2016-2017 Bahar ICMB-INTA 452 Öğrenci İşleri

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

ICMB 452 Öğrenci Çalışmaları / INTA 452 Studio Works


Grup Yürütücüleri / Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Prof. Dr. Ünal DEMİRARSLAN (ICMB-INTA 452 Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Hamide TEMEL

Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP

Arş. Gör. Belis ÖZTÜRK


Yat/Yelken Klübü / “Yatch/Sailing Club”

Maltepe Sahil’de verilen arazi ve taslak plan üzerinde düzenlemeler yaparak “Yat/Yelken Klübü” tasarlanmıştır.