Yayınlar

 

A - ULUSLARARASI MAKALELER

1.  Görgülü T., “2000 sonrası konut  sektörüne üretim biçimleri  ve özellikleri açısından bir bakış”, Ege Mimarlık Dergisi 2011/2 7(DAAI)

2. Görgülü T., Öktem P., “1985’ten bugüne Avrupa Kültür Başkentleri ve İstanbul”, Mimarlık Dergisi, 357, 2011/1 Avery Index, Ulrichs Periodical Directory,Arthistoricum.net (Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte),Design and Applied Arts Index (DAAI) )

3.  “A Studio-Centric New Model in Design Education”, Procedia - Social and Behavioral Sciences. Yayınlanmak üzere kabul edildi.- Yrd. Doç. Dr. Güliz ÖZORHON

4. Özgüven, Y.; Durhan, S.; “Considering An ‘Urban Space’ In The Context of Inclusive Museum: The Ottoman Bazaar Area of Istanbul”, The International Journal of The Inclusive Museum, The International Journal of The Inclusive Museum, Champaign-Illinois/USA, 2010. ISSN: 1835-2014. (Abstracted/indexed by Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory)(yayına kabul edildi, basım sürecinde)

 

B - ULUSLARARASI BİLDİRİLER

1.  Mutman, D.,Turgut, H., 2011, ASocial And Spatial Re-Structuring In Inner-City Residential Areas: The Case Of Istanbul, Enhr Conference ‘Mixité’: an urban and housing issue?, Workshop 13: Poverty Neighbourhoods, Toulouse

2.  International Conferenece on Cultaral Heritage and New Technologies November 15-17 , 2010 - Yrd. Doç. Dr. Özlem ATALAN

3.  1st Annual International Conference on Construction, 20-23 June 2011,  Athens, Greece.- Yrd. Doç. Dr. Özlem ATALAN

4.  Engincan Bol, P., Güner, D., 2011. “Changing Typologies of Domestic Environment”, 1st Annual International Conference on Construction, 20-23 June 2011, Athens, Greece. (sunuldu-basım aşamasında)

5. Uzun,Türkan (2011) , 1st Annual International Conference on Construction, “The Influence  Of  Greek  Architectural   Elements   in İstanbul”,20-23 June 2011,  Athens, Greece,

6. Özgüven, Y.; Durhan, S.; “Re-Production Of The Public Sphere Through The Ottoman Trade Center Of Istanbul”, 6th International Conference Of The Research Network “Private Urban Governance&Gated Communities” Abstract Book, Istanbul Technical University Housing Research and Development Center, Istanbul, 2011, ss. 101-102. ISBN: 978-975-561-410-6. (6th International Conference Of The Research Network “Private Urban Governance & Gated Communities”: Re-Interpretation/Transformation Of Territorial Boundaries, 08-11 September 2011, Istanbul Technical University Housing Research and Education Center & Faculty of Architecture, Istanbul-Turkey)

7. Durhan, S.; Özgüven, Y.; “Breaking the Duality: The Historical Peninsula of Istanbul as an Open-Air Museum”, 5th International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin” Abstract Book, Valmar, Roma, 2011, ss. 299. ISBN: 978-88-905639-3-5. (5th International Congress on “Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin, 22-25 November 2011, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB, İstanbul Üniversitesi, KUMİD, Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Metodologie Chimiche, Association Investing in Culture, Istanbul-Turkey)

8. CAMGERAN 2010 Uluslararası Uygulamalı Cam Sempozyumu “Mimarlık ve İç Mimarlıkta Tasarım Elemanı olarak CAM” 11-21 Ekim 2010 Eskişehir - Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP

9. 1.Dünya Engelliler Birliği Kurultayı “ Mimarlıkta Evrensel Tasarım” 22-23 Ekim 2011 WOW Convention Center İstanbul - Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP

10. 4.Uluslararası Ulaşım Sempozyumu 2011 “Engelliler için Evrensel Tasarımda Teknolojik Standartlar” 1.Aralık 2011 Haliç Kongre Merkezi/İstanbul - Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP

11. E. Sakınç “Solar Access Variations in Mixed Urban Fabrics_Levent Case” ISES Solar World Congress, Kassel Almanya, Elektronik Baskı, 28 Ağustos-2 Eylül 2011

12. G. Gedik Zorer, R.Ünver E. Sakınç “Building Envelope Design in Terms of Visual and Thermal Comfort” 6. Annual International Symposium on Environment, Atina, Yunanistan, Elektronik Baskı, 16-19 Mayıs 2011

13. CAMGERAN  Uluslar arası sempozyumu Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İnşaat sektöründe cam ve cam kökenli malzeme kullanımı. (Constructıon materıals sector use of glass and glass-based) ULuslararası Sempozyum - bildiri - 11 Ekim 2010- Öğr. Gör. Oğuz Demirarslan

14. Demir Ü., Aktur H., (2011),  “19. Yüzyıl Kültür Ortamı’nda Osman Hamdi Bey ve “MİHRAB””, Mekân ve Kültür 2011-VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Eylül 2011, Kadir Has Üniversitesi, Program-Özetler-Katılımcılar, s.64-65, İstanbul.

15. Demir Ü., Aktur H., (2011),  "A Study On Osman Hamdi Bey's Paintings Through "MİHRAB"", Archi-Cultural Translations Through the Silkroad Conference, Bahcesehir University, 16-18 March 2011, Istanbul, Turkey. (Bildiri kitabı basım aşamasındadır.)

16. ÖZÜM, S., ŞENER , B., YILMAZ,  H., A Parametric Study on Seakeeping Assessment of Fast Ships in Conceptual Design Stage, Ocean Engineering, Issue 13, Vol. 38, pp. 1439-1447, 2011.

