Yrd. Doç. Dr. Jülide ALP Özgeçmiş

1. Name Surname: Jülide ALP     

2. Date of Birth: 21.11.1979

3. Title: Assist. Prof. Dr.       

4. Education:

Degree

Area

University

Year

Bachelor

City and Regional Planning

Yıldız Teknik University

2002

Masters

Urban Design

Mimar Sinan Güzel Sanatlar University

2006

Ph.D.

Urban Planning

Mimar Sinan Güzel Sanatlar University

2012

 

Thesis:

Degree

Name

Adviser

Year

Masters

“Kent Ve Meydan Olgusu -Yeniden Canlandırma Sürecinde Karşılaştırmalı Bir İrdeleme (İngiltere Trafalgar Meydanı Ve İstanbul Eminönü Meydanı)”

Prof.Dr.Güzin Konuk

2006

Ph.D.

“Örgütlenme Kapasitesi Bağlamında Kentsel Projeler: İstanbul Kartal Örneği” 

Prof.Dr.Güzin Konuk

2012

 

5. Academic Positions Held: 

Date of getting Assist. Prof. Title: 04.09.2013

 

6. Theses Advised:
6.1 M.Sc. Theses: -
6.2 PhD. Thesis: -

7. Publications:
7.1 Publications on international refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2 Publications on other international refereed journals
7.3 International conference presentations which published on proceedings books

·         Alp,J., “ Evaluation Of The Revitalization Process Of City Squares: İstanbul Eminönü Square and London Trafalgar Square”, İnternational İstanbul Historical Peninsula Symposium, 2013.

7.4 Written international Books and parts in book
7.5 Publications on national refereed journals
7.6 National conference presentations which published on proceedings books
7.7 Other Publications


8. Projects Conducted:

9.Administrative Duties:

10.Memberships in Professional Organizations: 

Şehir Plancıları Odası, 2002-

11. Grants and awards

·         Gürçay,S., Hattapoğlu,Z., Karabayır,E., Alp, J., Kulöz,G., Yüksel,M., Çöpoğlu,G., Uyar,Y.,  “İstanbul Kayabaşı Bölgesi İçin Konut Tasarımı Ulusal Mimari Fikir Proje Yarışması”, Equivalent Award, 2009.

·         Yüksel, M., Çalışkan, O., Kulöz,G., Aydemir, M., Hattapoğlu, Z., Alp, J., Araz, D., Çıkman,S., “Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması”, Purchasing Award, 2009.

·         Yüksel, M., Araz, D., Kulöz,G., Çalışkan,O., Bilsel,M., Hattapoğlu,Z., Alp, J., Köklü,C., “Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması ” , Mention Award, 2008.

·         Hattapoğlu,Z., Zorlu,İ., Karaoğlu,D., Eraslan,E., Alp, J., Alp,İ., Zorlu,S., Çalışkan,O., “Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması”, 4. Mention Award, 2008.

·         Araz, D., Çalışkan,O., Yüksel, M., Çıkman,S., Hattapoğlu,Z., Alp, J., Köklü,C., “Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması”, 4. Mention Award, 2008.

·         Hattapoğlu,Z., Alp,İ., Alp, J., Demirsoy, M.,Çalışkan,O., Eraslan,E., Başer,B., Erten,B., Karaoğlu,D., “Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım Mimari Proje Yarışması”, Purchasing Award, 2007.

 


12. Teaching experience

Semester

Name of the Course

Hours per week
TheoreticalPractice 

Number of students

2013-2014 / Autumn Term Designing Studio I 2 12 16