2017-18 Güz GYAT 410

2017-18 Güz Dönemi / 2017-18 Fall Term

GYAT 410 Öğrenci Çalışmaları / GYAT 410 Studio Works 


GYAT 410 Tasarım Stüdyosu 8:

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz Göksel, Öğr. Gör. Özger Sarıkaya, Yrd. Doç. Dr. Bekir Şener, Arş. Gör. Uğursal Demir

Tahir Enes Tunç, Çağakan Uysal, Hatice Nur Taşel, İlkem Önay Yaman