Modelleme

 Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺 

 Ör. Gör. Vassilis ALYMARAS

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:
 Ör. Gör. Emel CANTÜRK

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: “Kültür - Çevre - Davran覺 Çal覺malar覺”, “Küreselleme-Kent-Konut: Deiim ve Dönüüm”
 Ör. Gör. Ouz DEM襤RARSLAN

襤ç Mimarl覺k (Türkçe) Bölüm Bakan Yard覺mc覺s覺

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Bina Bilgisi, 襤nce Yap覺

http://akademik.maltepe.edu.tr/~oguzdemirarslan

 
Ör. Gör. Baak ÖZDEN
 

Çal覺ma Alanlar覺: Mekansal Enstelasyonlar, Mekan-Sanat 襤likilendirmeleri, Sergi Tasar覺m覺, Senografi, Müzecilik, Temsil Biçimleri, Mimari Ayd覺nlatma

 
Ar. Gör. Behiç Can ALDEM襤R

Özgeçmi / Curriculum Vitae 

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Tasar覺mda Biliim

 
 
 
 Ar. Gör. Bilgen ATAÇ

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k tarihi ve kuram覺
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~bilgenatac
 

 
Ar. Gör. E. Cemre ÇEL襤KCAN

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Tasar覺m
 

 
Ar. Gör. M. Melis C襤HAN

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Konut Alanlar覺, Kapal覺 Siteler, Kamusal Alan, Sosyal ve Mekansal Ayr覺ma
 

 
Ar. Gör. Uursal DEM襤R

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Gemi Mühendislii, Gemi 襤naat覺, Gemi ve Yat Tasar覺m覺, Gemi Hidromekanii
 

 
Ar. Gör. A. 襤pek DEM襤RC襤OLU

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 

 
Ar. Gör. . Bürkan EMRE

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Sanayileme ve Sanayi Yap覺lar覺n覺n Yeniden 襤levlendirilmesi, Teknik Donat覺m Tesisat, Çizim Anlat覺m Teknikleri, Mobilya Tasar覺m.

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

http://akademik.maltepe.edu.tr/~burkanemre

 Ar. Gör. Sezin GÜLER

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 

 
 

Ar. Gör. Ceren HAM襤LOLU

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 

 
Ar. Gör. Yamur KOCABIYIK

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 

 
Ar. Gör. Belis ÖZTÜRK

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Ayd覺nlatma, Sinemasal
Mekan Tasar覺m覺, Mekan Bilgisi

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺  

http://akademik.maltepe.edu.tr/~belisozturk

 
Ar. Gör. Farahnaz ÖZTÜRK

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 
 

Ar. Gör. Z. Zelal RAHMANALI

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k Tarihi ve Kuram覺

http://akademik.maltepe.edu.tr/~zrahmanali

 
Ar. Gör. R. Hale S襤N襤RL襤OLU

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Konut Tasar覺m ve Arat覺rmalar覺, Küreselleme, Kentsel Ayr覺ma, Kapal覺 Siteler, Çevre-Davran覺 Çal覺malar覺, Çocuk Mekanlar覺

 

 
Ar. Gör. Beril SULAMACI

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k Tarihi

 

 
Ar. Gör. Elçin Burcu TEMEL

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Tasar覺m Sorunlar覺

 

 
Ar. Gör. H. Merve YANARDA

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 

 
YURTDII ÜN襤VERS襤TELERDEN ÖRET襤M ELEMANLARI  M襤SAF襤R ÖRET襤M ELEMANLARI

 
Prof. Arch. Massimo Musio- Sale
Misafir Öretim Eleman覺

Özgeçmi Curriculum Vitae

 
 Prof. Arch. Maria Carola Morozzo
Misafir Öretim Eleman覺

Özgeçmi Curriculum Vitae

 

SÖZLEMEL襤 ÖRET襤M ELEMANLARI

 
Yrd. Doç. Dr.Michael S. BITTERMANN

Çal覺ma Alanlar覺: Comprehension and enhancement of architectural design through computational modeling of human perception, aesthetical judgment and cognition.

webpage Michael S. Bittermann

 


