2013-14 Bahar ARCH-MIMB202 Öğrenci İşleri

2013-14 Bahar Dönemi / 2013-14 Spring Term

MIMB202 Öğrenci Çalışmaları / ARCH 202 Studio Works


Kordinatör / Coordinator : Prof. Dr. Ferhan YÜREKLİ

Grup Yürütücüleri / Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Prof. Arch. Dimitra FIGA

Doç.Dr. Pelin DURSUN

Doç.Dr.Fatma ERKÖK

Yrd. Doç. Dr. Pınar ENGİNCAN

Yrd.Doç.Dr. Demet MUTMAN

Yrd.Doç.Dr. Hicran ÖZALP

Yrd. Doç. Dr.Tolga SAYIN

Ögr. Gör. Bürgehan AYSU

Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN

Ögr. Gör. Esin YÜREKLİ

 


MAKETLE ÇALIŞILAN GÜNLÜK ESKİZ (1)_ DAILY WORK: SEARCHING A PROMPT SOLUTION BY MODEL
(önceden hazırlanan çevre maketi içine tasarım)


 

      

 

                                

 

 


 

 

MAKETLE ÇALIŞILAN GÜNLÜK ESKİZ (2)_ DAILY WORK: SEARCHING A PROMPT SOLUTION BY MODEL
(önceden hazırlanan çevre maketi içine tasarım)


 

 

   

 


                                                       

 

 

 


MODA PROJESİ_Moda’nın denizle ilişkisini güçlendirmek için “yar”lardan yaya geçiş tasarımı   MODA PROJECT_Pedesterian Passage Design on the cliffs of Moda in order to stregthen the relation with the sea

 


 

 

      

   
                                                                                                               

 

 


Üsküdar ve Beşiktaş ‘ÇARŞI’ İçlerinde Kiralık Bina    BUILDING FOR RENT IN MARKET AREAS OF BEŞİKTAŞ AND ÜSKÜDAR


  

                                                                                                                                                                                                                                                                        300