2016-2017 Bahar MIMB-ARCH 109-110 Öğrenci İşleri

 

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

MIMB109-110 Öğrenci Çalışmaları / ARCH 109-110 Studio Works


Grup Yürütücüleri / Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Yrd. Doç. Dr. Aliye Ceren ONUR (MIMB-ARCH 109-110 Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Candan ILGIN ÖZÜLKE

Öğr. Gör. Emel CANTÜRK

Arş. Gör. Beril SULAMACI

 

Yrd. Doç. Dr. Güzin AYDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Şenay BODUROĞLU

Ögr. Gör. Turan ALTINTAŞ

Öğr. Gör. Uğur KARSLI

Ögr. Gör. Tutku SEVİNÇ

Öğr. Gör. Ali Savaş YASAN


PROJE (4)_ “EĞİMLİ ARAZİDE 3 KONUT” / “3 RESIDENTIAL HOUSE AT SLOPING LAND”

Birbirleriyle ilişkili farklı ihtiyaçlara yönelik 3 konutun eğimli arazide verilen parsel içinde çözümlenmesi

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  PROJE (3)_  MAKET ÇALIŞMASI / MODEL WORKS

Bitişik nizam bir yerleşim içinde iki tarafı kapalı bir alanda yapı çözümlemesi

     PROJE (2)_ “SEYİR TERASI” / “VIEWING PLATFORM”

Mevcut bir istinat duvarından aşağıya merdivenler, rampalar ve bir asansör kulesiyle, seyir terasları da oluşturularak alt kot ve üst kot arasında düşey sirkülasyonun sağlanması

                  PROJE (1)_ “MEVCUT BİNAYA EK” / “ADDITION TO AN EXISTING BUILDING ”

Verilen ölçülerdeki mevcut binanın mekanlar eklenerek büyütülmesi

          

 

 

2013-14 Güz Dönemi / 2013-14 Fall Term 

MIMB201 Öğrenci Çalışmaları / ARCH 201 Studio Works


 

Kordinatör / Coordinator : Prof. Dr. Ferhan YÜREKLİ

Grup Yöneticileri/ Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Prof. Arch. Dimitra FIGA

Yrd. Doç. Dr. Pınar ENGİNCAN

Yrd.Doç.Dr. Demet MUTMAN

Yrd. Doç. Dr. Esra SAKINÇ ÖNER

Yrd. Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN

Yrd. Doç. Dr.Tolga SAYIN

Ögr. Gör. Bürgehan AYSU

Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN

Ögr. Gör. Esin YÜREKLİ

Arş. Gör. Bilgen ATAÇ

Arş.Gör.Alper KURBAK

Arş. Gör. R. Hale SİNİRLİOĞLU