2016-2017 Bahar MIMB-ARCH 209-210 Öğrenci İşleri

 

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

MIMB 209-210 Öğrenci Çalışmaları / ARCH 209-210 Studio Works


Grup Yürütücüleri / Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Prof. Dr. Ferhan YÜREKLİ (MIMB-ARCH 209-210 Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Batu BAYÜLGEN

Öğr. Gör. Dimitra FYGKA

Öğr. Gör. Başak ÖZDEN

Arş. Gör. Bilgen ATAÇ

Arş. Gör. E. Cemre ÇELİKCAN

Arş. Gör. Zelal Zülfiye RAHMANALI

Arş. Gör. Hale SİNİRLİOĞLU

 

Ögr. Gör. Bürgehan AYSU

Öğr. Gör. İsmail DOĞANYILMAZ

Ögr. Gör. Taner ÜSKÜPLÜ


PROJE 3 - Kent Merkezinde “Kiralık Bina”/ “Rental Building” in the city center: Kadıköy, Üsküdar veya Beşiktaş’ta kentsel karakterli kiralık bina kompleksi tasarımı.

   

   

   

   

   

   

   

   

     

    

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

     

   

   

   

   

    

   

   

    


PROJE 2 - Moda Projesi: “Yaya Geçişi” / Moda Project: “Pedestrian Passage”: Moda’nın denizle ilişkisini güçlendirmek için 'yar'lardan yaya geçişi tasarımı.

                      

 

  


PROJE 1 - Küçük Ölçekli Ara Bina: “Sanat Galerisi” / Small Scale Infill Building: “Art Gallery”: Binalar doluluk ve boşluklar olarak düzenlenir. Bu doluluk ve boşluklar binayı şehre bağlama yanında binanınbinanın içinde bütünlük hissini vermek için de kullanılan başlıca araçlardır. Şehrin ve binanın yatay-düşey sirkülasyon sistemleri de ayrılmaz bir bütün olarak yukarda amaçlanan durumları sağlamada etkin olarak kullanılırlar. Mimarlık çalışmalarının başlangıç düşünceleri bazen kesit özelliklerinde yoğunlaşabilir. Bu çalışma, bu yolda bir deneyimdir.

   

   

   

   

   

   

  

 
içinde bütünlük hissini vermek için de kullanılan başlıca araçlardır. Şehrin ve binanın yatay-düşey sirkülasyon
 
sistemleri de ayrılmaz bir bütün olarak yukarda amaçlanan durumları sağlamada etkin olarak kullanılırlar.
 
Mimarlık çalışmalarının başlangıç düşünceleri bazen kesit özelliklerinde yoğunlaşabilir. Bu çalışma, bu yolda bir
 
deneyim olacaktır.

ESKİZ SINAVI - Açık Çağrı: Stüdyolara sığmıyoruz, dışarı yayılıyoruz. Stüdyolar ile dış mekân arasında tasarlayacağımız yeni kullanım alanları ile sınırlarımızı genişletip yeni imkanlar yaratıyoruz. Açık, yarı açık, kapalı ortak ve özelleşen mekânlar oluşturarak bu mekânları dolaşım ağları ile birbirine bağlıyoruz. 

 

  

    

   

 


2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

MIMB109-110 Öğrenci Çalışmaları / ARCH 109-110 Studio Works


Kordinatör / Coordinator : Yrd. Doç. Dr. Aliye Ceren ONUR

Grup Yöneticileri/ Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Yrd. Doç. Dr. Aliye Ceren ONUR

Yrd. Doç. Dr. Candan ILGIN ÖZÜLKE

Öğr. Gör. Emel CANTÜRK

Arş. Gör. Beril SULAMACI

------ 

Yrd. Doç. Dr. Güzin AYDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Şenay BODUROĞLU

Ögr. Gör. Turan ALTINTAŞ

Öğr. Gör. Uğur KARSLI

Ögr. Gör. Tutku SEVİNÇ

Öğr. Gör. Ali Savaş YASAN


 

 

2013-14 Güz Dönemi / 2013-14 Fall Term 

MIMB201 Öğrenci Çalışmaları / ARCH 201 Studio Works


 

Kordinatör / Coordinator : Prof. Dr. Ferhan YÜREKLİ

Grup Yöneticileri/ Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Prof. Arch. Dimitra FIGA

Yrd. Doç. Dr. Pınar ENGİNCAN

Yrd.Doç.Dr. Demet MUTMAN

Yrd. Doç. Dr. Esra SAKINÇ ÖNER

Yrd. Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN

Yrd. Doç. Dr.Tolga SAYIN

Ögr. Gör. Bürgehan AYSU

Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN

Ögr. Gör. Esin YÜREKLİ

Arş. Gör. Bilgen ATAÇ

Arş.Gör.Alper KURBAK

Arş. Gör. R. Hale SİNİRLİOĞLU

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

MIMB109-110 Öğrenci Çalışmaları / ARCH 109-110 Studio Works


Kordinatör / Coordinator : Yrd. Doç. Dr. Aliye Ceren ONUR

Grup Yöneticileri/ Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Yrd. Doç. Dr. Aliye Ceren ONUR

Yrd. Doç. Dr. Candan ILGIN ÖZÜLKE

Öğr. Gör. Emel CANTÜRK

Arş. Gör. Beril SULAMACI

------ 

Yrd. Doç. Dr. Güzin AYDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Şenay BODUROĞLU

Ögr. Gör. Turan ALTINTAŞ

Öğr. Gör. Uğur KARSLI

Ögr. Gör. Tutku SEVİNÇ

Öğr. Gör. Ali Savaş YASAN


 

 

2013-14 Güz Dönemi / 2013-14 Fall Term 

MIMB201 Öğrenci Çalışmaları / ARCH 201 Studio Works


 

Kordinatör / Coordinator : Prof. Dr. Ferhan YÜREKLİ

Grup Yöneticileri/ Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Prof. Arch. Dimitra FIGA

Yrd. Doç. Dr. Pınar ENGİNCAN

Yrd.Doç.Dr. Demet MUTMAN

Yrd. Doç. Dr. Esra SAKINÇ ÖNER

Yrd. Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN

Yrd. Doç. Dr.Tolga SAYIN

Ögr. Gör. Bürgehan AYSU

Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN

Ögr. Gör. Esin YÜREKLİ

Arş. Gör. Bilgen ATAÇ

Arş.Gör.Alper KURBAK

Arş. Gör. R. Hale SİNİRLİOĞLU

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

MIMB109-110 Öğrenci Çalışmaları / ARCH 109-110 Studio Works


Kordinatör / Coordinator : Yrd. Doç. Dr. Aliye Ceren ONUR

Grup Yöneticileri/ Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Yrd. Doç. Dr. Aliye Ceren ONUR

Yrd. Doç. Dr. Candan ILGIN ÖZÜLKE

Öğr. Gör. Emel CANTÜRK

Arş. Gör. Beril SULAMACI

------ 

Yrd. Doç. Dr. Güzin AYDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Şenay BODUROĞLU

Ögr. Gör. Turan ALTINTAŞ

Öğr. Gör. Uğur KARSLI

Ögr. Gör. Tutku SEVİNÇ

Öğr. Gör. Ali Savaş YASAN