2016-2017 Bahar ICMB-INTA 351-352 Öğrenci İşleri

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

ICMB 351-352 Öğrenci Çalışmaları / INTA 35 Studio Works


Grup Yürütücüleri / Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Öğr. Gör. Oğuz Demirarslan (ICMB-INTA 351-352 Koordinatörü)

Öğr. Gör. Nursema Öztürk

Öğr. Gör. Yasemin Özsoy

Öğr. Gör. Elif Kuli

Arş. Gör. Yağmur Kocabıyık Amasyalı

 


ICMB-INTA 351:

Verilen belirli bir mekanda ticari (serbest seçtikleri) mekan çözümlemesi

ICMB-INTA 352:

Verilen belirli bir mekanda klinik veya konaklama çözümlemesi