2017-18 Güz MİMB/ARCH 209-210

2017-18 Güz Dönemi / 2017-18 Fall Term 

MIMB209-210 Öğrenci Çalışmaları / ARCH 209-210 Studio Works


 

ARCH209-210 01 Design Studio 3-4:

Yrd. Doç. Dr. Batu Bayülgen Grubu

 

 

 


 

MİMB209-210 Tasarım Stüdyosu 3-4:

Yrd. Doç. Dr. Candan Ilgın Özülke Grubu 

ARCH209-210 04 Design Studio 3-4:

Zelal Zülfiye Rahmanalı Grubu

 


 

MİMB209-210 08 Tasarım Stüdyosu 3-4:

E. Cemre Çelikcan Grubu 

ARCH209-210 Design Studio 3-4:

Başak Özden Grubu

 


 

MIMB209-210 Tasarım Stüdyosu 3-4:

Yasemin Yılmaz Üsküplü Grubu

 

  

ARCH209-210 04 Design Studio 3-4:

Prof. Dr. Ferhan Yürekli - Ar. Gör. Zelal Zülfiye Rahmanalı


 

M

MİMB209-210 08 Tasarım Stüdyosu 3-4:

E. Cemre Çelikcan Grubu

MİMB209-210 08 Tasarım Stüdyosu 3-4:

E. Cemre Çelikcan Grubu

ARCH209-210 Design Studio 3-4:

Başak Özden Grubu

 


 

ARCH209-210 Design Studio 3-4:

Başak Özden Grubu

 


 

 

ARCH209-210 Design Studio 3-4:

Başak Özden Grubu

 


 

 

ARCH209-210 Design Studio 3-4:

Başak Özden Grubu

ARCH209-210 Design Studio 3-4:

Başak Özden Grubu

ARCH209-210 01 Design Studio 3-4:

Yrd. Doç. Dr. Batu Bayülgen Grubu


 

ARCH209-210 04 Design Studio 3-4:

ARCH209-210 01 Design Studio 3-4:

Yrd. Doç. Dr. Batu Bayülgen Grubu


 

ARCH209-210 04 Design Studio 3-4: