2016-2017 Bahar GYAT 313-314 Öğrenci İşleri

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

GYAT 313-314 Öğrenci Çalışmaları / GYAT 313-314 Studio Works


Grup Yürütücüleri / Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz Göksel

Öğr. Gör. Özger Sarıkaya

Arş. Gör. Uğursal DemirGYAT 314: Bir güneş güverteli yat projesinin geliştirilmesi. Sıfırdan, karina, üstyapı ve iç mekanın tasarlanması. Karina, üstyapı ve iç mekan arasındaki anlamsal ve biçimsel ilişkilerin kurulmasında; tasarım bilgisinin pragmatik ve semantik yaklaşımların bütünlüğü içinde irdelenmesi. Seçilecek yatın derinliğine incelenmesi. Özgün fikrin, estetik duyarlılıkla yeni ürüne uygulanması. Atelye düzeni içinde geçen çalışmalarla, öğrencide eleştirel düşüncenin geliştirilmesinin sağlanması. Böylelikle öğrencinin özgün bir yapısal sistem, tasarım ideolojisi ve biçim dilini yaratmasına katkı sağlanması.GYAT 313: Bir power yat projesinin geliştirilmesi. Sıfırdan, karina, üstyapı ve iç mekanın tasarlanması. Karina, üstyapı ve iç mekan arasındaki anlamsal ve biçimsel ilişkilerin kurulmasında; tasarım bilgisinin pragmatik ve semantik yaklaşımların bütünlüğü içinde irdelenmesi. Seçilecek yatın derinliğine incelenmesi. Özgün fikrin, estetik duyarlılıkla yeni ürüne uygulanması. Atelye düzeni içinde geçen çalışmalarla, öğrencide eleştirel düşüncenin geliştirilmesinin sağlanması. Böylelikle öğrencinin özgün bir yapısal sistem, tasarım ideolojisi ve biçim dilini yaratmasına katkı sağlanması.