Sempozyum / Forum

FORUM

I. ULUSLARARASI ANTALYA BİENALİNİN ARDINDAN DEĞERLENDİRMELER VE MİMARLIK FORUMU II

Ahmet ÖNDER - Ceren BALKIR ÖVÜNÇ sunumu için tıklayınız.

Boğaçhan DÜNDARALP  "BAKANAK" sunumu için tıklayınız.

CEM KOZAR  "karbon kopya" sunumu için tıklayınız.

Ebru ERDÖNMEZ-Burak HAZNEDAR "Yer-çekimsiz / Anti-Gravity" sunumu için tıklayınız.

Eylem ERDİNÇ  "SHADOWSPACE" sunumu için tıklayınız.

Levent ŞENTÜRK "pomi- potansiyel mimarlık işliği" sunumu için tıklayınız.

Mert EYİLER sunumu için tıklayınız.

Ömer KANIPAK - Zeynep Sümbül ENHOŞ "gölgekent" sunumu için tıklayınız.

Onur EROĞUZ "feeling the blanks//boşlukları hissetmek" sunumu için tıklayınız.

Salih KÜÇÜKTUNA "PIN-LAB" sunumu için tıklayınız.

 

 

SEMPOZYUMLAR

YAPILI ÇEVREDE SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM - YAŞAM SÜRESİNCE KONUT, KÜLTÜR VE MEKAN SEMPOZYUMU // 10-14 Ekim 2011

 IAPS-CSBE Çalışma Ağıuluslararası olarak 10-14 Ekim 2011 de Kore’de yapılacak olan “Continuity and Change of Built Environments - Housing, Culture, and Space across Life Spans-Yapılı Çevrede Süreklilik ve Değişim - Yaşam Süresince Konut, Kültür ve Mekan” sempozyumunu düzenlemektedir. Bu uluslararası sempozyum çerçevesinde, sürdürülebilir gelişmenin hızla kentleşen dünya üzerindeki farklı yansımalarının sunumu ve tartışılması beklenmektedir. Demografik, ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve çevresel koşulların karmaşık değişimleri kapsamında, geçmişten, günümüze konut, kültür, mekan, yaşam biçimleri ve toplulukları için yaratıcı öngörülere dikkat çekilmesi amaçlamaktadır.

Deagu Konferansındaki Culture, Space and Revitalization-Kültür Mekan ve Yenileştirme Sempozya serileri kapsamında, IAPS Housing Network ile ortak olarak ayrıca ’City and House: Urban Dynamics and Spatial Transformations - Kent ve Konut: Kentsel Dinamikler ve Mekansal Dönüşüm’’konulu davetli bir sempozya düzenlenmektedir. Prof. Dr. Hülya Turgut, Dr. Peter Kellett ve Dr. Demet Mutman’ın yürütücülüğünde düzenlenen sempozya kentlerdeki yerel ve küresel mekanların, kültür politikalarının kullanımlarının, ve yeni yapılı düzen içerisinde farklılaşan konut yaklaşımlarının üzerine odaklanmıştır.

Daha fazla bilgi için:

http://www.iaps-culturespace.org

http://www.iaps-association.org/activities-remit/networks/culture-space-in-the-built-environment/

 

 

I. ULUSAL YAT TASARIMI SEMPOZYUMU // 28-29 Eylül 2011

I. Ulusal Yat Tasarımı Sempozyumu Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Amfisi'nde 28-29 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirildi.

Mimarlık Fakültesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan sempozyumun amacı; oda temsilcileri, akademisyenler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile üreticilerin buluşmasını sağlamak, bilimsel çalışmaların sunulup tartışılması ve elde edilen sonuçların başta yat üretim sektörü olmak üzere, çeşitli çevrelere iletilmesidir.