TÜBİTAK Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Çiftçioğlu IEEE Konferansında Mimarlık üzerine bir Özel Oturum Gerçekleşmesini Sağladı

TÜBİTAK Misafir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Çiftçioğlu IEEE Konferansında Mimarlık üzerine bir Özel Oturum Gerçekleşmesini Sağladı

http://mimarlik.maltepe.edu.tr/files/u10/tubitak_logo.jpg    http://mimarlik.maltepe.edu.tr/files/u10/Ozer_foto.jpg

DELFT Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi  ve fakültemizde TÜBİTAK misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Özer Çiftçioğlu, bir IEEE konferansında Mimarlık üzerine bir özel oturum gerçekleşmesini sağladı1,2(IEEE Congress on Evolutionary Computation – CEC 2017, June 5-8, 2017, Donostia - San Sebastian, Spain.)Bu konferansta, Prof. Dr. Özer Çiftçioğlu ve Yrd. Doç. Dr. Michael S. Bittermann, hakem değerlendirmesinden geçmiş bir araştırma makalesi sunacaklar3. Prof. Dr. Özer Çiftçioğlu Maltepe Üniversitesi'ne Mayıs 2014'te katıldı, Yrd. Doç. Dr. Michael S. Bittermann ise Ekim 2013'ten beri üniversitemizde görev yapıyor.

1Konferans web sitesinin URL'si: cec2017.org/

2Özel oturum kuruluşunun URL'si: cec2017.org/#special_sessions(Oturum başlığı: Evolutionary Computation in Architectural Design)

3TÜBİTAK projesineb iliskin beş makaleye buradan ulaşılabilir:

·         M. S. Bittermann and O. Ciftcioglu: Situated color aesthetics by evolutionary computation. IEEE Congress on Evolutionary Computation – CEC 2017, June 5-8, 2017, Donostia - San Sebastian, Spain. Paper ID: E-17224

Makalelere aşağıda verilen yazarlara ait adreslerden de erişilebilir.

www.tudelft.nl/ociftcioglu

bk.tudelft.nl/cid

Publications Michael S. Bittermann


Guest Professor by TUBITAK Prof. Ozer Ciftcioglu has Established a Special Session on Architecture in an IEEE Conference

 

http://mimarlik.maltepe.edu.tr/files/u10/tubitak_logo.jpg    http://mimarlik.maltepe.edu.tr/files/u10/Ozer_foto.jpg

 

The guest professor by TUBITAK Prof. Ozer Ciftcioglu in the Faculty of Architecture from Delft University of Technology has established a special session on Architecture in an IEEE conference1,2(IEEE Congress on Evolutionary Computation – CEC 2017, June 5-8, 2017, Donostia - San Sebastian, Spain.) In this conference, he and his colleague M.S. Bittermann are going to present a peer-reviewed research paper3. The paper is partly in connection with a TUBITAK project. Prof. O. Ciftcioglu joined Maltepe University in May 2014 and Dr. M.S. Bittermann is a member of Maltepe University since October 2013.

1URL of theconference website: cec2017.org/

2URL of the specialsession organisation: cec2017.org/#special_sessions(session title: Evolutionary Computation in Architectural Design)

3The paper can be accessed by clicking on the link below.

·         M. S. Bittermann and O. Ciftcioglu: Situated color aesthetics by evolutionary computation. IEEE Congress on Evolutionary Computation – CEC 2017, June 5-8, 2017, Donostia - San Sebastian, Spain. Paper ID: E-17224

The paper can also be accessed from the URL sites of the authors given below.

www.tudelft.nl/ociftcioglu

bk.tudelft.nl/cid

Publications Michael S. Bittermann