2017-18 Güz GYAT 313

2017-18 Güz Dönemi / 2017-18 Fall Term

GYAT 313 Öğrenci Çalışmaları / GYAT 313 Studio Works 


GYAT 313 Tasarım Stüdyosu 5:

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz Göksel, Öğr. Gör. Özger Sarıkaya, Yrd. Doç. Dr. Bekir Şener, Arş. Gör. Uğursal Demir

Kamer Parlak, Said Kaya, Ekin Büyükyılmaz, İrem Onay