2013-14 Güz MIMB-ARCH301 Öğrenci İşleri

2013-14 Güz Dönemi / 2013-14 Fall Term 

MIMB-ARCH 301 Öğrenci Çalışmaları / MIMB- ARCH 301 Studio Works


Grup Yöneticileri/ Group Instructors  

Prof.Dr.Hülya TURGUT

Araş.Gör.Emel CANTÜRK

 

 1. YERİN OKUNMASI VE KAVRAMSALLAŞTIRILMASI 


 

  

  

 

 2. YERE AİT KAVRAMSAL ÇALIŞMALAR


    

    

 

3. KAVRAMDAN MEKANA


       

 

 

4. JÜRİ