2013-14 Bahar MIMB402 Diploma Projesi

 

2013-14 Bahar Dönemi / 2013-14 Spring Term

MIMB402 Diploma Projesi Öğrenci Çalışmaları / ARCH 402 Graduation Project Studio Works


Kordinatör / Coordinator : Prof. Dr. Emre Aysu

Grup Yöneticileri/ Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız

Prof. Dr. Tülin Görgülü

Prof. Dr. Hülya Turgut

Yrd. Doç. Dr. Yekta Özgüven

Öğr. Gör. Elif Kuli

Arş. Gör. Melike Atıcı

Arş. Gör. Emel Cantürk

Arş. Gör. Belis Öztürk

Arş. Gör. Hale Sinirlioğlu

 


 

Tuna Bayram Ekiz

        

 

 

Elif Kar

      

 

 

Ayşe Müge Kuzeyli

       

 

 

Beril Süvari