2016-2017 Bahar GYAT 210 Öğrenci İşleri

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

GYAT 210 Öğrenci Çalışmaları / GYAT 210 Studio Works


Grup Yürütücüleri / Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz Göksel

Öğr. Gör. Özger Sarıkaya

Arş. Gör. Uğursal Demir12m kadar yelkenli deniz araçlarını önemli ölçüde tanımış olma ve bu araçları işlev ve karina tiplerine göre birbirinden ayırt edebilecek düzeye eriştikten sonra iç mekanının geometrik özelliklerini öğrenmiş olmak. Proje mantığını içselleştirmiş ve dizayn spirali bilgilerinin öğrenmiş olma; ilke şeması, dolaşım şeması ve eskizlerle, küçük tonajda bir yelkenli deniz aracı projesini geliştirebilecek düzeye erişebilme.