2016-2017 Bahar MIMB/ARCH 309-310 Öğrenci İşleri

 

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

MIMB309-310 Öğrenci Çalışmaları / ARCH 309-310 Studio Works


Grup Yürütücüleri / Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN (MIMB-ARCH309 Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Michael BITTERMANN

Yrd. Doç. Dr. Pınar ENGİNCAN

Öğr. Gör. Vassilis ALYMARAS (MIMB-ARCH310 Koordinatörü)

Arş. Gör. Behiç Can ALDEMİR

Arş. Gör. Ceren HAMİLOĞLU

 

Öğr. Gör. Yaşar Metin KESKİN

Ögr. Gör. Mario MAGNARELLI

Öğr. Gör. Güray OSKAY

Ögr. Gör. Bora Yasin ÖZKUŞ

Öğr. Gör. Evren ÖZTÜRK


Stüdyo VI, önce bir adliye binası, ardından pazar yeri tasarımı olmak üzere iki projeden oluştu. Adliye projesi için öğrenciler tarihi bir doku barındıran ve su kenarında bir sanal arazi ve Malatya'da Belediye Binası, bir alışveriş merkezi ve büyük bir park arasında kalan çizgisel bir arazi arasında seçim yaptılar. Ardından buraya adalet sistemine ait kavramları, dolaşım gerekliliklerini ve kurumsal kısıtlamaları göz önünde bulunduran bir tasarım önerdiler. İkinci projede ise, içerisinde pazar yeri ve kültürel fonksiyonları kapsayan binaları içeren bir kompleks/meydan projesi, Akdeniz ve Orta Doğu kentsel dokusunu, iklim tipini ve bitki örtüsünü barındıran sanal bir arazide gerçekleştirildi. Bu projede, yerellik, malzeme ve sosyal ilişkilerin düzenlenmesi üzerinden tasarım önerileri geliştirdiler.


PROJE 1 - ADLİYE:

  

  

  

  

  

  

  


PROJE 2 - PAZAR YERİ: