Sergi: Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme / Exhibition: Housing and Settlement in Anatolia A Historical Perspective

T.C. Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

Sergi: Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme 

Exhibition: Housing and Settlement  in Anatolia A Historical Perspective

10 Nisan - 9 Mayıs 2014

Apr 10 - May 9 2014