2016-2017 Bahar ICMB-INTA 251-252 Öğrenci İşleri

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

ICMB 251-252 Öğrenci Çalışmaları / INTA 251-252 Studio Works


Grup Yürütücüleri / Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Yrd. Doç. Dr. Elif Altın  (ICMB-INTA 251-252 Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Canan Erselçuk

Öğr. Gör. Halil Amasyalı

Öğr. Gör. Şirin Bayram

Arş. Gör. İpek Ergene

 


ICMB-INTA 251:

Müstakil iki katlı konut çözümlemesi

ICMB-INTA 252:

Müstakil iki katlı konut + home office  çözümlemesi