2017-18 Güz GYAT 409 - 410

2017-18 Güz Dönemi / 2017-18 Fall Term

GYAT 409 Öğrenci Çalışmaları / GYAT 409 Studio Works 


GYAT 409 Tasarım Stüdyosu 7:

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz Göksel, Öğr. Gör. Özger Sarıkaya, Yrd. Doç. Dr. Bekir Şener, Arş. Gör. Uğursal Demir

Yağız Kurhan, Nilsu Yelkenci, Utkucan Olukoğlu, Yiğit Çomakoğlu, Doruk Apak

 

 

2017-18 Güz Dönemi / 2017-18 Fall Term

GYAT 410 Öğrenci Çalışmaları / GYAT 410 Studio Works 


GYAT 410 Tasarım Stüdyosu 8:

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz Göksel, Öğr. Gör. Özger Sarıkaya, Yrd. Doç. Dr. Bekir Şener, Arş. Gör. Uğursal Demir

Tahir Enes Tunç, Çağakan Uysal, Hatice Nur Taşel, İlkem Önay Yaman