 

C - ULUSLARARASI KİTAP

1. Suyuk Makaklı, E.,“Technology in Architecture” LAP LAMBERT Academic Publishing (November 12, 2010) ISBN-10: 3843373213 ISBN-13: 978-3843373210

2. Mutman, D.,2010, “Mostarian Bean”, Bittner,R., Hackenbroich, W., Voeckler, K., (Eds)., UN Urbanism Post Conflict Cities Mostar Kabul, Jovis, ISBN: 978-3-86859-087-6, p: 194

 

D - ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE

1. Görgülü T., “1.Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali ve Deneysel Mimarlık İşleri”, XXI dergisi, Aralık, Ocak 2011, sayı 105, İstanbul

2. Görgülü T., “Tarihi kent dokusunda yeni yapı sorunu!”, Batı Akdeniz Mimarlık dergisi, S.49, Mayıs 2011, Antalya

3.  Görgülü T., Tuncer F., KerestecioğluF., Ökem S., Kaymaz Koca S.,“Bir Stüdyo Çalışması: Yenkapı Thodosius Limanı  Buluntuları,  Müze Tasarımı ve Mimar Olmak”, Yapı Dergisi, Sayı 350, Ocak 2011, İstanbul

4.  Mutman, D.,Hacıhasanoglu, O., Yayıma Kabul Edildi, “Alternatif ve Sürdürülebilir bir Kentsel Dönüşüm Yöntemi olarak Geçişli Yeniden Canlandırma”, itüdergisi/a Mimarlık planlama tasarım, ISSN 1303-703X, İstanbul

5. Özgüven, Y.; “19. Yüzyıl Başlarında İstanbul’da Değişen Kent Yönetim Mekanizmaları”, Sigma Fen Bilimleri ve Mühendislik Dergisi Özel Sayı, cilt 3, sayı 2, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011, ss. 283-289.

 

E - ULUSAL BİLDİRİLER

1.  AYSU, Emre  (2010),KENTLEŞME ve PLANLAMA İLİŞKİLERİ GAZİANTEP KENT SEMPOZYUMU, 15 – 16 Ekim 2010,TMMOB. Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu, Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Konferans Salonu, Gaziantep

2.AYSU, Emre (2011),“TMMOB. EDİRNE İL KOORDİNASYON KURULU, II. EDİRNE KENT SEMPOZYUMU”, “KENT İÇİ ULAŞIM-ÇEVRE KİRLİLİĞİ, PLANLAMA ve KENTLEŞME, İŞSİZLİK, ALTYAPI, ENERJİ VERİMLİLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT PLANLAMASI ve PLAN YÖNETİMİ, DSİ. XI. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu, Edirne, 3-4 Haziran 2011

3. Görgülü T., “Mimari Tasarım Süreci, Esinler, Felsefeler ve Sonuçlar” , 23.Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Mart 2011

4.  Mutman, D.,(Pelin Ekdi ve Aslı Çekmiş ile birlikte), Mart 2010, IAPS CSBE Network Culture and Space Network Ulusal Atölye III, 2010, Kent, kültür ve mekan atölye çalışması “İstanbul Mimarlık Kültürü Rotaları”,Istanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

5.   “Mimarlık Fakültesi Eğitiminde “Tasarım”la Bütünleşme:Maltepe Üniversitesi Örneği”, Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2 Ulusal Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, 20-21 Ekim 2011, İstanbul.- Yrd. Doç. Dr. Güliz ÖZORHON

6.   “Bir Tasarım Deneyimi, Sergi Elemanı Tasarımı Atölyesi” , Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 25-27 Kasım 2010, Konya.- Yrd. Doç. Dr. Güliz ÖZORHON

7.   “Türkiye Mimarlık Eğitimi İçinde “Ekoloji”nin Yeri” , Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 25-27 Kasım 2010, Konya.- Yrd. Doç. Dr. Güliz ÖZORHON

8.   Bir Tasarım Deneyimi, Sergi Elemanı Tasarımı Atölyesi” , Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 25-27 Kasım2010, Konya..- Yrd. Doç. Dr. İlker Fatih ÖZORHON

9. Uzun,T., (2011), “Mimarlık  Eğitiminde Kullanılan Dijital Tasarım Programlarının Bellek ve Tasarım Sürecine katkıları”, Akademik Bilişim Konferansı,İnşaat Bilişim Oturumu, 3-4 Şubat 2011,Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya

10. BUİLDİST Mimarlık, İnavasyon,Tasarım ve Teknolojinin Yeni buluşma Noktası İstanbul Fuar Merkezi “Herkes için Erişilebilirlik” Paneli Davetli Konuşmacı 30-03 Ekim 2010 iSTANBUL - Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP

11. E.Sakınç, A.Özçevik, S.Aydın, E.Küçükkılıç, M.Serefhanoğlu Sözen “Bahriye Üçok Anaokulu Yapı Fiziği İncelemeleri” Çevre ve Tasarım Kongresi,ss:325-336 8-9 Aralık 2011 İstanbul

12.  E. Sakınç “ Kapadokya’dan Öğrenmek: Uplandown” Mimarlık Eğtiminin Dünü Bugünü Yarını, 25-27 Kasım 2010 Konya

13. (Evsizler,doğal afetzedeler için taşınabilir modüler konut tasarımı üzerine bir araştırma projesi) -İstanbul Teknik Üniversitesi Konut Araştırma ve Eğitim merkezi *Ulusal Konut Konferansı Kapalı Konut Yerleşimleri Günümüz konut tipolojisini belirleyen trendler  -  Kocaeli örneği Sibel Demirarslan Yrd.Doç. Dr. -  Kocaeli Üniversitesi Oğuz Demirarslan Öğr.Gör. - Maltepe Üniversitesi. 4-5 Mart 2010

14. Geçmişten günümüze Merzifon Sempozyumu7-Ekim 2010 - Merzifon’da geçmişe saygi ve yeni yapilaşma: başarili bir kentsel dönüşüm uygulamasi örneği -  Sibel Demirarslan Yrd.Doç. Dr. -  Kocaeli Üniversitesi - Oğuz Demirarslan Öğr.Gör. - Maltepe Üniversitesi

15. GÖKSEL, M. A., Türkiye’de Yat Tasarımı Eğitimi, Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl Sempozyumu, MSGSÜ, İstanbul, 7-8-9 Aralık 2011.

16. BAYAR, N., YILMAZ, H., Analysis of Maritime Traffic Safety Using Fuzzy-AHP and FMEA Methods and a Case Study, LMA 13th International Conference, Maritime Transport and Infrastructure, Issue 13, pp. 1-6, 2011.

17. ERTEMLİ, M., Işık Geçirgen Yapı Malzemelerinin Mekândaki Görsel Etkileri, 5. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, Bildiri ve Poster Sunumu, TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, İstanbul, Ekim 2010.

