Akademik Personel
Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ
Dekan Vekili

Çalışma Alanları:

 Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Restorasyon, Koruma
 
 
 Prof. Dr. Ünal DEMİRARSLAN
İç Mimarlık (Türkçe) Bölüm Başkanı
 

Çalışma Alanları: Yapı - İnce Yapı

 Prof. Dr. Cengiz EREN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:  Mimarlık, Turizm Yapıları, 5 Yıldızlı Oteller, Deniz Araçları

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

 
Prof. Dr. Nuri TEMİZSOYLU

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Plastik sanatlar ve eğitimi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

http://akademik.maltepe.edu.tr/~nuritemizsoylu

 
 Prof. Dr. Ali Atilla YÜCEL

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

             Çalışma Alanları:
 

 Prof. Dr. Ferhan YÜREKLİ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

              Doç. Dr. İ. Hakkı MOLTAY

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

  
Dr. Öğr. Üyesi Jülide ALP
 

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Kent, Kent Meydanları, Kentsel dönüşüm, Büyük Kentsel Projeler ve Örgütlenme Süreçleri.

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

 Dr. Öğr. Üyesi Elif ALTIN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: mekan-mobilya-yat tasarımı, mekanda doku ve donatıyı oluştural malzeme ve ünitelerin dönemsel kullanımı, mekan ergonomisi.

 
 
Dr. Öğr. Üyesi Batu BAYÜLGEN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:
 
 Dr. Öğr. Üyesi Emel CANTÜRK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: “Kültür - Çevre - Davranış Çalışmaları”, “Küreselleşme-Kent-Konut: Değişim ve Dönüşüm”
 Dr. Öğr. Üyesi Pınar ENGİNCAN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 
  
Dr. Öğr. Üyesi Canan ERSELÇUK

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Turizm Yapıları, Mobilya Tasarımı ve Uygulamaları, Ürün Tasarımı
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~cananerselcuk
 

 
 
Dr. Öğr. Üyesi Müge ERTEMLİ
Gemi ve Yat Tasarımı Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Deniz Araçları Malzemeleri, Yapı Fiziği ve Malzeme,
Mimari ve Sanat
 

 
 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aziz GÖKSEL

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Deniz Araçları Tasarımı, Yat Tasarımı, Kısa Mesafeli Toplu Taşıma Araçları Tasarımı, Göstergebilim

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

 Dr. Öğr. Üyesi Aliye Ceren ONUR
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae
 
Çalışma Alanları:
 Dr. Öğr. Üyesi Hicran ÖZALP

İç Mimarlık (İngilizce) Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: İç Mimarlık Eğitimi, İç Mimarlık Eğitimi Akreditasyonu, Engelliler için Tasarım
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~hicranozalp
 
  
Dr. Öğr. Üyesi Yekta ÖZGÜVEN

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi ve Kuramı
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~yektaozguven
 
 Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZKAN

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Turizm Yapıları, Kıyı Planlama, Yat Limanları, Sağlık Yapıları, Üretim Yapıları, Proje Yönetimi ve Maliyeti, Mimari Proje, Dekorasyon Proje
 
 

 
Dr. Öğr. Üyesi Candan ÖZÜLKE

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Konut Gelişimi, Göç Aidiyet İlişkisi, Kültür ve Kimlik Araştırmaları, Mimari Tasarım, Çevre ve Davranış Araştırmaları.
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~candanozulke
 
 Dr. Öğr. Üyesi Hamide TEMEL

Dekan Yardımcısı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Aydınlatma Tasarımı,
Mekan ve Algı

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları  

 Dr. Öğr. Üyesi Selma TUNALI


Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 Dr. Öğr. Üyesi Türkan UZUN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Çağdaş Mimarlık, Modernizm, Dijital Tasarım Kuram ve Metotları, Parametrik Tasarım, Dynamic Architecture,Yapı Bilgisi Modelleme

 Tasarım ve Uygulama Çalışmaları 

 Öğr. Gör. Vassilis ALYMARAS

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:
 Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN

İç Mimarlık (Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcısı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Bina Bilgisi, İnce Yapı

http://akademik.maltepe.edu.tr/~oguzdemirarslan

 
Öğr. Gör. Nazanin MOAZZEN
 

Çalışma Alanları: Yapı Fiziği, Binaların Enerji Performansı ve İyileştirilmesi, Yapı Bilgisi ve Malzeme, Binaların Enerji Ekonomisi, Enerji Etkin Mimari Tasarım

 Öğr. Gör. Başak ÖZDEN
 

Çalışma Alanları: Mekansal Enstelasyonlar, Mekan-Sanat İlişkilendirmeleri, Sergi Tasarımı, Senografi, Müzecilik, Temsil Biçimleri, Mimari Aydınlatma

 
Arş. Gör. Behiç Can ALDEMİR

Özgeçmiş / Curriculum Vitae 

Çalışma Alanları: Mimari Tasarımda Bilişim

 
 
 
 Arş. Gör. Bilgen ATAÇ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi ve Kuramı
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~bilgenatac
 

 
Arş. Gör. Ece Sıla BORA

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Tasarım, Mimari Manifestolar

 
 Arş. Gör. M. Melis CİHAN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Konut Alanları, Kapalı Siteler, Kamusal Alan, Sosyal ve Mekansal Ayrışma
 Arş. Gör. E. Cemre ÇELİKCAN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Tasarım
 

 
Arş. Gör. Ayşe Merve ÇİLİNGİR

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi
 

 
Arş. Gör. Uğursal DEMİR

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Gemi Mühendisliği, Gemi İnşaatı, Gemi ve Yat Tasarımı, Gemi Hidromekaniği
 

 
Arş. Gör. A. İpek DEMİRCİOĞLU

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 
Arş. Gör. Ş. Bürkan EMRE

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Sanayileşme ve Sanayi Yapılarının Yeniden İşlevlendirilmesi, Teknik Donatım Tesisat, Çizim Anlatım Teknikleri, Mobilya Tasarım.

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

http://akademik.maltepe.edu.tr/~burkanemre

 Arş. Gör. Sezin GÜLER

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

 
 

Arş. Gör. Ceren HAMİLOĞLU

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

 
Arş. Gör. Merve Aslı KARA

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:
 Arş. Gör. Yağmur KOCABIYIK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 
Arş. Gör. Belis ÖZTÜRK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Aydınlatma, Sinemasal
Mekan Tasarımı, Mekan Bilgisi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları  

http://akademik.maltepe.edu.tr/~belisozturk

 
Arş. Gör. Farahnaz ÖZTÜRK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 
 

Arş. Gör. Z. Zelal RAHMANALI

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi ve Kuramı

http://akademik.maltepe.edu.tr/~zrahmanali

 
Arş. Gör. Beril SULAMACI

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi

 

 
Arş. Gör. Elçin Burcu TEMEL

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Tasarım Sorunları

 

 
Arş. Gör. Tuğçe UÇAR

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 Arş. Gör. H. Merve YANARDAĞ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 
YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERDEN ÖĞRETİM ELEMANLARI  Prof. Arch. Dimitra FIGA
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

 FAKÜLTEMİZDE GÖREVLENDİRME İLE DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANLARI     
Prof. Dr. Demet BİNAN
(yarı zamanlı)
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Koruma ve Restorasyon, Tarihi Çevre Koruma ve Değerlendirmesi , Yöresel Mimari Belgeleme ve Koruma .  

 
Doç. Dr. Fethi KADIOĞLU
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Statik, Mukavemet, Elastisite Teorisi

 

  
Dr. Öğr. Üyesi Şenay BODUROĞLU
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae
 
Çalışma Alanları:  Evrensel Tasarım, Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarım,
Yeniden İşlevlendirme
 
 
  
Dr. Öğr. Üyesi Firuze ilgin ERKMAN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae
 
Çalışma Alanları:  Enerji  Etkin Tasarım, Tasarımda Sürdürülebilirlik
  
Dr. Öğr. Üyesi Tolga SAYIN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık ve Disiplinlerarası ilişkiler, Mimarlık ve Kent ilişkisi, Mimari Tasarım Eğitimi
 
 
 Öğr. Gör. Dr. Erdal Devrim AYDIN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Bilgisayar Ortamında Tasarım, Sinema ve Mimarlık, Sanal Gerçeklik, Mimari Temsil
 
  
Öğr. Gör. Dr. Güzin AYDOĞAN
(yarı zamanlı)

ÖzgeçmişCurriculum Vitae

Çalışma Alanları: Proje yönetimi, uluslararası yapım projelerindeki ortaklıklar ve ortak girişimler, uluslararası projelerin yönetilmesi.
 
 Öğr. Gör. Zeynep Canan AKSU
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:
  
Öğr. Gör. Turan ALTINTAŞ
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Bilgisayar ortamında tasarım.
 

 
 
Öğr. Gör. Bürgehan AYSU
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 
 
  
Öğr. Gör. Ahmet ÇAĞLAR
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Satış- pazarlama, pazarlama yöneticiliği, su altı fotoğrafçılığı
 
  
Öğr. Gör. Ahmet Cem ENER
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Art Nouveaux, eski eser restorasyonu ve turizm üzerine yazı ve fotoğraflar. Yerli ve yabancı firmalar için amblem ve logolar. Özel mobilya tasarım ve imalatı. Otomotiv, inşaat ve mobilyada kullanılan” Poliüretan” aksesuar dizayn ve imalatı.

  
Öğr. Gör. Yaşar Metin KESKİN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları 

 
Öğr. Gör. Elif KULİ
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

 

 
Öğr. Gör. Mario MAGNARELLI
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

 
Öğr. Gör. Bora ÖZKUŞ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 
Öğr. Gör. Yasemin ÖZSOY

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 Öğr. Gör. Evren ÖZTÜRK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 
Öğr. Gör. Nursema ÖZTÜRK

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

 
 
Öğr. Gör. Özger SARIKAYA
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Yat tasarımı ve yat iç tasarımı uygulaması, Uçak iç tasarımı ve uygulaması, Araba ve araba iç tasarımı uygulaması, Mobilya tasarımı,
Ürün tasarımı ve uygulamaları

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları 

 

 
Öğr. Gör. Işıl UYSAL

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 Öğr. Gör. Taner ÜSKÜPLÜ

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 Öğr. Gör. Yasemin YILMAZ ÜSKÜPLÜ

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 Öğr. Gör. Ali Savaş YASAN

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 
 
Öğr. Gör. Sinan YUM
(yarı zamanlı)
 

Çalışma Alanları: Ürün Tasarımı, Grafik Tasarım, Dijital Tasarım

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
(yarı zamanlı)
 

[email protected]
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 
Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
(yarı zamanlı)
 

[email protected]
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

 

Yrd. Doç. Dr.Elmira A.GÜR
(yarı zamanlı)

 [email protected]
 Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma AlanlarıMimari tasarım, Mimari tasarım eğitiminde yaratıcılık,Mimari tasarımda niteliksel ve niceliksel araştırma metodları, Mimari tasarım stüdyosu fiziksel çevresi, Konut gelişimi, Konut tipolojisi, Afet sonrası geçici konut, Çocuk eğitim merkezleri, Okul öncesi çocuğun fiziksel çevresi, Çocuk mekanları, Çocuk gelişim teorileri
Yrd. Doç. Dr.Elmira A.GÜR
(yarı zamanlı)

 [email protected]
 Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma AlanlarıMimari tasarım, Mimari tasarım eğitiminde yaratıcılık,Mimari tasarımda niteliksel ve niceliksel araştırma metodları, Mimari tasarım stüdyosu fiziksel çevresi, Konut gelişimi, Konut tipolojisi, Afet sonrası geçici konut, Çocuk eğitim merkezleri, Okul öncesi çocuğun fiziksel çevresi, Çocuk mekanları, Çocuk gelişim teorileri
Yrd. Doç. Dr.Müjdem VURAL
(yarı zamanlı)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

Yrd. Doç. Dr.Müjdem VURAL
(yarı zamanlı)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

Yrd. Doç. Dr.Müjdem VURAL
(yarı zamanlı)

[email protected]
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: