Akademik Personel

 

 Prof. Dr. Ferhan YÜREKLİ
Dekan

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

Prof. Dr. K. Ferhan Yürekli, 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1970-2012 arasında kesintisiz olarak aynı fakültede Bina Bilgisi-Mimari Tasarım kürsülerinde, asistan, doçent, profesör olarak çalıştı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdi. 30'dan fazla yüksek lisans 10'dan fazla doktora tezi yönetti.Aynı fakültede Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık yaptı. Ayrıca, Anadolu, Uludağ, Osmangazi Üniversiteleri ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde davet üzerine Mimari Proje dersleri verdi. Moskova Mimarlık Akademisinde misafir jüri üyesi olarak bulundu. Ulusal ve uluslararası yayınları yanında, yayınlanmış 7 kitabı, bir derleme ve bir çeviri kitap yayını bulunmaktadır. İnşa edilmiş projeleri yanında çeşitli mimari proje yarışmalarında ödüllendirilmiş çalışmaları da vardır. Archiprix Türkiye Bitirme Ödevleri Ulusal yarışması kurucu üyesidir.

 

 
Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN
 

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Restorasyon, Koruma
 
 
Mimarlık Lisans (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü -1976), Yüksek Lisans (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü - 1981), Doktora (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı - 1989); Araştırma Alanları: Tarihi Çevre Koruma, Restorasyon, Geleneksel Konut Mimarisi, Mimari Tasarım; Yayınları:  3 uluslararası kitap bölümü, 10 makale, 9 kongre bildirisi; 10 mimari proje, 9 proje danışmanlığı,
Ödüller: 1 mimari proje yarışmasında ödül, Icomos üyeliğiProf. Dr. Ünal DEMİRARSLAN
İç Mimarlık (Türkçe) Bölüm Başkanı
 
 

Çalışma Alanları: Yapı - İnce Yapı

 

1959 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Y.Mimarlık bölümünden mezun oldu. 1960-1966 yıllarında Devlet güzel Sanatlar akademisi İç mimarlık Bölümünde asistan olarak görev yaptı. İki yıllık askerlik hizmetinin arkasından, 1968-1973 yıllarında Ankara da Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işleri Reisliğinde, Sağlık Yapıları Fen Heyeti Müdürlüğü görevinde bulundu.  1973-1980 yıllarında Bayındırlı Bakanlığı İstanbul Büyük Yapılar Bölge Müdürlüğünde çalıştı. 1980 yılında Öğretim Görevlisi olarak Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde göreve başlayıp 1987 yılında Doçent oldu. 1994 yılında Kocaeli Üniversitesi Profesörlüğe atanarak 1997 yılına kadar Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinde bulundu. 1997 Yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kurucu Dekanlığını yaparak bu görevden 2002 yılında emekli olarak ayrıldı. 2002 -2005  yıllarında  Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanlığında bulundu. 2005 yılında kadrosuna katıldığı Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Halen üçüncü baskısı hazırlanmakta olan ‘’İnce Yapı Tasarlama  İlkeleri  ve Uygulama Yöntemleri’’ kitabı bulunmaktadır.

 Prof. Dr. Cengiz EREN

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:  Mimarlık, Turizm Yapıları, 5 Yıldızlı Oteller, Deniz Araçları

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Ulusal ve uluslararası çok sayıda makale, bildiri,kitap ve ödülleri bulunmaktadır.

2006 Bahçeşehir Üniversitesi - Profesör

1996 -2006 M. S. Ü. Mimarlık Fakültesi - Profesör

1974-1996 M. S. Ü. Mimarlık Fakültesi - Öğretim Görevlisi

1967-1972 D. G. S. A. Mimarlık Bölümü - Asistan


 

Prof. Dr. Nuri TEMİZSOYLU

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Plastik sanatlar ve eğitimi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

http://akademik.maltepe.edu.tr/~nuritemizsoylu

 
1943 ‘de Eskişehir’de doğdu.1967 yılında İstanbul devlet Güzel Sanatlar Akademisinden mezun oldu. Burslu gittiği İngiltere’de Royal Callege of Art’dan tezli master derecesi aldı.(1972) 1972-1980 yıllarında İDGSA Temel Sanat Eğitimi ve Temel Sanat Bilimler Bölümünde asistanlık, 1980-1988 Temel Sanat ve Bilimler Bölümü ve Resim Bölümünde yardımcı Doçentlik, 1988’den 1997’ye kadar doçentlik yaptıktan sonra, 1997’den itibaren Kocaeli Üniversitesi’de Profesörlük 2001 yılından sonrada dekanlık görevini sürdürmektedir.
İngiltere’de Royal Callege of Art’da verdiği tezden sonra İDGSA’da verdiği yeterlilik tezide Temel Sanat Ve sanat Eğitimi üzerine yaptı. Kuramsal çalışmalar olarak, Sanat ve eğitimi üzerine 6 kitabı bulunmaktadır. Eğitimci olarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar akademisi IDGSA, UESYO’da Mimar Sinan Üniversitesi Temel Sanat ve BilimlerBölümü’nde, Resim Bölümünde, İç Mimarlık Bölümü’nde, Endüstri ürünleri tasarım Bölümü’nde, Moda Konfeksiyon Yüksek Okulu’nda, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel sanatlar Yüksek Okulu’nda ve Açık öğretim Fakültesi Örgün Eğitim Bölümü’nde, Kocaeli Üniversitesi Kullar meslek Yüksek Okulu’nda, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve plastik sanatlar Bölümü’nde lisans ve lisans üstünde çeşitli dersler verdi. Sanatsal etkinlikler bakımından 3 kişisel sergisi, kazandığı ödüller ve çok sayıda karma sergilere katılımları vardır.  
    
Yrd. Doç.  Dr. Jülide ALP
 

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Kent, Kent Meydanları, Kentsel dönüşüm, Büyük Kentsel Projeler ve Örgütlenme Süreçleri.

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

1979 yılında Samsun’da doğdu.Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Lisans eğitimini (2002), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programını bitirdi (2006). Yüksek Lisans Tezini “Kamusal Mekan” üzerine yaptı: “Kent ve Meydan Olgusu -Yeniden Canlandırma Sürecinde Karşılaştırmalı Bir İrdeleme (Trafalgar Meydanı ve Eminönü Meydanı)”. Aynı üniversitede Büyük Ölçekli Kentsel Projeleri incelediği “Örgütlenme Kapasitesi Bağlamında Kentsel Projeler: İstanbul Kartal Örneği” adlı Doktora çalışmasını, 2012 yılında tamamladı.

2004 yılında Meta Peyzaj Planlama’da profesyonel çalışma hayatına başladı. 2006-2012 yılları arasında, İSKİ Havza Koruma Müdürlüğünde çalıştı. 2013 yılında Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,  İngilizce Mimarlık Bölümünde Yrd. Doç. olarak çalışmaya başladı.

Ulusal kentsel tasarım yarışmalarından ödülleri, bildiri ve makaleleri bulunmaktadır. Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
 
Yrd. Doç.  Dr. Elif ALTIN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: mekan-mobilya-yat tasarımı, mekanda doku ve donatıyı oluştural malzeme ve ünitelerin dönemsel kullanımı, mekan ergonomisi.

 

2009-2014 M.S.G.S.Ü. İç Mimarlık Doktora (PhD)

2005-2008 M.S.G.S.Ü. İç Mimarlık Yüksek Lisans

2000-2004 Beykent Üniversitesi Müh. Mimarlık Fak. İç Mimarlık Bölümü Lisans

1993-1999 Özel Tercüman Lisesi

Yüksek Lisans Tez Konusu: 'Başlangıçtan Günümüze Ütopyanın Evrimselliğinin Mekan Tasarımındaki Rolü'

Doktora Tez Konusu: 'Yüzer Mekan Mobilyalarının İncelenmesi, Özel Üretim Yat Tasarımında Mekan Kurgulanması ve Kısmi Örneklem Çalışması'
 
Yrd. Doç.  Dr. Batu BAYÜLGEN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:
 

2001 yılında İTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitedeki yüksek lisans ve doktora çalışmaları İstanbul’daki geç antik mimarlık ürünleri üzerinedir. Roma ve Bizans mimarlığı ile ilgili çeşitli projelerde görev almış ve yayınlar yapmıştır. Antik yapılardaki mekansal analize yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.
Yrd. Doç. Dr. Pınar ENGİNCAN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Yapı Üretimi, Konut Üretimi, Konut Politikaları, Kentsel Yenileme
 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~pinareb
 
Lisans: Mimarlık Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1997
Y.Lisans: Mimarlık - Yapı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000
Doktora: Mimarlık - Yapı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009
 
Öğr.Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi, 2003-2009
Öğr.Gör.Dr.Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi, 2009-2010
Yard.Doç.Dr.Mimarlık Fakültesi Maltepe Üniversitesi, 2010-

Ulusal ve uluslar arası bildiri ve makaleleri bulunmaktadır.
 
Yrd. Doç. Dr. Canan ERSELÇUK

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Turizm Yapıları, Mobilya Tasarımı ve Uygulamaları, Ürün Tasarımı
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~cananerselcuk
 

2009- ... : T.C. Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 

2001-2010: T.C Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık,İç Mimarlık End.Tas. Bölümlerinde Proje Yöneticisi,   Yard.Doç,Dr

1986-1996: M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi  End.Ürün.Tas.Bölümü Yard.Doç

1979-1986: M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi  End.Ürün.Tas.Bölümü Doktora

1974-1979: İ.D.G.S.A. U.E.S.Y.O End.Ürün.Tas Bölümü  Asistan
 
 
 
Yrd. Doç. Dr. Müge ERTEMLİ
Gemi ve Yat Tasarımı Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Deniz Araçları Malzemeleri, Yapı Fiziği ve Malzeme,
Mimari ve Sanat
 

Mimar Sinan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından, aynı üniversitede Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yapı Fiziği ve Malzeme programı ile Yeditepe Üniversitesi’nde Plastik Sanatlar programını tamamlayarak iki ayrı disiplinde yüksek lisansını aldı. Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yapı Fiziği ve Malzeme programında “Ahşap Deniz Araçlarında Koruyucular ve Ortamın Durabiliteye Etkisi” isimli teziyle doktora çalışmasını tamamladı. Ulusal ve uluslararası bildiri ve makaleleri bulunmaktadır. Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz GÖKSEL

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Deniz Araçları Tasarımı, Yat Tasarımı, Kısa Mesafeli Toplu Taşıma Araçları Tasarımı, Göstergebilim

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

http://akademik.maltepe.edu.tr/~mehmetgoksel

İlk ve Orta Öğretim: TED Ankara Koleji / /Lisans: MSÜ İç Mimarlık // Yüksek Lisans: Istituto Quasar/ Roma, Yat Tasarımı // Yüksek Lisans: İBÜ Görsel İletişim Tasarımı // Doktora: MSGSÜ İç Mimarlık Doktora: MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı (devam ediyor) // Yabancı diller: İngilizce, İtalyanca, Fransızca
 
Türkiye’deki ilk diplomalı yat tasarımcısıdır. YTÜ Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden dersler aldı. “Megayat İmgesi” adlı yüksek lisans tezi, megayatlar üzerine yapılan, Türkiye’deki ilk akademik çalışma oldu. 2000 yılında Türknotik’i kurdu. “Deniz Araçları Tasarımının, bağımsız bir teknik disiplin” olduğunu savunan doktora tezini verdi. DzKK İSTERSKOM Tekne Dizayn Şube Müdürlüğü’nde Dz. İs. Tğm. rütbesiyle vatani görevini yaptı. İnterdisiplinerite ve tasarım eğitimi konularında birçok yayın yaptı; röportaj gerçekleştirdi, paneller düzenledi, konferanslar verdi. 2009 yılında, Maltepe Üniversitesi’nde “dünyanın ilk yat tasarımı bölümünü” kurdu. Bu bölümün başkanlığı görevini yürütmektedir. 
Yrd. Doç. Dr. Aliye Ceren ONUR
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae
 
Çalışma Alanları:
 

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, Yüksek Lisansını Madrid Politeknik Üniversitesinde tamamladı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Doktorasını tamamlayan Aliye Ceren ONUR, 2014 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak eğitim kadrosunda yer almaktadır. İklim değişikliği, ısı adası etkisi, kentsel ekosistem servisleri gibi konular üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Ulusal ve uluslar arası projelerde (TÜBİTAK, İSTKA, AB Projeleri) görev aldı.  Ulusal ve uluslar arası yayınları bulunmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP

İç Mimarlık (İngilizce) Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: İç Mimarlık Eğitimi, İç Mimarlık Eğitimi Akreditasyonu, Engelliler için Tasarım
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~hicranozalp
 
Lisans: İç Mimarlık, Bilkent Üniversitesi, 1992-1997
Y.Lisans: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı, Hacettepe Üniversitesi, 1997-2000
Doktora:  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı, Hacettepe Üniversitesi, 2000-2006

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği 2005-2008
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı 2006-2008

TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Sekreterliği 2002-2003
TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Merkez II. Başkanlığı 2003-2005
 
Yrd. Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi ve Kuramı
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~yektaozguven
 
 
Lisans: Mimarlık / Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi , 1999
Yüksek Lisans:Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002
Doktora: Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 01.09.2011 

Ulusal ve uluslararası bildiri, makale, kitap veya kitap bölümleri bulunmaktadır ve çeşitli atölye ve yaz okulu çalışmaları bulunmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZKAN

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Turizm Yapıları, Kıyı Planlama, Yat Limanları, Sağlık Yapıları, Üretim Yapıları, Proje Yönetimi ve Maliyeti, Mimari Proje, Dekorasyon Proje
 
 

1977 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini İSTEK Vakfı Belde Lisesi’nde tamamladıktan sonra yükseköğrenimi için Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’ne kaydolarak kaydını dondurmuş ve bir sene Rotary Uzun Dönem Öğrenci Değişim Programı ile Arjantin’de eğitim gördü. Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl İ.T.Ü. Mimarlık A.B.D, Bina Bilgisi Programı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2002 yılında “Mevcut Binaların Lüks Otellere Dönüştürülme Olanakları ve Tasarlama” başlıklı tezi ile Yüksek Mimar unvanını alarak bitirdi. 2008 yılında İTÜ Mimarlık A.B.D, Mimari Tasarım programını “Türkiye'de Marinaların Kamusal Kullanıma Etkileri ve Öneriler” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlayarak Doktor unvanını aldı. 2002 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’ndeki görevinde 2008 yılında Yardımcı Doçent unvanını almaya hak kazındı. Mimari proje çalışmalarının ve ulusal ve uluslararası yayınlarının yanında katıldığı ulusal mimari proje yarışmalarına katılmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Candan ÖZÜLKE

Dekan Yardımcısı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Konut Gelişimi, Göç Aidiyet İlişkisi, Kültür ve Kimlik Araştırmaları, Mimari Tasarım, Çevre ve Davranış Araştırmaları.
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~candanozulke

 

Almanya’da doğdu. Orta eğitimini Almanya’da, Lise eğitimini Kartal Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini İ.T.Ü Mimarlık Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1993 – 1998 yılları arasında çeşitli mimari ofislerde çalıştı.1998 yılında Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladığı görevini 2003 yılına kadar sürdürdü. DAAD’ın (Alman Akademik Değişim Kuruluşu) yabancı araştırmacılar için sağladığı kısa süreli araştırma bursunu alarak (15.05-15.07.2001), doktora çalışması kapsamında Berlin/Kreuzberg’te alan çalışması ve kaynak araştırmalarına devam etti. Araştırma, Berlin Teknik Üniversitesi “Fakülte 8: Mimarlık, Çevre ve Toplum” bölümünde, Prof. Dr. P. Herrle danışmanlığında gerçekleşti. 2006 - 2007 arasında bir sene süreyle İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2007 yılında yardımcı doçent unvanını aldı. 2007 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2009 – 2012 yılları arasında Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı görevini yürüttü, 2014 yılından itibaren ise dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri bulunmaktadır.

 
Yrd. Doç. Dr. Hamide TEMEL

Dekan Yardımcısı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Aydınlatma Tasarımı,
Mekan ve Algı

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları  

http://akademik.maltepe.edu.tr/~htemel

1984 yılında Trabzon’da doğmuştur. 2003 yılında KTÜ İç Mimarlık Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl KTÜ İç Mimarlık Bölümü’ne yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edilmiştir. 2009 yılında Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır. 2010 yılında Yrd.Doç.Dr. Erkan AYDINTAN danışmanlığında hazırladığı “Yapay Aydınlatma-Vitrin İşlevi İlişkisi: Giyim Mağazaları Örneği” adlı çalışması ile yüksek lisansını tamamlamış ve aynı yıl MSGSÜ İç Mimarlık Doktora programına kabul edilmiştir. Doç Dr. İpek FİTOZ danışmanlığında yazdığı “Çocuk Poliklinikleri Bekleme Mekanlarında Çocuk Psikolojisine Uygun Renk Ve Işık Kullanımı Ve Örnekler Üzerinde Analizi” adlı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. 2015 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 
Yrd. Doç. Dr. Selma TUNALI


Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 

.
 

Yrd. Doç. Dr. Türkan UZUN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Çağdaş Mimarlık, Modernizm, Dijital Tasarım Kuram ve Metotları, Parametrik Tasarım, Dynamic Architecture,Yapı Bilgisi Modelleme

 Tasarım ve Uygulama Çalışmaları 

 

Taksim Atatürk Lisesi, Mimarlık Lisans (Yıldız Teknik Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi -1995), Yüksek Lisans (İstanbul Teknik Üniversitesi-F.B.E- Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı-1998), Doktora (YıldızTeknik Üniversitesi-F.B.E. Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı-2008), Maltepe Üniversitesi Yard.Doç.Dr. ünvanı aldı.Çeşitli Mimarlık ofislerinde mimari kadroda yer aldı. Prof.Dr.Emre Aysu BODART Mimarlık ofisi, Ateş Mimarlık, Cengiz Bektaş ofisi, Cenk Demir İnşaat, Anıt Mimarlık bunlardan bazılarıdır. Ofis çalışmalarının yanısıra Autodesk Türkiye Gold Partner Grafcad'de dijital tasarım programları danışman mimarı olarak 2 yıl görev yaptı. Bireysel ve Kurumsal eğitimler tamamladı. Özel Eğitim Kurumlarında ve Mimarlık ofisleri mimari kadrolarının AutoCAD, Revit Architecture, gibi programların eğitimlerini tamamladı. Kadıköy Belediyesi-Ağaoğlu, KG Mimarlık, Promete Mimarlık,  gibi pek çok kurumun mimari kadrolarının kurumsal eğitimlerini tamamladı. İran Ticaret ve Sanayi Birliği'nin Revit Architecture İngilizce eğitimlerini tamamladı.  Bu eğitimlerin yanısıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniverisitesi Mimarlık Fakültesi'nde misafir Öğretim üyesi olarak Yapı Bilgisi Modelleme dersini yürütmektedir.  Maltepe Üniversitesi bünyesinde Dijital Tasarım ve Mimarlık dersleri ile Proje yürütücülüğü görevinin yanısıra  Maltepe Üniversitesi Staj Komisyonu başkanlığı ve Mimarlık Fakültesi  Web Koordinatörü  görevlerini sürdürmektedir. Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan bildirileri bulunmaktadır.
Öğr. Gör. Emel CANTÜRK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: “Kültür - Çevre - Davranış Çalışmaları”, “Küreselleşme-Kent-Konut: Değişim ve Dönüşüm”

Pertevniyal Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra, 2007’de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005-2006 öğretim yılında Erasmus-Socrates bursuyla “Universidade Fernando Pessoa - Porto’da değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden “Kültür Eksenli Kentsel Stratejiler: Kentin Büyük Ölçekli Etkinliklerle Sergilenmesi ve Dönüşmesi” başlıklı çalışması ile Yüksek Lisans derecesini almış, Yüksek Lisans programı süresince, İstanbul kentine odaklanan “Kent, Değişim, Dönüşüm” ve “Kültürel Etkinlikler – Kent İlişkisi” konuları üzerinde araştırmalar yapmıştır. 2006-2012 yılları arasında çeşitli mimarlık ofislerinde çalışmış, mimari projelerde ve uygulamalarında görev almıştır. 2012 yılında başladığı doktora programına İstanbul Teknik Üniversitesi’nde devam etmektedir.
Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN

İç Mimarlık (Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcısı


Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Bina Bilgisi, İnce Yapı

http://akademik.maltepe.edu.tr/~oguzdemirarslan

1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünden Y. İçmimar olarak mezun oldu.

2006 Yılına kadar İstanbul,  Kocaeli ve çevresinde  D Mimarlık limited Şirketi  yöneticisi  olarak iç mimarlık ve çevre düzenlemesi  işleri  yaptı.  Kocaeli ve Haliç Üniversitelerinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

2006 Yılından beri Maltepe Üniversitesinde Öğretim  Görevlisi  olarak  Tasarım Stüdyosu ,  İnce Yapı, Mobilya Tasarımı, Mobilya konstrüksiyon, Mobilya Tarihi dersleri vermektedir.

Bina Bilgisi Ders Notları Kitabı bulunmaktadır.
 
Öğr. Gör. Sevim GÜNDÜZ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

http://akademik.maltepe.edu.tr/~sevimgunduz/

İlk ve orta-lise öğrenimini Kıbrıs'ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesinde Matematik- Astronomi okudu. 1963 yılında Kıbrısa dönerek orada öğretmenliğe başladı. 1965 ten sonra İstanbul'da Darüşşafaka , Üsküdar Amerikan, kısa bir süre Eyüboğlu ve İstek Vakfı Belde liselerinde çalıştıktan sonra VKV Koç Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.1994-95 yılında Fulbright bursuyla gittiği ABD-Maryland'daki öğretmenliği sırasında bir yandan da Maryland Üniversitesinin bir sertifika programına katıldı.  2004 yılında Maltepe Üniversitesi'ne öğretim Görevlisi olarak girdi. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Lisans, Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği, Mühendislik Fakültesi Elektronik, Endüstri Mühendisliği, İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat, Lojistik bölümlerinde dersler verdi.  2012 yılından beri de Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin matematik öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Özel merakları: Müzik, edebiyat ve yazma. Orta öğretimde proje tabanlı eğitime yönelik bir matematik, iki öykü, bir yaşam öyküsü, Yaratıcı Yazma-Roman ve Öykü Yazma Sanatı kitaplarının, Türk Dili, Türk Dili Dergisi, Gergedan, Öğretmen Dünyası, İnsancıl dergilerinde çıkan öykü, deneme, inceleme yazılarının yazarıdır. Ayrıca Türkçeye yirmiye yakın roman çevirisi vardır. John Whindam, Paul Galico, Ronald Duncan, Amin Maalouf 'u Türkiye'ye  tanıtmıştır.
Öğr. Gör. Başak ÖZDEN
 

Çalışma Alanları: Mekansal Enstelasyonlar, Mekan-Sanat İlişkilendirmeleri, Sergi Tasarımı, Senografi, Müzecilik, Temsil Biçimleri, Mimari Aydınlatma

Mimarlık eğitiminin hemen ardından başladığı yüksek lisans boyunca ODTÜ’de Doç. Dr. Ayşen Savaş tarafından verilen Arch. 524 dersi paralelinde, temsil biçimleri, mimarlıkta görsellik, mekansal yerleştirmeler gibi konularda çalıştı. Tez çalışması kapsamında mimari mekan ve mekana özgü sanat üretimi ilişkisi üzerine yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yaptı. Bauhaus- Universität Weimar’da bir dönem değişim  öğrencisi oldu. 2010- 2011’de ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde yürütülen Türk Kızılayı Müzesi Fikir ve Uygulama Projesi ekibinde yer aldı. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek bir süre özel sektörde sahne ve sergi tasarımı alanında çalıştı. 2007 yılında Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Kent Düşleri I yarışmasında lisans kategorisinde birinci olan ekibin içinde yer aldı. 2011 yılında Mimarlar Derneği’nin düzenlediği Mimariye Bakış Fotoğraf Yarışması’nda Başarı Ödülü aldı. 2014 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım alanında Prof. Dr. Ayşe Şentürer danışmanlığında doktora çalışmalarına devam etmekte, görsel temsil biçimleri, belgeleme ve arşivleme arasındaki ilişkiler üzerine teorik araştırmalar yapmakta. Son olarak, Odru/Ünye’de yapılan Betonart Yaz Okulu’nda yürütücü olarak yer aldı.
Arş. Gör. Behiç Can ALDEMİR

Özgeçmiş / Curriculum Vitae 

Çalışma Alanları: Mimari Tasarımda Bilişim

 
 
İstanbul Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans öğrenimini Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Öğrenimine İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı’nda devam etti. Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında 2012-2013 bahar dönemi süresince TU Delft bünyesindeki Hyperbody Programı'na katıldı. Yüksek lisans programını "Bina Kabuğunun Biçimlenmesinde Doğal Süreçlere Dayalı Üretken Yaklaşımlar" konulu teziyle tamamladı. Öğrenimine İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Doktora Programı’nda devam etmektedir.
 
 Arş. Gör. İnci ALKAN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae 

Çalışma Alanları: Aydınlatma Tasarımı, Temel Tasarım

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

http://akademik.maltepe.edu.tr/~incialkan

 
 
1983 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini 2002 yılında Burak Bora Anadolu Lisesi Fransızca Fen Bölümü’nden mezun olarak tamamladı. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nden Fakülte Birincisi unvanıyla mezun oldu aynı yılın Kasım ayında ataması yapılarak Araştırma Görevlisi olarak Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde göreve başladı. 2010 yılında “Ofis Mekanlarında, Işık ve Renk İlişkisinin Görsel Konfora Etkisi” (YÖK Tez no: 276796) konulu tez ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak Yüksek İç Mimar unvanı aldı. 2011 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı Doktora Programı’na başladı. 2012 Şubat ayında yeterliliğini vererek tez aşamasına geçti.
 Arş. Gör. Bilgen ATAÇ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık tarihi ve kuramı
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~bilgenatac
 

Özel Amerikan Robert Lisesi ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Mimarlık Lisans, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Sint-Lucas Architectuur, Brüksel’de Erasmus değişim programı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans Programında devam etmektedir. 
Arş. Gör. E. Cemre ÇELİKCAN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Tasarım
 

2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2010-2011 güz ve bahar dönemlerinde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında İtalya Politecnico di Milano'da eğitim gördü. 2013 güz döneminde başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda eğitimini sürdürmektedir.
Arş. Gör. M. Melis CİHAN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Konut Alanları, Kapalı Siteler, Kamusal Alan, Sosyal ve Mekansal Ayrışma
 

2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sırasında 2011-2012 eğitim yılında Erasmus öğrencisi olarak Napoli/ İtalya’da 1 sene eğitim gördü. 2015 yılında “Sosyal Ve Mekansal Ayrışma Kapsamında Konut - Kamusal Alan İlişkilerinin Ataköy Örneği Üzerinden İrdelenmesi” adlı yüksek lisans tezi ile YTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.
Arş. Gör. Uğursal DEMİR

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Gemi Mühendisliği, Gemi İnşaatı, Gemi ve Yat Tasarımı, Gemi Hidromekaniği
 

1987 yılında Trabzon da doğdu. Liseyi Trabzon Fatih Lisesinde tamamladı. 2005 yılında başladığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans öğrenimini 2009 Temmuz ayında tamamladı. 2011 Eğitim ve Öğretim Bahar yarıyılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı. 2014 Haziran ayında mezun olarak Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Yüksek Mühendisi unvanını kazandı. Öğrenimine KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim dalı Doktora Programı’nda devam etmektedir.
Arş. Gör. A. İpek DEMİRCİOĞLU

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

1987 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini İstek Vakfı Acıbadem Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 2010 yılında tamamladı. Aynı yıl Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı’na bağlı Pazarlama İletişimi programına yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildi ve 2012 yılında “Bireyleri Yönlendirmede Alışveriş Merkezlerinin Mimari Açıdan Düzenlenmesi Ve Tüketim Pratikleri” başlıklı tezi ile yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2012-2014 yılları arasında çeşitli iç mimari proje çalışmalarında yer aldı. 2014 yılında Maltepe üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı. 2015 Eylül ayında yeterliliğini vererek tez aşamasına geldi. 2015 Aralık ayında çalışmaya başladığı Maltepe Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi pozisyonunda görevine halen devam etmektedir.
Arş. Gör. Ş. Bürkan EMRE

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Sanayileşme ve Sanayi Yapılarının Yeniden İşlevlendirilmesi, Teknik Donatım Tesisat, Çizim Anlatım Teknikleri, Mobilya Tasarım.

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

http://akademik.maltepe.edu.tr/~burkanemre

Lisans: İç Mimarlık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2000
Y. Lisans: İç Mimarlık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2008
 
Çeşitli projelerde yer almıştır: Dekorasyonel Mimarlık.(2002),Uygar Mimarlık.(2002), Villa Pamir Mobilya ve Dekorasyon.(2000-2001), Sothis Mimarlık İçin İletişim Fuarına Stand Tasarımı.(2000), NTSR Fuarcılık Adına CNR 1.ve 2. Hol Tasarımı.(1999), Authentic House Mobilya.(1999), Kırtasiye ve Eşantiyon Fuarlarında Stand Tasarımı.(1998), İdeko Mobilya.(1997), Asimar.(1996), Zeynep Balaban Mimarlık Ofisi. (1995), Artmosfer Mimari.(1994)
 Arş. Gör. Sezin GÜLER

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları


 

1988 yılında Edirne’de doğdu. Lise öğrenimini Edirne Beykent Kolejinde tamamladıktan sonra 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2013-2015 yılları arasında Arketipo Design Şirketinde Ürün Geliştirme Uzmanı olarak çalıştı. 2016 yılında Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildi ve 2016 Kasım ayında çalışmaya başladığı Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi pozisyonunda görevine halen devam etmektedir.

 
 

Arş. Gör. Ceren HAMİLOĞLU

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'i bitirdikten sonra Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Bartlett (University College London)'da Mimarlık Tarihi yüksek lisansını "Florya Beach: Architectural Implications of Turkish Republican Politics, 1935-1960" konulu teziyle tamamladı. Öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım doktora programında devam etmektedir.
Arş. Gör. Yağmur KOCABIYIK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 
 

1988 Yılında Balıkesir’de doğdu. Lise öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji’nde tamamladıktan sonra 2007 yılında Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 2011 yılında tamamladı. Aynı yıl Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı yüksek lisans eğitim programına kabul edildi ve 2013 yılında yazdığı yüksek lisans tezi ile eğitimini tamamladı. 2013- 2015 Yılları arasında çeşitli iç mimari proje ve şantiyelerinde yer aldı. 2015 Ekim ayında Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde Araştırma görevlisi olmaya hak kazandı. 2016 Şubat ayında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimine halen devam etmektedir.
Arş. Gör. Belis ÖZTÜRK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Aydınlatma, Sinemasal
Mekan Tasarımı, Mekan Bilgisi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları  

http://akademik.maltepe.edu.tr/~belisozturk

İç Mimarlık Lisans (T.C. Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık, 2005), Yüksek Lisans "Sinemada Mekan Tasarımının İncelenmesi: Bilimkurgu Sineması Örneği” konulu tez ile (T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2012). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Ana Bilim Dalı İç Mimarlık Doktora Programı Ders Aşaması (2013-...)
Arş. Gör. Farahnaz ÖZTÜRK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

1990 yılında İstanbul’da doğdu. 2004-2008 yılları arasında Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi’nde okudu. Aynı yıl başladığı Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans eğitimini, 2012 yılında tamamdı. Yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitenin Fen bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Bölümü’nde ‘Mimarlıkta Temel Tasarım Eğitim Metodu Olarak Biyotaklit’ tezi ile tamamladı. 2014 yılından itibaren Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü’nde Araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
 

Arş. Gör. Z. Zelal RAHMANALI

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi ve Kuramı

http://akademik.maltepe.edu.tr/~zrahmanali

Zelal Zülfiye Rahmanalı, kent ve yapılı çevrenin üretimi ve tarihi üzerine odaklanan araştırma görevlisi ve doktora öğrencisidir.

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini İTÜ Mimarlık bölümünde tamamlamış, doktora öğrenimine YTÜ Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı’nda, 19.yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar gelen bir süreçte  kentsel dönüşüm mekanizma ve biçimlerine odaklandığı araştırması üzerinden devam etmektedir.  

Serbest mimar olarak ağırlıklı olarak eğitim kampüsleri üzerine projeler üretmiş ve çeşitli ödüller almıştır.

2013 Yılında “ Architecture After Speculation” başlıklı araştırma kapsamında katıldığı “Bauhaus Lab I” ardından Almanya ve Yunanistan'da tez çalışması kapsamında ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuş ve  ekonomik krizler ve spekülatif mekanizmanlar bağlamında yapılı çevre üretimi konularına odaklanmıştır.

2014 ve 2015 yıllarında Berlin HKW (Haus der Kulturen der Welt ) bünyesinde gerçekleşen "Anthropocene Campus I " ve "Wohnungsfrage Academy"de yer almıştır.

2010 yılından beri Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde  araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Tasarım stüdyosu, mimarlık tarihi dersleri ile kent –kentleşme üzerine seçmeli dersler  vermektedir.
Arş. Gör. R. Hale SİNİRLİOĞLU

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Konut Tasarım ve Araştırmaları, Küreselleşme, Kentsel Ayrışma, Kapalı Siteler, Çevre-Davranış Çalışmaları, Çocuk Mekanları

 

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi’nden sonra 2003 yılında girdiği İTÜ- Mimarlık Bölümü’nden 2007 yılında mezun olmuştur. 2009 yılında, Londra’daki Middlesex Üniversitesi ‘nde Avrupa ve Akdeniz Bölgesi En İyi Başvuru Bursu ile kabul edildiği İç Mimarlık Yüksek Lisans derecesini ve John Coles danışmanlığında yazdığı “Independent Comfort in Single Living Spaces – Modular Design Solutions for Parents and Babies Sharing a Single Space” isimli tezini onur derecesiyle bitirmiştir. Aynı yıl girdiği Beykent Ünversitesi Mimarlık Doktora Programı’nda Prof. Dr. Şengül Öymen Gür danışmanlığında yazdığı “Küreselleşme Sürecinde Çok Katlı Korunaklı Yerleşimlerin Kullanıcı-Konut İlişkisi Bağlamında İncelenmesi – Ataşehir Örneği” isimli tezine devam etmektedir.
Arş. Gör. Beril SULAMACI

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi

 

Haydarpaşa Anadolu Lisesi’nden sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca yurtdışında ve yurtiçinde çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. Lisansta ve sonrasında Cengiz Bektaş Mimarlık İşliği’nde ve ÖZ-KA İnşaat Ltd. Şti.’nde proje mimarı olarak çalıştı. Eğitimine 2011 yılında kabul edildiği İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi yüksek lisans programında devam etmektedir.
Arş. Gör. Elçin Burcu TEMEL

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Tasarım Sorunları

 

Universität Stuttgart / Erasmus Öğrenci Değişim Programı / 2015

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  / Mimari Tasarım Sorunları Yüksek Lisans Programı / 2014 -

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Mimarlık Bölümü / 2007 - 2013

Maltepe Anadolu Lisesi / 2003 - 2007

Çeşitli atölyelere ve mimari proje yarışmalarına katımıştır.
Arş. Gör. H. Merve YANARDAĞ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

1986 yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimine başlamıştır. 2008 yılında öğrenci öğrenci değişim programı kapsamında Madrid Universidad Alfonso X El Sabio’da bulunmuştur. 2010-2013 yılları aralığında inşaat sektöründe çalışmasının ardından 2013 yılında İTÜ ‘Cevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi’  programında başladığı yüksek lisans programını ‘Farklı bina formlarında güneş pili uygulamalarının enerji ve maliyet etkinliğinin değerlendirilmesi’ tezi ile tamamlamıştır. Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi ‘Yapı Bilimleri’ programında ‘Yapı kabuğunda enerji etkinlik’ konulu doktora çalışmalarına devam etmektedir.
YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERDEN ÖĞRETİM ELEMANLARI  MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI

 
Prof. Arch. Massimo Musio- Sale
Misafir Öğretim Elemanı

Özgeçmiş Curriculum Vitae

 
Università degli Studi di Genova, Denizel Tasarım Yüksek Lisans Programı Başkanı,
Università degli Studi di Genova, Yat ve Sürdürülebilir Denizel Tasarım Doktora Programı Başkanı,
Università degli Studi di Genova, Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Lisans Programı Öğretim Üyesi,
Università degli Studi di Genova, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Doktora Okulu, Endüstriyel Tasarım Doktora Programı Profesörler Kurulu Üyesi,
Università degli Studi di Genova, Öğretim Üyeleri Komitesi Üyesi,
Politecnico di Milano, Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı Çoklu Tasarım Konsorsiyumu Öğretim Görevlisi,Prof. Arch. Maria Carola Morozzo
Misafir Öğretim Elemanı

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Università degli Studi di Genova, Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Lisans Programı Öğretim Üyesi
 
Universita degli Studi di Genovà, Mimarlık Fakültesi, Denizel Tasarım Yüksek Lisans Lisans Programı Öğretim Görevlisi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI
 

 
Yrd. Doç. Dr.Michael S. BITTERMANN

Çalışma Alanları: Comprehension and enhancement of architectural design through computational modeling of human perception, aesthetical judgment and cognition.

webpage Michael S. Bittermann

Dr. graduated as MSc in Architecture from Delft University of Technology (TU Delft) in The Netherlands in 2003. He received his PhD degree in 2009 from the same university. Both degrees were awarded to him with the highest national honors (Cum Laude). Following his PhD research, Bittermann was distinguished among his peers for outstanding academic achievements in the form of the Young Researcher Fellowship of TU Delft (80 k€ ≈ 210 kTL). At TU Delft he was responsible tutor of several MSc courses and co-tutor of one BSc course. He coordinated a joint MSc program between TU Delft and Middle East Technical University (METU), Ankara. He joined the Faculty of Architecture and Design of Maltepe University in Istanbul, Turkey in October 2013. His academic interests are comprehension and enhancement of architectural design through computational modeling of human perception, aesthetical experience, and cognition. He has more than forty international, peer-reviewed papers in this area. Further information is to get from his homepage. His nationality is German.


 
Prof. Arch. Dimitra FIGA
 
Özgeçmiş Curriculum Vitae

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

Yunanistan’ın Kipoi kentinde doğdu. 1989 yılında Selanik Aristotle Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1995 yılında Düsseldorf Sanat Akademisi’nde tamamladı.

Dortmund Üniversitesi (1997-2003), Thessaly Üniversitesi (2004-2011) ve Wuppertal Üniversitesi (2012, misafir öğretim görevlisi olarak) Mimarlık Fakültelerinde Mimari Tasarım dersleri vermiştir.

Düsseldorf ve Selanik’te profesyonel mimar olarak çalışmış, birçok uluslararası mimari proje yarışmasına katılmış, özel ve kamusal mimari projeler gerçekleştirmiştir.


FAKÜLTEMİZDE GÖREVLENDİRME İLE DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARI


 
Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
(yarı zamanlı)
 

Çalışma Alanları:  Gemilerin Hidrodinamik Dizaynı, Sayısal yöntemler ve Gemi Hareketleri 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında yapmış olan Prof. Alkan aynı bölümde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Gemilerin Hidrodinamik Dizaynı, Gemi Hareketleri uzmanlık alanlarıdır. Doktora çalışmaları esnasında İtalya'da araştırma çalışmaları gerçekleştiren Alkan sahip olduğu uluslararası akademik ve endüstriyel işbirliği ağı ortamında çeşitli kurumlarda görevler yapmaktadır. Kuruluşuna destekler verdiği üniversitemiz Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü'nde Tasarım Stüdyosu III ve Gemi Teorisi derslerini vermektedir.
 
Prof. Dr. Ömer AYDIN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mühendislik Ölçmeleri, Hassas Yükseklik Ölçmeleri, Madencilik Ölçmeleri,GPS Ölçmeleri

1963 - Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi
1968 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Lisans, İstanbul
1969 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Yüksek Lisans, İstanbul
1970 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Araştırma Görevlisi, İstanbul
1977 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Doçent, İstanbul
1981 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Doktora, İstanbul
1989 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Profesör, İstanbul
 
Prof. Dr. Demet BİNAN
(yarı zamanlı)
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Koruma ve Restorasyon, Tarihi Çevre Koruma ve Değerlendirmesi , Yöresel Mimari Belgeleme ve Koruma .  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı ve Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü’dür. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden “Güzelyurt Örneğinde  Kapadokya Bölgesi Yığma Taş Konut Mimarisinin Korunması İçin Bir Yöntem Araştırması” adlı tez ile doktor ünvanı almış olup 1998 yılında yardımcı doçent, 2000 yılında doçent ve 2007 yılında profesör olmuştur. Kentsel Kültür Varlığı belgelemesi ve koruması ile ilgili kitap, araştırma projeleri ve çeşitli yayınları yanında “Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Yapım Etkinlikleri ve Taşçı İşaretleri” üzerine araştırma projeleri ve yayınları vardır. “Koruma ve Restorasyon”, “Rölöve ve Değerlendirme”, “Koruma ve Turizm”, “Geleneksel ve Yöreye Özgü Mimarlık ve Korunması” adlı lisans dersleri ile “Sitler ve Değerlendirilmesi”, “Kültürel Miras Yönetimi ve Koruma”, ”Yöresel Mimari ve Koruma”, “Koruma ve Yenileme Projesi”, “Tarihi Çevre Değerlendirilmesi Projesi” adlı lisansüstü derslerini vermektedir. T.M.M.O.B. (Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği), ICOMOS (Uluslar arası Anıtlar ve Sitler Konseyi),  “UNESCO İstanbul Dünya Miras Alanları İzleme ve Yönlendirme Üyesi” ve “İstanbul Dünya Miras Alanları Alan Yönetimi Danışma Kurulu Başkanı” dır.
 
Prof. Dr. Özer ÇİFTÇİOĞLU

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Signal processing, Soft computing, and Information Processing in Architectural Design Context, Including Visual Perception, Knowledge Modeling, and Multi-objective (Pareto) Optimization
 
Tasarım ve Uygulama Çalışmaları
 
 
Prof. Dr. Özer Çiftçioğlu graduated as MSc in Electronics and Communication option from Electrical-Electronics Engineering Faculty of Istanbul Technical University (ITU), Turkey, in 1967. He accomplished his PhD at ITU in 1976. He became associate Professor in 1981, and he is promoted as full-professor in 1988. He had been holding guest professorships in different universities and research centres in Europe and in the USA. His research areas of signal processing, soft computing (neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms and evolutionary computation), and information processing in design context. Some special research areas are visual perception, knowledge modeling, and multi-objective (Pareto) optimization, and special application areas include architectural design themes.  
Prof. Dr. Nevzat İLHAN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

Lisans- Yüksek Lisans: Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü, 1966-1970

Uzmanlık Kursu: Institude of Advanced Architectural Studies York-İngiltere Restorasyon Koruma ve Değerlendirme, 1973

Uzmanlık Kursu: Columbia Üniversitesi New York ABD,  Restorasyon-Tarihsel Koruma, 1974

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Restorasyon, 1990-1996

Doçent-Öğretim üyesi: Restorasyon- Tarihi Çevre Değerlendirme  Yıldız Teknik Üniversitesi, 1997-2007

Profesörlük tarihi: 2007

Prof. Dr. Öğretim Üyesi Restorasyon Ana Bilim Dalı Trakya Üniversitesi-Edirne 2007-….

Doçent Öğretim Üyesi Restorasyon-Tarihi Çevre Değerlendirme Yıldız Teknik Üniversitesi-İstanbul, 1997-2007

Konuk Öğretim Üyesi Mimarlık Fakültesi Lisans Programı Aristo Üniversitesi- Selanik Yunanistan, 2000

Konuk Öğretim Üyesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesi Atina Politeknik Üniversitesi- Yunanistan, 2000

Rektörlük Uluslararası İlişkiler Danışmanlığı Yıldız Teknik Üniversitesi, 1998-2001

Doktor Öğretim Üyesi Restorasyon-Tarihi Çevre Değerlendirme Yıldız Teknik Üniversitesi-İstanbul, 1996

Konuk Öğretim Üyesi Mimarlık AkademisiFloransa Üniversitesi, İtalya, 1996

Konuk Öğretim Üyesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Mimar Sinan Üniversitesi-İstanbul, 1975-1979

Öğretim Gör. Restorasyon- Mimarlık Tarihi Yıldız Teknik Üniversitesi-İstanbul, 1973-1996

Prof. Dr. Teoman ÖZER
(Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

http://akademik.maltepe.edu.tr/~teomanozer/

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994.

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1991.
 
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
(yarı zamanlı)
 
 

Çalışma Alanları: Yatlar, Küçük Teknelerin Dizaynı ve Stabilite Hesapları, Askeri Gemilerin Stabilite Hesapları, Uluslararası Denizcilik Kuralları, Bilgisayar Destekli Yat Tasarımı, Denizcilik Eğitimi

1970 yılı Tirebolu doğumludur. 1991 yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı Programında 1998 yılında tamamlamıştır. 2002 yılında Doçent, 2009yılında Profesör olmuştur. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 
Doç. Dr. Fethi KADIOĞLU
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Statik, Mukavemet, Elastisite Teorisi

Doktora: İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat, Yapı (1999)

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Yapı Mühendisliği, Mekanik (1994)

Lisans:İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi,İnşaat Müh. Bölümü (1990)

Lise:Kabataş Erkek Lisesi (1986)

Ulusal ve uluslar arası çok sayıda yayın ve kitapları bulunmaktadır.

 
Doç. Dr. İ. Hakkı MOLTAY
(Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Doç. Dr. Mimar İ. Hakkı Moltay İTÜ Mimarlık Fakültesi'ni 1967 yılında "yüksek mühendis mimar" diplomasını alarak birincilikle bitirdi. Asistan olarak girdiği aynı fakültede 1974 yılında doktora çalışmasını  tamamladı. 1974-79 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde 1 ve 2. yarıyıllarda "Yapı Bilgisi" , 7.yarıyıl'da "Yapı ve Yapım Sistemleri";  derslerinde öğretim görevinde bulundu. 1979 yılında verdiği doçentlik tezi ve sınavları sonucu üniversite doçenti oldu. 1979 yılı sonunda İTÜ 'den istifa ederek serbest mimarlık bürosu kurdu.1974 yılından itibaren çeşitli tekstil ve yapı malzemesi üretim tesislerinin projelendirmesinde danışmanlık yaptı. Suudi Arabistan, ABD, Kanada, Batı Almanya, İsveç ve Sovyetler Birliği'nde Soyak İnşaat A.Ş. adına bir çok bina inşaatı , endüstriyel tesis, enerji yapıları ve şehir alt yapı projeleri için yönetici olarak çalıştı. 1990 yılından itibaren kendi şirketi ile, Türkiye ,Sovyetler Birliği, Kazakistan ve Libya'da ofis kompleksleri, hastane yapıları, toplu konut, enerji yapıları, endüstri tesisleri, sınırlı yarışmada kazanılan kruvaziye gemi terminali, havalimanı terminal binaları, yat limanları v.b. projelerde tasarım ,uygulama dokümanları hazırlığı, uygulama yönetimi ve danışmanlık hizmetleri verdi. 2009 yılından bu yana ülkemiz ve muhtelif yabancı ülkelerde (ABD, Rusya, Gürcistan, Azerbeycan ve İspanya)  diğer yerli ve yabancı mimarlık bürolarının müellifi oldukları muhtelif gayrimenkul projelerine, binalarda sürdürülebilirlik ve  Leed, BREAM ve Earthcheck gibi yeşil bina sertifikaları için, enerji modellemesi mühendislik calışmaları, sertifikasyon için doküman hazırlıkları vb. danışmanlık hizmetlerinde bulunuyor ve 2016 yılında "US Green Building Council"; sözü edilen şirketi bugüne kadar yaptığı danışmanlık hizmetlerinin kalitesini göz önüne alarak ,bütün dünyada 44 firmaya verilen "Proven Provider" ünvanı ile ödüllendirdi.