18. GÖKSEL, M. A., Yat Tasarımı Eğitimi, GMO - Yat Tasarımında Endüstriyel Beklentiler Paneli/ Panel Düzenleyicisi ve Panelist Olarak, Titanic Otel, Kartal, İstanbul, 05 Aralık 2010. (Özet bildiri)

19. GÖKSEL, M. A., Yat Tasarımında Meslek Gruplarının Sınıflandırması, İç Mimarlar Odası, Yat İç Mekan Tasarımı Paneli, Bodrum Marina, Bodrum, Muğla, 07 Mayıs 2011.(Özet bildiri)

 

F - ULUSAL KİTAP

1.   AYSU, Emre (2011), ANTALYA’DA MİMARLIK EĞİTİMİ BAŞLIYOR, BOLOGNA SÜRECİ, MİMARLIK EĞİTİMİ ve PAYDAŞ GÖRÜŞLER, adlı kitap içinde BÖLÜM II, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ’NDE BOLOGNA SÜRECİ Başlığı Altında “2.DIŞ PAYDAŞLAR TOPLANTISI”, s.29-40, Mimarlar Odası, Antalya Şubesi Yayınları, ISBN: 978-605-01-0152-2, Ağustos 2011, Antalya

2.   Görgülü T., Tönük S.,Tuncer Gürkaş E.,” Bölüm 2, Yarı nemli iklimli Marmara Bölgesi için sürdürülebilr temel eğitim okul binaları tasarım yaklaşımları,” “Ilıman - nemli iklim kuşağı için sürdürülebilir temel eğitim binalarının tasarım kriterleri”, Editör Seda Tönük,, YTÜ Mimarlık Fakültesi yayınları, 2011

3.   Görgülü,T., Kaymaz Koca, Uluengin Ö.,”Planlama ve Mimarlık Alanının Son 10 yılı” Kongre kitabı, Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından basılıyor.

4.  “Markaloji” isimli Marka Olgusu ve Stratejileri’ni konu alan kitapta “Marka ve Tasarım” başlıklı bölüm yazarlığı (Kitap, yayın eviyle anlaşılmış, basım hazırlıkları yapılmaktadır).- Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz GÖKSEL

 

G - BASILMIŞ BİLİMSEL RAPOR

H - ULUSLARARASI ATIFLARLA İLGİLİ ETKİ FAKTÖRÜ (e.f)

I - DERGİLERDE HAKEMLİK

1.   Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi YTÜ Mimarlık fakültesi Megaron Dergisi - Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ

2. Özgüven, Y.; (referee), The International Journal of The Inclusive Museum, volume 3, issue 1-2-3-, Common Ground Publishing, Champaign-Illinois/USA, 2010. ISSN: 1835-2014.(Abstracted/indexed by Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory)

3. Özgüven, Y.; (associate editor), The International Journal of The Inclusive Museum, volume 3, issue 1-2-3-, Common Ground Publishing, Champaign-Illinois/USA, 2010. ISSN: 1835-2014. (Abstracted/indexed by Ulrich’s Periodicals Directory)

 

J - A MADDESİNDE TANIMLI ULUSLARARASI DERGİLERİN YAYIN KURULU ÜYELİĞİ (Editorial Board)

K - TEZ YÖNETİMİ (Tamamlanmış)

L -PATENTLER

M - ÖDÜLLER

1.   2010 YTÜ Bilim Ödülü- Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ

2.   Eurasia International Schools of Architecture and Civil Engineering Projects Competition- 2. Ödül- Arş. Gör. Simge KUTSAL

3.   Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması katılımı - Arş. Gör. Simge KUTSAL

N - EĞİTİME KATKI

O - DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

1.  AYSU, Emre (2010),“YENİ ÇEVRE DÜZENİ PLANININ TRAKYA ve TEKİDAĞ’IMIZA YANSIMALARI”, TMMOB. İl Koordinasyon Kurulu,Trakya Üniversite Öğretim Üyesi, Prof.Dr. Osman İNCİ, YTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Emre AYSU,MSGSÜ. Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Oktay EKİNCİ, Tekirdağ Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu, Tekirdağ, 03.Eylül,2010

2.  AYSU, Emre (2010),“MARÇEP – MARMARA ÇEVRE PLATFORMU, 37. BÖLGE TOPLANTISI”, Havsa Zıraat Odası Ev Sahipliğinde,Trakya Üniversite Öğretim Üyesi, Prof.Dr. Osman İNCİ, MÜ. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Emre AYSU, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. OkanGAYTANCIOĞLU, TEMA Vakfı Avukatı Ömer AYKUL, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tanay Sıtkı UYAR, Havsa Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Havsa, 30-32.Ekim,2010

3.  AYSU, Emre (2010),“MARÇEP – MARMARA ÇEVRE PLATFORMU, 38. BÖLGE TOPLANTISI”,Trakya Üniversite Öğretim Üyesi, Prof.Dr. Osman İNCİ, MÜ. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Emre AYSU, Ahmet ATALIK, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Halim ORTA, TEMA Vakfı Avukatı Ömer AYKUL, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu, Çorlu, 4-5.Aralık,2010

4.  AYSU, Emre (2010),“MARÇEP – MARMARA ÇEVRE PLATFORMU, 39. BÖLGE TOPLANTISI”,Trakya Üniversite Öğretim Üyesi, Prof.Dr. Osman İNCİ, MÜ. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Emre AYSU, Faruk YORULMAZ, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hakan OKURSOY, Trakya Üniversitesi, AvukatBülent KAÇAR, Kırklareli Ticaret Borsası Konferans Salonu, Kırklareli, 25 Aralık 2010

5.  AYSU, Emre (2011),“MARÇEP – MARMARA ÇEVRE PLATFORMU, 40. BÖLGE TOPLANTISI – MERAMIZA, ORMANLARIMIZA, SUYUMUZA,TOPRAĞIMIZA ve GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK”,Trakya Üniversite Öğretim Üyesi, Prof.Dr. Osman İNCİ, MÜ. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Emre AYSU, Prof.Dr.Anıl ÇEÇEN, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Coşkun MOLLA, Saray Belediyesi Kültür Merkezi,Konferans Salonu, Saray, 29 Ocak 2011

6.  AYSU, Emre (2011),“HAYRABOLU BELEDİYESİ - MARÇEP – MARMARA ÇEVRE PLATFORMU – TEMA TEKİRDAĞ GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLİĞİ, 41. BÖLGE TOPLANTISI –  ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ”,Sadi Kıyak Öğretmenevi Konferans Salonu, Saray, 01 Haziran 2011

7.  Şişli İlçe Belediyesi,ŞİŞLİ LİSESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI’ nda Yedek Jüri Üyeliği, Temmuz, 2011 - Prof. Dr. Emre AYSU

8.  Şişli İlçe Belediyesi,ŞİŞLİ HALİDE EDİP ADIVAR KÜLTÜR MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI’ nda Asıl Jüri Üyeliği, 19.Eylül - 22.Kasım.2011 - Prof. Dr. Emre AYSU

9.  Hereke Sümer Camii rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Mart- Aralık 2011- Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN

10.  Molla Zeyrek Camii, Bilim Kurulu Üyeliği, 2011-Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN

11. “Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin Tasarım Eğitiminde Yeniden Yapılanması” , XXXII. MOBBİG Toplantısı, 5-6 Mayıs 2011, Erciyes Üniversitesi, Kayseri MOBBİG - Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ

12.  Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü, “Mimarlık Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını” , Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi ve  Oturum Başkanı, 25-26-27.11. 2010, Konya.- Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ

13.  "4th International Student's Plein Air in Architecure Varna", S. Soykam - S. Aksu ekibi yürütücüsü olarak, Jüri Özel Ödülü. Mayıs 2011.- Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ

14. Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) ile Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji AR-UY Merkezi’nin (YETAM) ortaklaşa düzenlediği “İklimle Uyumlu Temiz Enerji Bilinçli Ev Tasarımı” yarışması jüri başkanlığı. Ekim 2010.- Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ

15.  Sodev Yerel Yönetimler Okulu, “Sürdürülebilir Kent Planları” Sariyer, 21 Ekim 2010.- Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ

16.  Eskişehir, Tepebaşı Belediyesi, Fabrikalar Bölgesi Koruma Alanı, Kentsel Tasarım Projesi danışmanlığı, 2011 - Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ

17. Görgülü,T., Erdönmez, E., Manisa, K.,Yerliyurt, B., “1990 sonrasında İstanbul’un konut alanlarında demografik hareketler ve  kent makroformuna etkilerinin incelenmesi” ,YTÜ BAP (Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü) tarafından desteklenen proje

18. Taş N.,Görgülü T., “Bursa Metropoliten Alanı’nda Afet Sonrası Kalıcı Konutların Üretim Sürecine Veri Oluşturabilecek Yerel Konut Kimliğinin Belirlenmesi”

19.  “Maltepe/Başıbüyük Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Başıbüyük Mahallesi’ne Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Etkisi”, Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi-devam ediyor.- Yrd. Doç. Dr. Elif SÜYÜK MAKAKLI

20.  Archis Interventions Divided Cities Network, Research Workshop, May 2010, Cyprus. - Yrd. Doç. Dr. Demet MUTMAN

21.  Archis Interventions Divided Cities Network, Nisan 2011, “Divided Cities Meeting and Workshop, Mostar, Bosnia & Herzegovina - Yrd. Doç. Dr. Demet MUTMAN

22.  Archis Interventions Divided Cities Network, Cyprus Interventions Dipkarpaz/Rizokarpazo Project, “Hands On” Workshop, May 2011, Cyprus.- Yrd. Doç. Dr. Demet MUTMAN

23.  IAPS CSBE Network Culture and Space Network Ulusal Atölye III, 2010, Kent, kültür ve mekan atölye çalışması “İstanbul Mimarlık Kültürü Rotaları”,Istanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ulusal Atölye, (Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, Pelin Ekdi ve Aslı Çekmiş ile birlikte).- Yrd. Doç. Dr. Demet MUTMAN

24.  Archis Interventions Divided Cities Network - Araştırma Projesi- Proje Yöneticisi-Yrd. Doç. Dr. Demet MUTMAN

25.  Archis Interventions Divided Cities Network, Cyprus Interventions Dipkarpaz/Rizokarpazo Project - Araştırma Projesi- Araştırıcı -Yrd. Doç. Dr. Demet MUTMAN

27.  Başıbüyük – Maltepe  Araştırma Projesi - Yrd. Doç. Dr. Özlem ATALAN

28.  Maltepe Belediyesi için Yaşlı Yaşam Evi Tasarımı - Toplumsal Sorumluluk Projesi- Yrd. Doç. Dr. Semra TOKAY

29.  “Maltepe/Başıbüyük Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Başıbüyük Mahallesi’ne Sosyo-Ekonomik ve Mekânsal Etkisi”, Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi-devam ediyor. - Yrd. Doç. Dr. Pınar ENGİNCAN BOL

30. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başlanlığı’nın isteği üzerine “Güneş Enerjili Akıllı Sınıfların Tasarlanması” başlıklı araştırma projesinin değerlendirilmesi yapılmıştır.  Temmuz 2011- Yrd. Doç. Dr.Güliz ÖZORHON

31. Grafcad Bilgisayar Sistemleri Autodesk Gold Partner ; Autodesk Ürünlerinde Kurumsal  Mimari Danışmanlığı -  Yrd. Doç. Dr.Türkan UZUN

32. Grafcad Bilgisayar Sistemleri Autodesk Gold Partner ; Autodesk Ürünlerinde Kurumsal  Eğitim Danışmanlığı -  Yrd. Doç. Dr.Türkan UZUN

33. “1. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienalinin Ardından Değerlendirmeler ve Mimarlık Forumu II”, T.C. Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi & TMMOB Antalya Mimarlar Odası, 21-22 Aralık 2011, İstanbul. (Organizasyon komitesi: Tülin Görgülü, Yekta Özgüven, Hicran Özalp, Melike Atıcı, Bürkan Emre, Belis Öztürk).

34. Dünya Engelliler Birliği Kurultayı 22-23 Ekim 2011 Organizasyon Komitesi, Bilimsel Toplantı / Festival Düzenleme- Yrd. Doç. Dr.Hicran ÖZALP

35. I.Uluslararası Antalya Mimarlık Bienalinin Ardından Değerlendirmeler ve Mimarlık Forumu II 21-22 Aralık 2011 Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi- Organizasyon Düzenleme Kurulu Etkinlik Koordinatörü- Yrd. Doç. Dr.Hicran ÖZALP

36. 1.World Disability Foundation – Universal Design Commissio- Bilimsel Toplantılarda Seçici/ Bilim Kurulu Üyeliği- Yrd. Doç. Dr.Hicran ÖZALP

37. Dünya Engelliler Vakfı Akademik Danışma Kurulu Üyesi- Üniversite sanayi işbirliği-danışmanlık- Yrd. Doç. Dr.Hicran ÖZALP

38. Maltepe Belediyesi “Engellli Erişimi Pilot Proje Danışmanı- Üniversite sanayi işbirliği-danışmanlık- Yrd. Doç. Dr.Hicran ÖZALP

39. YTÜ Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü “Mevcut Konut Stoğunda Yenilenebilir Enerji Kullanımına Yönelik Verilerin Değerlendirilmesi ve Tasarım Ölçütleri İçin Yere Ait Bilgilerin Oluşturulması; Beykoz Örneği” Devam ediyor - Yrd. Doç. Dr.Esra SAKINÇ ÖNER

40. M. Ş. Sözen, Esma Kişmiroğlu, E. Sakınç, Seda Tönük “Farklı Yönlere Bakan Konut Balkonlarının Açık ve Kapalı Olmasının Yapı Fiziği Yönünden Değerlendirilmesi _ İstanbul Örneği” Proje no:29-03-01-03, Aralık 2010.

41. Şerefhanoğlu Sözen, M., E. Sakınç., Aydın Yağmur, Ş., Özçevik, A., Küçükkılıç Özcan E., “Kadıköy Belediyesi Yeşil Anaokulu Projesi” 1. Teknik Raporu, Eylül 2010,Üniversite sanayi işbirliği-danışmanlık.

42. Glasstec Sektörel dergi Makale - Mayıs 2011 -  Sayı 2 sf 26-32  - İnşaat sektöründe cam ve cam kökenli malzeme kullanımı- Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN

43. Windowmarket Sektörel dergi. Makale - Haziran 2011  Sayı 3 sf 36-41– Revzen-I Menkuş & Vitray- Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN

44. *Dünya Endüstriyel tasarım günü, Uluslar arası  Workshop(Tasarımda Geleneksel Yenilikler.) 29 Haziran 2011- Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN

45. TMMOB Mimarlar Odası-İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği-T.C. Maltepe Üniversitesi işbirliği ile, Üsküdar Valide-i Atik Külliyesi “Kent Keşifleri” Yaz Okulu, 1-31 Temmuz 2011, İstanbul. (Yürütücü olarak)- Arş. Gör. Ülkü DEMİR

46. BDIA- 9. Türk-Alman Tasarımcılar ve Üniversiteler Buluşması, “Geleneksel Tasarımda Yeni Yaklaşımlar” konulu atölye çalışması, 20-23 Haziran 2011, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul. (Yürütücü olarak)- Arş. Gör. Ülkü DEMİR

47. TMMOB Mimarlar Odası-İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği-T.C. Maltepe Üniversitesi işbirliği ile, Üsküdar Valide-i Atik Külliyesi “Kent Keşifleri” Yaz Okulu Sergisi, 12-21 Ekim 2011, TMMOB Mimarlar Odası-İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği- Arş. Gör. Ülkü DEMİR

48. BDIA- 9. Türk-Alman Tasarımcılar ve Üniversiteler Buluşması, “Yeni Kentli İhtiyaçlarına Mekansal Dönüşümler” konulu atölye çalışması sergisi, 23-30 Haziran 2011, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.- Arş. Gör. Ülkü DEMİR

 

P -SANATSAL FAALİYETLER

1.  1.Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali Küratörlüğü - Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ

2.  Truva Müzesi Mimari Proje Yarışması- Yrd. Doç. Dr.Güliz ÖZORHON

3.  Troya Müzesi Ulusal Mimari Proje Yarışması- Yrd. Doç. Dr.İlker Fatih ÖZORHON

4. “Aynı Masada- Around the Table”, garajistanbul, (22 Ekim 2011), [idans İstanbul Uluslararası Çağdaş Dans& Performans Festivali kapsamında]-
Arş. Gör.. H. IŞIL UYSAL

5.“Katmerli Hata”, kolaj, KargART kargaşa 11// “”Kasti Hata” sergisi kapsamında, (03-30 Haziran 2011), [Gülşah Aykaç ile]- Arş. Gör.. H. IŞIL UYSAL

6.“Himalaya”, dans gösterisi, koreograf: Iida Shigemi, Çatı Dans Stüdyosu, (26 Eylül 2011)- Arş. Gör.. H. IŞIL UYSAL

7. GÖKSEL, M. A.,Yat Staylingi,Konferans, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İzmir, 23 Şubat 2011.

8. GÖKSEL, M. A., Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü’nün Vizyonu ve Misyonu, Konferans, T. C. Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Maltepe, İstanbul, Eylül 2010.

9. GÖKSEL, M. A., Yat Staylingi, Konferans, TOBB Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ankara, 01 Kasım 2010.

10. GÖKSEL, M. A.,İzmir Deniz Taksiye Kavuşuyor. www.turizmdebusabah.com, 15 Kasım 2010.

11. GÖKSEL, M. A.,İzmir Deniz Taksiye Kavuşuyor. Yeni Asır, 14 Kasım 2010.

12. GÖKSEL, M. A.,İzmir’e Deniz Taksi. www.wowturkey.com, 09 Kasım 2010

13. GÖKSEL, M. A.,İzmir’e İlk Deniz Taksi. www.deniztv.com, 15 Kasım 2010.

14. GÖKSEL, M. A.,İzmir’in İlk Deniz Taksi Deneme Seferlerine Başladı. www.turksail.com, 17 Kasım 2010.

15.GÖKSEL, M. A.,İzmir’in İlk Deniz Taksi Deneme Seferlerine Başladı. www.lemonsailingschool.com, 17 Kasım 2010.

