MİMB 275/01 ve MİMB 275/02 Dijital Ortamda Tasarım Temsiliyeti Dersleri Hakkında

MİMB 275/01 ve MİMB 275/02 Dijital Ortamda Tasarım Temsiliyeti dersleri 12 Şubat 2018 Pazartesi günü Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 308 no.lu derslikte yapılacaktır.

--

05.02.2018, 16.15