İ.Hakkı Moltay ,2017 yılı Ocak ayında, "İstanbul Serbest Mimarlar Derneği"ne ,yapılan genel kurulda  2017-2018 yılları için Dernek Başkanı olarak seçilmiştir.
 
Öğr. Gör. Dr.Meral AYBERK
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Tasarım, Yapı Bilgisi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

 
Mimarlık lisans eğitimini  Devlet Güzel Sanatla Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu ( Mimar Sinan Üniversitesi) 1977,Yüksek Lisans İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi(Yıldız Teknik Üniversitesi) Mimari Tasarım Dalında 1979, Doktora Yıldız Üniversitesi (Yıldız Teknik Üniversitesi) Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalında 1987 tamamlanmıştır.Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Bilim Dalında 1980 yılında asistan ,1985 yılında Öğretim Görevlisi,1992 yılında Yrd.Doç.Dr. olmuştur. 2004 yılında emekliye  ayrılarak   Yıldız Teknik Üniversitesi ve T.C. Maltepe Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev almaktadır 
Yrd. Doç. Dr. Şenay BODUROĞLU
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae
Çalışma Alanları:  Evrensel Tasarım, Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarım,
Yeniden İşlevlendirme
 
27-04-1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde üniversite eğitimine başladı. 1999 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün açmış olduğu Kentsel Tasarım Programında, Yüksek Lisans eğitimine başladı. 27-04-2000 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2001 yılında “Kentsel Dış Mekanların Aydınlatılmasının Kentsel Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi” adlı Y.Lisans tezini tamamladı. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünün açmış olduğu Sanatta Yeterlik Programına başladı. Temmuz 2005’te “Konutlarda Evrensel Tasarım Kavramı Ve Örnekler Üzerinde Analizi” adlı Sanatta Yeterlik tezini tamamladı. 14.03.2006 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Halen aynı göreve devam etmektedir.
  
Yrd. Doç. Dr. Firuze ilgin ERKMAN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae
Çalışma Alanları:  Enerji  Etkin Tasarım, Tasarımda Sürdürülebilirlik
  
Yrd. Doç. Dr.Tolga SAYIN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık ve Disiplinlerarası ilişkiler, Mimarlık ve Kent ilişkisi, Mimari Tasarım Eğitimi
 
30 Nisan 1975’te İstanbul’da doğdu. 1994 yılında girdiği İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisans derecesini, 2003 yılında, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Programı’nda hazırladığı  “Mimarlık Eleştirisi Üzerine Bir Derleme” adlı yüksek lisans tezi ile alarak; aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilimdalı, Bina Bilgisi Doktora Programı’na katıldı. Doktora derecesini 2007 yılında sonuçlanan “Mimari Tasarım Eğitimine  Bütüncül / Metaforik bir Yaklaşım” adlı tezle almıştır.
 
Ulusal ve uluslar arası alanlarda çeşitli makale, bildiri, araştırma projesi ve  ödülleri bulunmaktadır. Akademik kariyerini 2003 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Ana Bilimdalı’na bağlı Mekan Organizasyonu ve Donatımı Bilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor olarak sürdürmektedir.
 Öğr. Gör. Dr. İsmail GÜNUR
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Şehir Planlama ve
Kentsel Tasarım, Yeni Kentler 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~igunur

Lisans: Mimarlık, İDGS Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu, 1970

Y. Lisans: Mimarlık, İDMM Akademisi, 1976

Sanatta Yeterlik, FBE, Mimar Sinan Üniversitesi, 1986

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Ulusal ve uluslararası makale, bildirileri bulunmaktadır.
 
Öğr. Gör. Dr. Filiz AKŞİT
(yarı zamanlı)
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas:

 
 Öğr. Gör. Dr. Erdal Devrim AYDIN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Bilgisayar Ortamında Tasarım, Sinema ve Mimarlık, Sanal Gerçeklik, Mimari Temsil
 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 2001 yılında Lisans, 2004 yılında Yüksek Lisans Eğitimlerini tamamlayan Erdal Devrim Aydın aynı okulun Bilgisayar Ortamında Mimarlık Anabilim Dalı’nda 2012 yılında Doktor ünvanını kazandı. 2001 ile 2007 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Görev yaptığı yıllarda Bilgisayar Ortamında Tasarım üzerine dersler verdi, Sinema ve Mimarlık Festivalleri’nin düzenleme komitelerinde görev aldı, Sinemada Mekan üzerine atelye çalışmaları yürüttü.
Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nde aktif olarak amatör tiyatro ile ilgilenen Erdal Devrim Aydın, 2004-2007 yılları arasında kulübün Danışman Öğretim Görevliliğini yürüttü. Bu hobisini profesyonel alana da taşıdı ve çeşitli sinema ve TV yapımlarında görevler aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde Yrd. Doç. Dr. Togan Tong’un yürüttüğü Bodrum – Pedasa Arkeolojik alanı üzerine belgesel ile Harold Pinter’in aynı adlı oyunundan uyarlanan “Git-Gel Dolap” adlı sinema filmini yönetti. Son olarak Samsun’da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma törenlerinin yönetmenliğini üstlendi.
Akademik hayatına 2007 yılından itibaren bağımsız araştırmacı olarak devam etmektedir. 
Öğr. Gör. Dr. Güzin AYDOĞAN
(yarı zamanlı)

ÖzgeçmişCurriculum Vitae

Çalışma Alanları: Proje yönetimi, uluslararası yapım projelerindeki ortaklıklar ve ortak girişimler, uluslararası projelerin yönetilmesi.
 
Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lise’sini bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2004-2006 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Yapı programında başladığı doktora çalışmasını 2014 yılında tamamlamıştır. Proje yönetimi, uluslararası yapım projelerinde ortaklıklar çalışma alanlarıdır. 2004-2010 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2010 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Öğr. Gör. Turan ALTINTAŞ
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Bilgisayar ortamında tasarım.
 

1985 yılında Milas'da doğdu. 2003 yılında muğla fen lisesinden, 2008 yılında İ.T.Ü. Mimarlık bölümünden , 2015 yılında İ.T.U.Mimari tasarımda bilişim yüksek lisans programından "Eskizi ortam olarak kullanan öncül yazılımlar üzerine yeni bir model önerisi" isimli teziyle mezun oldu. Savant Proje yönetimi bünyesinde(2009) mimar, Kolart Mimarlık bünyesinde(2010) mimar ve Çarmıklı-Saruhan gayrimenkul bünyesinde (2011-2013) saha mimarı olarak çalıştı. 2014 yılından itibaren serbest mimarlık çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir. Çeşitli mimari yarışmalarda ödülleri bulunmaktadır. Mimarlık ve bilişim konusu çevresindeki çeşitli atölye çalışmalarında yürütücülük yapmış ve sergilenmiş işleri bulunmaktadır.
 
Öğr. Gör. Bürgehan AYSU
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 
 
Lisans Mimarlık Yıldız Teknik  Üniversitesi                                              1992-1996
Y. Lisans  Mimarlık Yıldız Teknik  Üniversitesi, Yapı Anabilim Dalı                  1996-1999
Illinois Istitute of Tehcnology, Mimarlık Fakültesi, Yüksek Yapılar Programı   1997-2002 
Öğr. Gör. Şirin BAYRAM
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

Mimarlık Lisans (Trakya Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü, 1994), Yüksek Lisans (İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, 2004 “Kapı/Giriş Mekanı, Anlamı ve Tasarımı İçin Tipolojik Araştırma.19. Yüzyıl Beyoğlu (PERA) Örneği” (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Afife BATUR, Jüri: Prof. Dr. Stefan Yerasimos, Prof. Dr. Nur Akın). Lisans eğitimi sonrası, Londra’da Dekoratif Metal İşlemesi, Seramik, Grafik Tasarımına Giriş, Vitray ve Perspektif konularında sertifika programlarına katıldı ve grafik, cam boyaması ve bahçe peysajı tasarımı yaptı. İngiltere dönüşü İstanbul’da çeşitli mimarlık bürolarında çalıştı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde STK Araştırma ve Geliştirme Sertifika Programı’na burslu olarak devam etti. Cam Boncuk yapımı, Cam Fizyon tekniği üzerine Cam Vakfında eğitimler aldı. Paper folding- Slice form üzerine çalışmalar yaptı. Hamburg ve Amsterdam’da çalışmalarına devam etti. 2011 yılında kişisel fotoğraf sergisi “Akşehir’den İnsan Manzaraları” ve 2013 yıllarında konstrüktif heykel sergisi “Parametrik Döngü – Işık ve Gölgenin Dansı” sergilerini İstanbul, Edirne ve Akşehir’de açtı. Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve kongre kitaplarında basılan, ulusal hakemli ve diğer periyodik dergilerde yayımlanan makaleleri bulunmaktadır. Ulusal ve Uluslararası çeşitli mesleki organizasyonlarda ve yaz okullarında atölye yürütücülüğü, asistanlık ve kongre Org. sekretaryalığı yapmıştır (Uluslararası “Osmanlının 700. Yılı Uluslarüstü Kültürü ve Mirası). Halen çeşitli üniversitelerde, Mimari Tasarıma Giriş, Mimari Proje, Temel Tasar, Mimari Maket Yapım Teknikleri derslerine girmektedir. Ayrıca çeşitli Üniversitelerde Kinetik Mimarlık – Katlanmış Plaklar– Paper Foldind ve Origami üzerine atölyeler düzenlemiştir. - Lüleburgaz Yüzme Yıldızları Mimari Proje Yarışmasından Eşdeğer Mansiyon ödülü, 2016 - Bornova Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışmasından 3.lük ödülü, 2017 bulunmaktadır.
 
Öğr. Gör. Ahmet ÇAĞLAR
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Satış- pazarlama, pazarlama yöneticiliği, su altı fotoğrafçılığı
 
10 Ocak 1957 Eğirdir doğumludur. Haydarpaşa Lisesi ve Ortadoğu teknik üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Mezuniyetinden sonra Koç Holding, Profilo Holding, Enka Holding ve Sabancı holding’e bağlı şirketler ile, Mintax Deterjan, Meriç süt ürünleri,  Eti Bisküvileri ve Pars Mc.Cann Erickson Reklam şirketlerinde,  satış ve pazarlama yöneticiliği, Fabrika müdürlüğü, müşteri ilişkileri direktörlüğü ile Genel Müdür yardımcılığı ve Genel Müdürlük yaptı. Kelebek Mobilya’da çalıştığı dönemde 6 yıl Ağaç ve Orman ürünleri İhracatçılar birliğinde yönetim kurulu üyeliği ve sonrasında Türkiye’deki İtalyan Ticaret Odası ile Trieste Ticaret Odasına Proje danışmanlığı yaptı. Kapital Dergisi 2001 yılındaki geleneksel değerlendirmesinde yılın en iyi 25 pazarlamacısı arasında gösterdi. Fotoğrafla ve özellikle su altı fotoğrafçılığı ile ilgilenmektedir. 
Öğr. Gör. İbrahim Akil ÇAKMUT
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:  Mimarlık, Tasarım,
Uygulama, Toplam Kalite Yönetimi
 
 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Y.mimarlık Bölümünden mezun oldu.
Ağustos 1972 - Eylül 1973  tarihleri arasında  Batı Almanya   Nürnberg te Mimarlık Bürosunda muhtelif  projelerin   hazırlanmasında mimar olarak çalıştı. Ekim 1973  - Mart 1974 tarihleri arasında Suudi Arabistan Ryadh' ta Kraliyet Polis Yetiştirme Koleji  İnşaatlarının proje kontrol mimarı olarak çalıştı.
Ekim 1975 - Kasım 1981  tarihleri arasında  İstanbul  Devlet Mühendislik    Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü - Yapı Üretimi ve Proje Kürsüsü nde Asistan olarak Mimari Proje Derslerinin yürütülmesinde çalıştı.
Kasım 1981 - Haziran 1986  tarihleri  arasında  TOPSİT A.Ş. Şantiyeler Şefi ve daha sonra Libya Bölge Müdürü olarak Libya' da çalışdı.  Haziran 1986 dan 2011 yılına kadar kurucusu ve hissedarı olduğu  AVEA   Proje İnşaat Ltd. Şti. nde Mimarlık , Mühendislik, Dekorasyon ve Taahhüt işlerini yürütdü.1993 Yılından itibaren 2003 yılına kadar C E D A Ş Dekorasyon İnşaat Tur. San. A.Ş. Hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olarak Dekorasyon projeleri ve uygulamalarında çalışdı.1996 yılında Yapı Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi üzerine Çalışmalar yapmakta olan TOTAL Yapı Kalite Yönetimi Ltd.Şirketini y.mimar Esat ÖZKAN ile kurarak  ISO 9002 Belgeli olarak  çalışmıştır.
  
Öğr. Gör. İsmail DOĞANYILMAZ
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:  
 
 
1974 Yılında İstanbul'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 1996 yılında Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde 2001 yılında Yüksek Lisans Eğitimlerini tamamladı.
Mimarlar Odasında yönetim kurullarında ve çeşitli kademelerinde görev aldı. 2010-2012 yıları
arasında Mimarlar Odası Sürekli Gelişim Merkezi Yürütme Kurulu sekreterliğini yaptı.
Kemal Türkler Anıt Mezarı Ulusal ve Tek Aşamalı Proje Yarışmasında raportörlük; Mimarlar Odasının düzenlediği, Mimarlık ve Kent filmleri Festivali düzenleme komitesi ve jüri üyelikleri yapmıştır.
Profesyonel mimar olarak da çalışmakta olup birçok uygulama ve projede görev üstlenmiş, ulusal ve uluslararası yarışmada ödül almıştır.
Profesyonel mimarlığının yanında A sınıfı iş güvenliği uzmanı yetkisi ile uyguladığı projelerde görev almaktadır.
  
Öğr. Gör. İbrahim DUMAN
(yarı zamanlı)
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:Yelken Eğitimi

  

 
Öğr. Gör. Ahmet Cem ENER
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Art Nouveaux, eski eser restorasyonu ve turizm üzerine yazı ve fotoğraflar. Yerli ve yabancı firmalar için amblem ve logolar. Özel mobilya tasarım ve imalatı. Otomotiv, inşaat ve mobilyada kullanılan” Poliüretan” aksesuar dizayn ve imalatı.

- 1964 Galatasaray Lisesi’nden mezuniyet.
- 1965 / 66 İstanbul Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü.
- 1969 / 71 İş Bankası İnşaat Şubesi.
- 1971 DGSA Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezuniyet (Y.Mimar)
- 1971 / 79 DGSA. MYO’ da asistanlık.
- 1979 / 80 Y.Mimar Aydın Boysan’ nın büro şefliği.
- 1980 /… TKHV, TAÇ Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyelikleri
- 2000 DGSA Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Kürsüsü asistanlık.
- 2004 /… MSGSU Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevliliği.
- 2000 /…. Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevliliği.
- 2010 /… Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yat Tasarımı Bölümü Öğretim
  Görevliliği. 
Öğr. Gör. Taylan E. GÜNGÖR
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 Öğr. Gör. Gökhan GÜVENDİKSOY

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 

.
 
Öğr. Gör. Şengül KANER
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

1977 yılında İstanbul’da doğdu.Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi,Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Bölümü’nde 1998 yılında tamamladı.
1999 yılında Prof. Cengiz Eren’in ofisinde profesyonel çalışma hayatına başladı.Halen aynı
ofiste çeşitli projelerde görev almaktadır.
2000 yılından itibaren Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde Bilgisayarla Tasarım I ve
Bilgisayarla Tasarım II derslerini yürütmektedir.
2013 yılında Öğretim Görevlisi olarak Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
eğitim kadrosuna katılmıştır.
 
Öğr. Gör. Uğur KARSLI
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları 

1977 yılında Kayseri’de doğdu. İlkokul ortaokul ve lise eğitimini TED Kayseri Koleji’nde tamamladı. 2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Bina Araştırma ve Planlama Programında “Dağ Mimarisi ve Konaklama Tesisleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı tezini hazırlayarak Yüksek Lisans Eğitimi’ni tamamladı. 2004-2006 arasında Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Bu süre boyunca Yapı Bilgisi, Çizim Anlatım Teknikleri ve Mimari Proje derslerinde görev aldı. 2006-2008 yılları arasında Elegan Yatçılık Firmasında Yat İç Mekan Tasarım, İmalat ve Montaj Uygulama alanlarında çalıştı. 2008’den bugüne halen, kurucu ortağı olduğu Arenco Mimarlık LTD Şti olarak  Mimari Proje Tasarım alanında, özellikle kamu yapılarına ait tüm disiplinlerin Uygulama Projeleri ve İhale Dosyaları Hazırlanması alanlarında Mimarlık faaliyetlerine devam etmektedir. Farklı işlevlerde çeşitli kamu binalarının ve rekreasyon alanlarının tasarımını ve kontolünü üstlenmiştir.
Öğr. Gör. Yaşar Metin KESKİN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları 

1958 İstanbul doğumludur.

1969-1977  İstanbul Erkek Lisesi

1977-1982  DGSA  Mimarlık  Y.O.

1985-1988  YTÜ Restorasyon A.D.

1989’dan bugüne mimarlık çalışmalarını kurucusu olduğu mimarlık ofisinde (MKZK Mimarlık) sürdürmektedir. “Tarihi Dokuda Yeni Yapı Tasarımı ve Çevre İlişkisi” kapsamındaki eğitim programlarını yürütmüştür. Uygulanmış kültür yapıları, mimari tasarım ve farklı ölçeklerde proje ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra, mimarlık dergileri ve kitaplarında, Anadolu’nun mimari çeşitliliğini anlatan çizim,  suluboya ve fotoğrafları yayınlanmış, sergilerde yer almıştır.
Öğr. Gör. Elif KULİ
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

1984 - 1989  Mimar Sinan Üniversitesi İçmimarlık Bölümü Lisans

1981 - 1984  50.Yıl Tahran Lisesi

 

 
Öğr. Gör. Mario MAGNARELLI
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

 
Öğr. Gör. Güray OSKAY
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:


Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 2000 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmasına başladı ancak tamamlamadı.

Profesör İhsan Bilgin ile farklı ölçeklerde bir çok projede çalıştı. Lotus, AE Design ve Net Mimarlık ofislerinde tasarımcı, ekip lideri ve yönetici pozisyonlarında görev aldı.2008 yılından beri serbest mimarlık ve iç mekan çalışmaları sürdürüyor. 2012 yılından bu yana çeşitli üniversitelerde konuk öğretim görevlisi olarak proje stüdyosu yürütmektedir.

Kazancının tümünü ikinci el plaklara harcamakta, Değiş Tokuş Sergi isimli çağdaş sanat sergisinin organizatörlerinden birisi ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues grubu Bluesaint'in solistliğini yapmakta.
 
Öğr. Gör. Esat ÖZKAN
(yarı zamanlı)
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları 

Ağustos 1972- Eylül 1973 tarihleri arasında Batı Almanya Nürnberg’de B.D.A. Architect Harald LOEBERMAN Mimarlık Bürosunda muhtelif projelerin hazırlanmasında mimar olarak çalışmıştır.
1982- 1987 tarihleri arasında CE DONATIM DESIGN’da muhtelif dekorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulamalarını gerçekleştirdi.
Haziran 1987-2006 arasında kurucu ve yönetim kurulu başkanı olduğu CEDAŞ Dekorasyon İnşaat. Tur. San. A. Ş’nde halen ortak olarak dekorasyon ve taahhüt işlerini yürütmektedir.
1996-2001 yılları arasında Yapı Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi üzerine çalışmalar yapmakta olan TOTAL Yapı Kalite Yönetimi Ltd. Şirketini kurarak ISO 9002 Belgeli olarak çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Yapı denetim kanunun çıkmasıyla TOTAL Yapı Denetim LTD. Şti. olarak çalışmalarını değiştirip 2006 yılında sektörden ayrılmıştır.Öğr. Gör. Bora ÖZKUŞ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı sene bitirme projesi ile Archiprix Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması’nda ikincilik ödülünü kazandı. 2007 yılında İTÜ’de mimarlık tarihi programında “Archigram: Tekno-topya” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı ve halen aynı üniversitenin mimari tasarım programında doktora tezini yazmaktadır. 2009 yılından itibaren çeşitli üniversitelerde mimarlık bölümü öğretim elemanı olarak görev yapmış, başta ‘mimari tasarım stüdyosu’ olmak üzere, ‘temel tasarım’, ‘mimarlık ve teknoloji’, ‘kültür ve tasarım’ derslerini vermiştir. Ayrıca Rotterdam
Mimarlık Bienali ve İstanbul Tasarım Bienali gibi çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklerde ortak işleri sergilenmiştir. Akademik çalışmalarının yanı sıra mimari proje yarışmalarına katılmakta ve profesyonel set tasarımı ile uğraşmaktadır.
Öğr. Gör. Yasemin ÖZSOY

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 Öğr. Gör. Evren ÖZTÜRK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

1978   İstanbul'da doğdu.
1997   Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu
2004  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu
2004 - 2007 Boran Ekinci Mimarlık'ta çalıştı
2007-2008  Bora Yasin Özkuş ve Ceren Kerpiç Öztürk ile birlikte Zeplin Design'ı kurdu
2008-2011 Boran Ekinci Mimarlık'ta çalıştı
2011-...   Serbest mimar olarak çalışmaya başladı
2012-2015  Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümünde 3 yarıyıl, yarı zamanlı proje yürütücülüğü yaptı
2016-...  Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde  yarı zamanlı proje yürütücülüğü yapıyor
Öğr. Gör. Nursema ÖZTÜRK

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

.
 
Öğr. Gör. Özger SARIKAYA
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Yat tasarımı ve yat iç tasarımı uygulaması, Uçak iç tasarımı ve uygulaması, Araba ve araba iç tasarımı uygulaması, Mobilya tasarımı,
Ürün tasarımı ve uygulamaları

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları 

Lisans: İç Mimarlık, M.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi, 1993
Yüksek Lisans: İç Mimarlık, Mimar Sinan Üniversitesi G.S.A, 1994
 
1. 2001 - 2010 Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçmimarlık bölümü
2. 2006 - 2007 Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü
3. 2007- 2009 Doğuş Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçmimarlık bölümü
4. 2007 – 2009 Doğuş Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tas.bölümü
5. 2008 – 2009 Marmara Üniversitesi G.S.F. İçmimarlık bölümü
 
 
İş Ünvanı : ULUTAŞ yatçılık :Proje müdürü www.ulutas.com

 
 
Öğr. Gör. Nihan ŞEŞEN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: İnce Yapı ve Malzeme, Sözleşme ve Teklif Yönetimi, Şantiye Yönetimi, Proje Yönetimi
 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Lisans Eğitimini tamamladı (1993). 1993 yılında Eren Talu Mimarlıkta çalışma hayatına başladı. Dizayn ofis mimarı ve şantiye ince yapı imalatlarında 3 yıl görev aldı.1998 yılında BRPH Architects and Eng.Inc-Florida firmasında dizayn ofis mimarı olarak çalıştı.2009-2005 yılları arasında Alarko-Alsim A.Ş.'de İnce İşler Şefi ve Proje koordinasyonu görevlerinde bulundu. 2005-2010 yılları arasında Tabanlıoğlu Mimarlıkta, proje yönetim bölümünün kurulması için görevlendirildi ve proje müdürü olarak görev aldı. 2011 yılı itibariyle DS Mimarlıkta proje müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir.
Öğr. Gör. Mert ÜNNÜ

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

1999 Yılında “Tekne Tasarımı ve İmalatının İncelenmesi” adlı teziyle Marmara Üniversitesi Tasarım Konstrüksiyon bölümünde lisans eğitimini , 2004 yılında “Kısa Mesafeli Deniz Ulaşımında Toplu Taşıma Aracı” adlı teziyle Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
8 yıl boyunca Yacht&Marine Aktüel dergisi yayın kurulu üyeliği ve yazarlık yaptı. 2001 Yılında Türkiye’nin ilk deniz taksisi başta olmak üzere İstanbul’da deniz ulaşımı alanında sembol projelere imza attı.
20’nin üzerinde tasarım tescilli projesi olmakla beraber 9 kişisel sergisi ve 2 karma sergiye katılımı var. Tekne üretimi ve maket yapımı alanında 100’ün üzerinde makalesi mevcut. Halen konsept deniz araçları tasarımı, maket yapımı alanında ve Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Öğr. Gör. Taner ÜSKÜPLÜ

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

1985 yılında İstanbul’da doğdu. 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden lisans, 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ortamında Mimarlık Programından Yüksek Lisans derecesi aldı. 2008-2010 yılları arasında Emre Arolat Architects bünyesinde, 2012-2013 yılları arasında DB Architects bünyesinde çalıştı. 2013 yılından itibaren serbest mimarlık çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir. Çeşitli mimari yarışmalarda ödülleri ve uluslararası düzeyde yayınlanmış akademik çalışmaları bulunmaktadır.
Öğr. Gör. Ali Savaş YASAN

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden 2009 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi periyodunda 2007-2008 öğretim yıllarında Graz Tech. Uni.’de mimarlık fakültesinde eğitimine devam etti. Yüksek Lisans eğitimini, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde “mimari tasarım” ve “kaynak kullanım döngüsü” entegrasyonu konusundaki tezi ile 2011 yılında tamamladı. Lisans-lisansüstü eğitim periyodu ve profesyonel iş hayatında çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldı ve dereceler kazandı. İstanbul, Viyana ve Graz merkezli birçok workshop çalışmasına katıldı. Serbest mimarlık hizmetlerine İstanbul'da devam etmekte, 2017 yılında Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak proje stüdyosu yürütmektedir.
 
Öğr. Gör. Sinan YUM
(yarı zamanlı)
 

Çalışma Alanları: Ürün Tasarımı, Grafik Tasarım, Dijital Tasarım

1974 yılında Londrada dünyaya geldi. İTÜ ve Milano IED'de tasarım eğitimi aldı. Son 15 yılda Milano, Brüksel ve İstanbulda Tasarımcı, Art Direktör ve Yaratıcı Yönetmen olarak birçok proje ve firmada yer aldı. 10 yılı aşın bir süredir egitimci rolü üstlenen Yum, halen Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve İTÜ'de farklı birçok konuda ders vermektedir. Kendisi aynı zamanda Hollanda menşeili Dijital Tasarım firması IOGLO' nun kurucu ortaklarındandır. www.ioglo.com     

 

 

 

Yrd. Doç. Dr.Elmira A.GÜR
(yarı zamanlı)

 [email protected]
 Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma AlanlarıMimari tasarım, Mimari tasarım eğitiminde yaratıcılık,Mimari tasarımda niteliksel ve niceliksel araştırma metodları, Mimari tasarım stüdyosu fiziksel çevresi, Konut gelişimi, Konut tipolojisi, Afet sonrası geçici konut, Çocuk eğitim merkezleri, Okul öncesi çocuğun fiziksel çevresi, Çocuk mekanları, Çocuk gelişim teorileri
Yrd. Doç. Dr.Elmira A.GÜR
(yarı zamanlı)

 [email protected]
 Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma AlanlarıMimari tasarım, Mimari tasarım eğitiminde yaratıcılık,Mimari tasarımda niteliksel ve niceliksel araştırma metodları, Mimari tasarım stüdyosu fiziksel çevresi, Konut gelişimi, Konut tipolojisi, Afet sonrası geçici konut, Çocuk eğitim merkezleri, Okul öncesi çocuğun fiziksel çevresi, Çocuk mekanları, Çocuk gelişim teorileri