16. GÖKSEL, M. A.,Mercan Tekne, Deniz Taksinin Tanıtımına Başladı. www.izmirmarka.com.

17.GÖKSEL, M. A.,Türkiye’nin İlk Monohull Deniz Taksisi Express 35. Vira, Aralık 2010.

18.GÖKSEL, M. A.,Megayat Birliğine Doğru. Naviga, Ocak 2011.

19. GÖKSEL, M. A.,38 Knot’luk Deniz Taksisi. Yacht Türkiye, Şubat 2011.

20.GÖKSEL, M. A.,İzmir’in ilk deniz taksisi Express 35 suya indi. Boat Builder, Ocak-Şubat 2011.

21.GÖKSEL, M. A., Bu Taksi Tek Gövdeli. Naviga, Mart 2011.

22. GÖKSEL, M. A.,Express 35 Deniz Taksisi. Yat Bakım Onarım, Mayıs 2011.

23. GÖKSEL, M. A.,Türknotik Deniz Araçları Tasarımı Ofisi. Mecmua, Haziran 2011.

24.GÖKSEL, M. A., Üniversite Mezunu Yat Tasarımcıları Geliyor, Sektör Dergisinde Makale, Boat Builder, Temmuz-Ağustos 2011.

25. GÖKSEL, M. A., Motoryatlarda Aydınlatma, Sektör Dergisinde Makale, Boat Builder, Temmuz-Ağustos 2011.

26.ERTEMLİ, M., Malzemenin Estetiği ve Tasarım,Sektör Dergisinde Makale,Mimarlıkta Malzeme Dergisi, Sayı: 18, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, İstanbul, 2011.

27. ERTEMLİ, M., Yapı Malzemelerinde Yeşil Kavramı,Sektör Dergisinde Makale, Mimarlıkta Malzeme Dergisi, Sayı: 19, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, İstanbul, 2011.

28. ERTEMLİ, M., Mekânda Estetik Çözümler; Alçı Duvar Sistemleri, Sektör Dergisinde Makale, Alçıdergi, Sayı: 9, Türkiye Alçı Üreticileri Derneği (ALÇIDER), İstanbul, 2011.

 

R - AKADEMİK İDARİ GÖREVLER

 

DİĞER ÇALIŞMALAR

1. Girişimciler Platformu ekibi ile Mimar Sinan haftası, teknik gezi (Cihangir),2010    -  Yrd. Doç. Dr.Türkan UZUN

2. Kadıköy Belediyesi Mimari Kadroya Revit Architecture eğitimleri,2010  -  Yrd. Doç. Dr.Türkan UZUN

3. Bezeme Teknikleri dersi çizim föylerinin hazırlanması , Aydın Üniversitesi,2010  -  Yrd. Doç. Dr.Türkan UZUN

4. MÜPÜM -  Proje Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş çalışması.- Yrd. Doç. Dr. Semra TOKAY

5. BDIA- 9. Türk-Alman Tasarımcılar ve Üniversiteler Buluşması, (18-25 Haziran 2011, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) “Geleneksel Tasarımda Yeni Yaklaşımlar” konulu atölye çalışması. Atölye Yürütücülüğü.- Yrd. Doç. Dr. Candan ÖZÜLKE

6. Mutman, D.,Zuljevic, M., 2011, Kenti Tekrar Birleştiren OKC Abrašević,BETONART NO:30, ISSN: 1304-4931, İstanbul

7. Özgüven, Y.; “Mimarlık ve Kadına Dair”, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Konuşmaları, 14 Ekim 2010, saat: 14.00, Eskişehir. (davetli konuşmacı)

8. Özgüven, Y.; “Bir Kentsel Mekan Okuması: Beyazıt Meydanı”, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü, 25 Ekim 2011, saat: 14.00, İstanbul. (davetli konuşmacı)

9. Özgüven, Y.; Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Doktora Sonrası Yurtiçi Araştırma Bursu, Eylül 2011-Şubat 2013.

10. E. Sakınç, M. Şerefhanoğlu Sözen; “Bahriye Üçok Yeşil Anaokulu Projesi, Güneşlenme İncelemeleri” Yeni Enerji, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Dergisi ISSN 1307-9212 Sayı 23, ss. 50-53, Temmuz - Ağustos 2011.

11. Esma Kişmiroğlu, E. Sakınç, M.Şerefhanoğlu Sözen “Konut Balkonlarının Kapatılma Nedenleri ve Etkileri” Arredamento dergisi, ss126-131, Nisan 2011

 

2010-2011 Öncesi

DERGİ / JOURNAL (Ulusal) 

 • Gezer H.,[2008]. “HEYKEL SANATI VE MALZEME” Mimarlıkta Malzeme, Vol.8, p.p. 74-81, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, ISSN 1306-6501,    İstanbul
 • Gezer H., (2008).  “Mekan Ve Mekanın Algılanması” Mimarlıkta Malzeme, Vol. 7, pp 35-45, TMMOB   Mimarlar Odası Yayını, ISSN 1306-6501,  İstanbul
 • Gezer H.,[2008]. “MALZEME VE YAPI MALZEMESİ DERSLERİ ÜZERİNE …” Mimarlıkta Malzeme, Vol. 8, p.p. 86-95, TMMOB Mimarlar Odası Yayını,ISSN 1306-6501, İstanbul
 • Gezer H., (2007). " Ritim Ve Süreklilik" Mimarlıkta Malzeme, Vol. 5,  pp 22-28, TMMOB  Mimarlar Odası Yayını, ISSN 1306-6501, İstanbul
 • Gezer H., (2007). "Mimaride Tekstil Malzemesinin Estetik Amaçlı Kullanılması"Mimarlıkta Malzeme, Vol. 5,  pp 59-63, TMMOB   Mimarlar Odası Yayını, ISSN 1306-6501, İstanbul
 • Gezer H., (2007). "Doku- Mozaikte Bir Yerde” Mimarlıkta Malzeme, Vol. 6, pp 35-45, TMMOB   Mimarlar Odası Yayını, ISSN 1306-6501, İstanbul
 • Gezer H., (2006). "Sarıp Sarmalayan Malzeme; Teknik Tekstiller"Mimarlıkta Malzeme, Vol. 2,  pp 76-83, TMMOB  Mimarlar Odası Yayını, ISSN 1306-6501, İstanbul
 • Gezer H., “Üretim Alanında Tekstil ve Mimari Arasındaki Etkileşim”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt No: 13, Yıl : 2008/1, ISSN: 1305-7820, s.21-49, 2009

 

   KONFERANS / BİLDİRİ (Uluslararası)   

 • Eryıldız,I.,Demet 2011, "             " , UIA 2011, Japonya
 • Uzun, Türkan, 2011, "The Influence of Greek Architecture in İstanbul",  1st Annual International Conference on Construction, 20-23 June 2011, Athens, Greece
 • Atalan, Özlem, 2011," The Bosphourous...",1st Annual International Conference on Construction, 20-23 June 2011, Athens, Greece
 • Engincan,Bol, 2011, "  ....., "1st Annual International Conference on Construction, 20-23 June 2011, Athens, Greece
 • Gezer H., 2009, “Polimer  Yapı Malzemesinin Ekolojik Yönü”,  “The Ecologıcal Aspect Of Polymer Building Materıals” Uluslar arası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, International Ecological Architecture and Planning Symposium, 22-25 Ekim/October, Antalya, Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yayınları 12/12, s.354-360.
 • Gezer H., 2009, “Dijital Ortamla Mimariyi Tasarlamak” “ To Design Architecture With Digital Media”, Anadolu Üniversitesi, Uluslar arası Katılımlı  Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Fine Arts & Design Symposium with International Participation, Ekim/October 18-24, Eskişehir, Sempozyum Bildiri Kitabı, s. 199-203.
 • Gezer H., 2009, “Gelenekten Geleceğe, Malzeme Ve Mimari-İç Mimari” “ From Tradition To Future, Material And Architecture-Interiıor Architecture”, Anadolu Üniversitesi, Uluslar arası Katılımlı  Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Fine Arts & Design Symposium with International Participation, Ekim/October 18-24, Eskişehir, Sempozyum Bildiri Kitabı, s.29-37.
 • Atalan Ö., Günur İ., “Çanakkale İlinin Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi”, 17-19 Mart 2006 Uluslararası Çanakkale Kongresi, Çanakkale Vakfı-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Atalan Ö.,“Yeni Restorasyon Tekniklerinde Galata Mevlevihanesi Örneği”, 26-30 Nisan 2006  Uluslararası GAP Sempozyumu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Atalan Ö.,“Teos Antik Şehri ve Bugünü”, 4. FAE International Symposium, Computer Science & Engineering, Lefke, KKTC, Vol 2 / 2006.
 • Atalan Ö.,Günur İ., “Amelioration Of The Context Of Architecture, Design Principles For Better Housing Environments”, 2007 Livenarch Contextualism in Architecture 3 International Congress, KTÜ., Trabzon.
 • Atalan Ö., “Artuklu Anıtsal Mimarisinin Korunması Üzerine Model Yaklaşımı, Kasımiye Medresesi Örneği”, 24-27 Ekim 2007, 1. Uluslararası Artuklu Sempozyumu, Mardin.
 • Küçüközdemir G., Özorhon İ.F., (2006)“Investigation the Sustainable Usage of  Solar Energy on Buildings Under Different Envelope Formations” 26-30 Nisan 2006  Uluslararası GAP Sempozyumu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Küçüközdemir G., Özorhon İ.F., “Kent Sağlığı Bakımından Güneş Enerjisi-Bina İlişkisinin Örnekler Üzerinden İrdelenmesi”, Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006, Bursa.
 • Özkan Ö., (2007). “Kıyı Alanı Olarak “Marinaların” Mimari Ve Sosyal Çevreye Etkilerinin İncelenmesi”, Meditriology – Uluslar arası Gazimağusa Sempozyumu 2007 – AKDENİZ ÜÇLEMESİ 2:KKK Kıyı Kentleri, Kültür, Koruma; 8-10 Ekim 2007.
 • Özkan Ö., (2007), “Kentsel Konut Stoğumuzun Günümüz Kullanımı ile Değerlendirilmesi, Tayyare Blokları Örneği” Poster Sunumu; 3. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007
 • Tokay S.,“Türkiye’de Okul Hasta Bakım Ünitesi  Planlamasının Kentsel Çevre Bağlamında İrdelenmesi”, Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006, Bursa.
 • Tokay S., Küçüközdemir G., “Sağlıklı Kentler İçin Gürültü Kirliliği Kapsamında, Yeni Çevrelerin Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi”, Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006, Bursa. 
 • Tokay S., Yüksel, Ş., “Türkiye’de Okul Sağlığı Bağlamında İlköğretim Binalarının Değerlendirilmesi”, Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006, Bursa.
 • Tokay S., Yüksel, Ş.“Çanakkale İlinde Turizme Yönelik Olarak İç ve Dış Mekanlarda Yaşlı ve Özürlüler İçin Düşünülmesi Gereken Mimari Tasarım İlkeleri”, Uluslar arası Çanakkale Kongresi, 2006.
 • Gezer H., Eriç M. “A Study of Surface Durability of Polymer Sheets Exposed  to UV, Heat And Combined Condition of Water Effects” International Ozean Journal of   Applied Science, Volume 2, Issue 1, pp.81-90, ISSN 1943-2429 (print), Ohio, USA 1943-  2542 (online), 2009.
 • Demir Ü., Aktur H., (2011),  "A Study On Osman Hamdi Bey's Paintings Through "MİHRAB"", Archi-Cultural Translations Through the Silkroad Conference, Bahcesehir University, 16-18 March 2011, Istanbul, Turkey.

