2016-2017 Bahar MİMB 109-110 Öğrenci İşleri

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

MİMB 109-110 Öğrenci Çalışmaları / MİMB 109-110 Studio Works


Grup Yürütücüleri / Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Prof. Dr. Nuri Temizsoylu   (MİMB 109-110 Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Selma Tunalı

Yrd. Doç. Dr. Türkan Uzun

Öğr. Gör. Ahmet Cem Ener

Arş. Gör. Sezin Talih

 


MİMB 109-110:

Tasarlanmış planda konut çözümlemesi