2016-2017 Bahar MIMB/ARCH 409-410 Öğrenci İşleri

 

2016-17 Bahar Dönemi / 2016-17 Spring Term 

MIMB 409-410 Öğrenci Çalışmaları / ARCH 409-410 Studio Works


Grup Yürütücüleri / Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.


Prof. Dr. Cengiz EREN

Yrd. Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN

Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZKAN (MIMB-ARCH 409 Koordinatörü)

Arş. Gör. Behiç Can ALDEMİR 

Arş. Gör. Ece Sıla BORA 

Arş. Gör. Meryem Melis CİHAN

Arş. Gör. Merve Aslı KARA

Arş. Gör. Elçin Burcu TEMEL

 

Doç. Dr. İ. Hakkı MOLTAY

Yrd. Doç. Dr. Meral AYBERK

Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNUR

Ögr. Gör. Fırat AKSAKAL

Öğr. Gör. Akil ÇAKMUT

Ögr. Gör. İlhami KURT

Öğr. Gör. Esat ÖZKANKONU 1 // MİMARLIK FAKÜLTESİ: Projenin amacı, öğrencilerin 4 yıl boyunca deneyimledikleri fakülte mekânları için alternatif üretimler yapmalarıdır. Temel olarak öğrencilerden, eğitim süreleri boyunca kimi zaman kullanım kolaylığı veya zorluğu yaşadıkları, kimi zaman olumlu veya olumsuz yanlarını dile getirdikleri fakülte mekânlarını eleştirel bir tasarım yaklaşımı ile yeniden ele almaları beklenmiştir. Maltepe Üniversitesi kampüsü içerisinde mimarlık fakültesi tasarımına ek olarak yurt binası tasarımı da projeye eklenmiştir. Asıl hedef, öğrencilerin, artık eğitimlerinin son aşamasına gelmiş olan bir mimar adayı olarak, öncelikle kendilerinin en yoğun biçimde kullandıkları mekânlara dair hayallerini tasarlayabilmelerine imkân tanımaktır.

     

Ezgi Beste Esmeray


       

 Aycan Çek


   

Işıl Su Tan


 

Göksel Engin 

Serpil Öz


Gizem Karaoğlu


  

Tuğba KaraKONU 2 // MÜZE: Müze projesi Başıbüyük, Kadıköy ve 4.Levent’te belirlenen alanların birinde tasarlanmıştır. Projenin lokasyonu, kent içi yeri, işlevsel ve kütlesel yerleşimi, ulaşım bakımından çevre ilişkileri bakımından ele alınmaktadır. Müzenin ana işlevi öğrenci tarafından seçilmiştir. Müze kendi ana işlevinin yanı sıra geçici sergiler, film ve tiyatro gösterimleri, konserler, hafta sonu gezileri, atölye çalışmaları, drama kursları vb. gibi programları içermektedir.

  

Hatice Danacı KONU 3 // ŞİŞLİ'DE YAPI KOMPLEKSİ: Şişli 'de Piyalepaşa Bulvarında Merkezi İş Alanı(MİA) olarak tanımlanan verili parselde belirli imar koşullarına uygun bir yapı kompleksi tasarımı dönem başında istenmiştir. Bölgeye uygun olan ticaret ve hizmet kapsamındaki fonksiyonlar öğrenciler tarafından seçilmiştir. Otel, İş merkezi, gençlik merkezi, kültür merkezi vb. fonksiyonlarda yapı tasarımları yapılmıştır.

       

Seda Yıldız


 

Almira Su Kurtişoğlu


 

Aslı Tiryaki


 

Nurbanu Uyar


  

Nazlı AltunsoyMİMB409: 

   

Şive Çolak