Ofis ve Şantiye Staj Defterlerinin Teslimi Hakkında

Staj defterleri  09 - 13 EKİM 2017 tarihleri arasında, 09.00-11.00 saat aralığındaMimarlık Fakültesi Dekanlık Sekreterliği’ne imza karşılığı teslim edilecektir.

Pratik Sicil Formu, onaylanarak defterle birlikte teslim edilmelidir. Defterdeki tüm sayfaların imza+kaşeli olması gerekmektedir. Eksik ve geç teslimler başarısız olarak değerlendirilir.

14.09.2017 - 13.24