 
Prof. Arch. Dimitra FIGA
 
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

 
     

FAKÜLTEM襤ZDE GÖREVLEND襤RME 襤LE DERS VEREN ÖRET襤M ELEMANLARI


 
Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
(yar覺 zamanl覺)
 

Çal覺ma Alanlar覺:  Gemilerin Hidrodinamik Dizayn覺, Say覺sal yöntemler ve Gemi Hareketleri 

 
 
Prof. Dr. Ömer AYDIN
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mühendislik Ölçmeleri, Hassas Yükseklik Ölçmeleri, Madencilik Ölçmeleri,GPS Ölçmeleri

 
 
Prof. Dr. Demet B襤NAN
(yar覺 zamanl覺)
 
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Koruma ve Restorasyon, Tarihi Çevre Koruma ve Deerlendirmesi , Yöresel Mimari Belgeleme ve Koruma .  

 
 
Prof. Dr. Özer Ç襤FTÇ襤OLU

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Signal processing, Soft computing, and Information Processing in Architectural Design Context, Including Visual Perception, Knowledge Modeling, and Multi-objective (Pareto) Optimization
 
  
Prof. Dr. Nevzat 襤LHAN
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 

Prof. Dr. Teoman ÖZER
(Yar覺 Zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

http://akademik.maltepe.edu.tr/~teomanozer/

 
 
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
(yar覺 zamanl覺)
 

Çal覺ma Alanlar覺: Yatlar, Küçük Teknelerin Dizayn覺 ve Stabilite Hesaplar覺, Askeri Gemilerin Stabilite Hesaplar覺, Uluslararas覺 Denizcilik Kurallar覺, Bilgisayar Destekli Yat Tasar覺m覺, Denizcilik Eitimi

 
Doç. Dr. Fethi KADIOLU
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Statik, Mukavemet, Elastisite Teorisi

 

 
Doç. Dr. 襤. Hakk覺 MOLTAY
(Yar覺 Zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

 
 
Ör. Gör. Dr.Meral AYBERK
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Tasar覺m, Yap覺 Bilgisi

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

 
  
Yrd. Doç. Dr. enay BODUROLU
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae
 
Çal覺ma Alanlar覺:  Evrensel Tasar覺m, Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasar覺m,
Yeniden 襤levlendirme
 
 
  
Yrd. Doç. Dr. Firuze ilgin ERKMAN
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae
 
Çal覺ma Alanlar覺:  Enerji  Etkin Tasar覺m, Tasar覺mda Sürdürülebilirlik
  
Yrd. Doç. Dr.Tolga SAYIN
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k ve Disiplinleraras覺 ilikiler, Mimarl覺k ve Kent ilikisi, Mimari Tasar覺m Eitimi
 
 
 Ör. Gör. Dr. 襤smail GÜNUR
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: ehir Planlama ve
Kentsel Tasar覺m, Yeni Kentler 

 
Ör. Gör. Dr. Erdal Devrim AYDIN
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Bilgisayar Ortam覺nda Tasar覺m, Sinema ve Mimarl覺k, Sanal Gerçeklik, Mimari Temsil
 
  
Ör. Gör. Dr. Güzin AYDOAN
(yar覺 zamanl覺)

ÖzgeçmiCurriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Proje yönetimi, uluslararas覺 yap覺m projelerindeki ortakl覺klar ve ortak giriimler, uluslararas覺 projelerin yönetilmesi.
 
  
Ör. Gör. Turan ALTINTA
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Bilgisayar ortam覺nda tasar覺m.
 

 
 
Ör. Gör. Bürgehan AYSU
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 
 
  
Ör. Gör. irin BAYRAM
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 
 
Ör. Gör. Ahmet ÇALAR
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Sat覺- pazarlama, pazarlama yöneticilii, su alt覺 fotorafç覺l覺覺
 
  
Ör. Gör. 襤brahim Akil ÇAKMUT
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:  Mimarl覺k, Tasar覺m,
Uygulama, Toplam Kalite Yönetimi
 
 
 
  
Ör. Gör. 襤smail DOANYILMAZ
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:  
 
 
 
  
Ör. Gör. 襤brahim DUMAN
(yar覺 zamanl覺)
 
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:Yelken Eitimi

  

 
Ör. Gör. Ahmet Cem ENER
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Art Nouveaux, eski eser restorasyonu ve turizm üzerine yaz覺 ve fotoraflar. Yerli ve yabanc覺 firmalar için amblem ve logolar. Özel mobilya tasar覺m ve imalat覺. Otomotiv, inaat ve mobilyada kullan覺lan” Poliüretan” aksesuar dizayn ve imalat覺.

  
Ör. Gör. Taylan E. GÜNGÖR
(yar覺 zamanl覺)

ÖzgeçmiCurriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 

 Ör. Gör. Gökhan GÜVEND襤KSOY

(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 

 

.
 
Ör. Gör. engül KANER
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 
 
Ör. Gör. Uur KARSLI
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 
 
Ör. Gör. Yaar Metin KESK襤N
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺 

 
Ör. Gör. Elif KUL襤
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 

 

 
Ör. Gör. Mario MAGNARELLI
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 

 
Ör. Gör. Güray OSKAY
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:


 
 
Ör. Gör. Esat ÖZKAN
(yar覺 zamanl覺)
 
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺 

 Ör. Gör. Bora ÖZKU

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 
Ör. Gör. Yasemin ÖZSOY

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 Ör. Gör. Evren ÖZTÜRK

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 
Ör. Gör. Nursema ÖZTÜRK

(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 

 
 
Ör. Gör. Özger SARIKAYA
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Yat tasar覺m覺 ve yat iç tasar覺m覺 uygulamas覺, Uçak iç tasar覺m覺 ve uygulamas覺, Araba ve araba iç tasar覺m覺 uygulamas覺, Mobilya tasar覺m覺,
Ürün tasar覺m覺 ve uygulamalar覺

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺 

 

 
 
Ör. Gör. Nihan EEN
(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 襤nce Yap覺 ve Malzeme, Sözleme ve Teklif Yönetimi, antiye Yönetimi, Proje Yönetimi
 

 
Ör. Gör. Mert ÜNNÜ

(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 

 
Ör. Gör. Taner ÜSKÜPLÜ

(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 

 
Ör. Gör. Ali Sava YASAN

(yar覺 zamanl覺)

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 
 
Ör. Gör. Sinan YUM
(yar覺 zamanl覺)
 

Çal覺ma Alanlar覺: Ürün Tasar覺m覺, Grafik Tasar覺m, Dijital Tasar覺m

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
(yar覺 zamanl覺)
 

[email protected]
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 
Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
(yar覺 zamanl覺)
 

[email protected]
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 

 

Yrd. Doç. Dr.Elmira A.GÜR
(yar覺 zamanl覺)

 [email protected]
 Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺Mimari tasar覺m, Mimari tasar覺m eitiminde yarat覺c覺l覺k,Mimari tasar覺mda niteliksel ve niceliksel arat覺rma metodlar覺, Mimari tasar覺m stüdyosu fiziksel çevresi, Konut geliimi, Konut tipolojisi, Afet sonras覺 geçici konut, Çocuk eitim merkezleri, Okul öncesi çocuun fiziksel çevresi, Çocuk mekanlar覺, Çocuk geliim teorileri
Yrd. Doç. Dr.Elmira A.GÜR
(yar覺 zamanl覺)

 [email protected]
 Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺Mimari tasar覺m, Mimari tasar覺m eitiminde yarat覺c覺l覺k,Mimari tasar覺mda niteliksel ve niceliksel arat覺rma metodlar覺, Mimari tasar覺m stüdyosu fiziksel çevresi, Konut geliimi, Konut tipolojisi, Afet sonras覺 geçici konut, Çocuk eitim merkezleri, Okul öncesi çocuun fiziksel çevresi, Çocuk mekanlar覺, Çocuk geliim teorileri
Yrd. Doç. Dr.Müjdem VURAL
(yar覺 zamanl覺)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

Yrd. Doç. Dr.Müjdem VURAL
(yar覺 zamanl覺)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

Yrd. Doç. Dr.Müjdem VURAL
(yar覺 zamanl覺)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: