2016-2017 Bahar GYAT 409-410 Öğrenci İşleri

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

GYAT 409-410 Öğrenci Çalışmaları / GYAT 409-410 Studio Works


Grup Yürütücüleri / Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz Göksel

Öğr. Gör. Özger Sarıkaya

Arş. Gör. Uğursal DemirKONU 1 // FAST FERRY : Bitirme projesi kapsamında 50m üzerindeki deniz araçlarını ve süperyatları önemli ölçüde tanımış olma, yolcu taşımacılığı yapan fast ferry şirketlerine alternatif araçlar geliştirebilme ve iç mekanının geometrik özelliklerini estetik kaygılarla ortaya koayabilmek amaçlanmıştır. Proje mantığını içselleştirmiş ve dizayn spirali bilgilerinin öğrenmiş olma; ilke şeması, dolaşım şeması ve eskizlerle, büyük tonajda bir deniz aracı projesini geliştirebilecek düzeye erişmiş olmak temelleri üzerine kuruludur.

 

Beril Soyak


Emre SarıKONU 2 // FAST ATTACK CRAFT : Bitirme projesi kapsamında 50m üzerindeki deniz araçlarını ve süperyatları önemli ölçüde tanımış olma, askeri anlamda kullanılabilecek, savaş /barış durumlarına göre hücum botlar tasarlanacaktır. Literatür taramasıyla elde edilen bilgilerle desteklenecek olan askeri projede; en temel proje mantığını içselleştirmiş ve dizayn spirali bilgilerinin öğrenmiş olma; ilke şeması, dolaşım şeması ve eskizlerle, büyük tonajda bir deniz aracı projesini geliştirebilecek düzeye erişmiş olmak temelleri üzerine kuruludur.

Melek Cambaz

 


 

Ozan YavuzyiğitKONU 3 // ASSAULT BOAT : Bitirme projesi kapsamında 50m üzerindeki deniz araçlarını ve süperyatları önemli ölçüde tanımış olma, askeri anlamda kullanılabilecek, savaş /barış durumlarına göre tasarlanacak karakol botları tasarlanacaktır. Literatür taramasıyla elde edilen bilgilerle desteklenecek olan askeri projede; en temel proje mantığını içselleştirmiş ve dizayn spirali bilgilerinin öğrenmiş olma; ilke şeması, dolaşım şeması ve eskizlerle, büyük tonajda bir deniz aracı projesini geliştirebilecek düzeye erişmiş olmak temelleri üzerine kuruludur.

Dilara Kılıç


   

  

  

 

Oğulcan Koşar
GYAT 409: KONU 3  // SLOOP – FLYBRIDGE: 40m üzerindeki deniz araçlarını ve megayatları önemli ölçüde tanımış olma ve bu araçları işlev ve karina tiplerine göre birbirinden ayırt edebilecek düzeye erişme. 40m üzerindeki deniz araçlarının Karina, üstyapı ve iç mekan arasındaki anlamsal ve biçimsel ilişkilerin kurulmasında; tasarım bilgisinin pragmatik ve semantik yaklaşımlarını içselleştirmiş olması temel alınır. Proje mantığını içselleştirmiş ve dizayn spirali bilgilerinin öğrenmiş olma; ilke şeması, dolaşım şeması ve eskizlerle, büyük tonajda bir deniz aracı projesini geliştirebilecek düzeye erişme. Büyük tonajda bir aracı deniz projesini, kağıt üzerinde ve sayısal ortamda ustalıkla anlatabilecek yetkinliğe erişmiş olma.