 

   KONFERANS / BİLDİRİ (Ulusal)   

 • Atalan Ö., “Geleneksel Afyon Bolvadin Evleri”, 15- 17 Kasım 2006, Ulusal Yapı Malzemesi Konferansı, İTÜ, İstanbul.
 • Gezer H., Merdan, N., (2006). "Renksiz Mikrolif Tekstil Malzemesinin Dış Cephede Kullanılabilirliğinde Uv Absorbanların Renk Dayanımına Etkisinin Araştırılması" TMMOB Mimarlar Odası Yayını. ISBN 9944-89-196-7, s.144-155, İstanbul.3.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi.   Bildiri sunumu,15-16-17  Kasım, İstanbul.
 • Gezer H., (2006). "Titanyum'un  Konut Mimarisinde Ve İç Mekan Düzenlemelerinde Kullanılması" TMMOB   Mimarlar Odası Yayını, ISBN 9944-89-196-7, s. 480-487,3.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi.  Bildiri ve Poster sunumu. 15-16-17  Kasım,İstanbul.
 • Gezer H., (2006) . "Dış Cephede Estetik Katkısıyla; Titanyum" TMMOB   Mimarlar Odası Yayını. , ISBN 9944-89-196-7, s. 488-494,3.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi.  Bildiri ve Poster sunumu.15-16-17  Kasım,İstanbul.
 • Gezer H., (2007). “Diğer Disiplinlerle İlişkiler, İç Mimarlık, Tekstil- Moda Tasarımı Disiplinlerinin Bileşkeleri”, İç Mimarlık Eğitimi 1. Ulusal Kongresi,25-26 Ekim,  İstanbul.
 • Gezer H., [22–24 Ekim 2008]. “MALZEME İLE İÇ MİMARİDE YARATILAN DİNAMİKLER” İç Mimarlık 1. Ulusal Kongresi, Bildiri Kitabı, MSGSÜ Yayını 1, s.1-12
 • Gezer H., [22–24 Ekim 2008]. “DİJİTAL TEKTONİKLERLE İÇ MİMARİDE YENİ TASARIM ANLAYIŞLARI”, İç Mimarlık 1. Ulusal Kongresi, Bildiri Kitabı, MSGSÜ Yayını 1, s.281-294, İstanbul
 • Gezer H., [12-13-14 Kasım 2008]. “AKILLI (SMART) MALZEMENİN MİMARİ VE İÇMİMARİDE KULLANILMASI”, 4.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi. TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Mimarlar Odası Yayını. ISBN 978-9944-89-663-7, s.329-341, İstanbul
 • Gezer H., [12-13-14 Kasım 2008]. “ARCHITEXTİLES” MALZEMENİN MİMARİYE VE İÇ MİMARİYE BİÇİMSEL KATKISI, 4.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Mimarlar Odası Yayını. ISBN 978-9944-89-663-7, s.130-142, İstanbul
 • Gezer H., [12-13-14 Kasım 2008]. “TASARIMLARI İLE MALZEME VE YAPI BİLEŞENLERİNDE “ÇEVREYE UYUM”, 4.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Mimarlar Odası Yayını. ISBN 978-9944-89-663- 7, s.49-60, İstanbul
 • Gezer H., [12-13-14 Kasım 2008]. “POLİMER MALZEME İLE PORTATİF MİMARİ”, 4.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Mimarlar Odası Yayını. ISBN 978-9944-89- 663-7, s.169-181, İstanbul
 • Gezer H., [12-13-14 Kasım 2008]. “TEKSTİL MALZEMESİNİN MİMARİDE MEKANSAL ÖRTÜ SİSTEMLERİNE BİÇİMSEL KATKISININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE GELECEĞİ” 4.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Mimarlar Odası Yayını. ISBN 978-9944-89-663-7, s.193-205, İstanbul
 • Küçüközdemir G.,(2006). "Mimari Tasarım-İklim İlişkisi", Yıldız Teknik Üniversitesi, Alpay Aşkun Salonu, 18.10.2006.
 • Küçüközdemir G., Özorhon İ.F., (2007). "Geleneksel Anadolu Mimarisinde Ekolojik İzler: Mardin-Cumalıkızık-Antalya", Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, 27-28 Nisan 2007.
 • Özkan Ö., (2007). "Kıyı Ekolojisi ve Marinalar", Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu; 27-28 nisan 2007
   
 • Özülke C., “Kimlik Arayışındaki Türk Kökenli Almanlar: Berlin/Kreuzberg Örneği”,  İç/Dış/Göç ve Kültür sempozyumu, 15-17 Eylül 2007, Işık Üniversitesi, Şile.

 

   KİTAP   

 • Gezer H.,[2009]."Mekan Örtüsü Tekstil Malzeme"T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2009/1 ISBN-978-975-6760-36-9, İstanbul
 • Küçüközdemir G., Tokay S., Avrupa Kültürel Mirası Koruma” fonları tarafından Mardin Valiliği ile ortaklaşa hazırlanan Mardin Tarih Kütüphanesi Projesi kapsamında (AB) destekli Makalelerle Mardin
 •  MİMARİ’DE TEKNOLOJİ : Teknoloji’nin Mimari Üzerindeki  Rolü ve Etkisi

 

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Elif  SÜYÜK MAKAKLI’ nın  kitabı yayınlanmıştır. Kitap ;   www.amazon.com  web sitesinde aşağıdaki linkte satışa sunulmuştur.

http://www.amazon.com/Technology-Architecture-role-impact/dp/3843373213/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1294324743&sr=1-1-fkmr0

Yazar hakkında: Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Elif  SÜYÜK MAKAKLI, Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde Yüksek Lisansını bitirmiştir. Doktora Çalışmasını Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde ; O. Univ. Prof.Dipl. Ing. William ALSOP ve O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.h.c.mult. Dr.techn. Peter Herbert OSANNA yönetiminde tamamlamıştır.

 

ENGLISH

Technology in Architecture: The role and impact of Technology on Architecture

Product Description

Architecture is affected by the thrust of technology through history. Some technological advances have the potential to change conceptually the design practice. The Industrial Revolution's central material fact, industrialized iron brought new possibilities, and drastically changed the traditional modes of design and construction. Nanotechnology presumed to be the Industrial Revolution of the 21st century as it opens the way towards new production routes and towards more efficient and intelligent materials. Architecture should respond to technological and environmental concerns and buildings of the 21st century should be responsive to environmental conditions to embrace sustainable development. In a world with growing concerns about global energy use and carbon emissions, energy efficient and sustainable building design becomes a necessity. Nanotechnology has the potential to offer also efficient solutions for the sustainable design. The book concludes with a review of the way in which nanotechnology will become a driver of change in the future by the understanding of materials and controlling their structure at the nanoscale.

About the Author

Ass.Prof.Dr-tech. Elif SÜYÜK MAKAKLI at Maltepe University, Dept. of Architecture, Istanbul. Finished her Phd. at Vienna University of Technology Dept.of Architecture in 2008. Post-graduated from Mimar Sinan University, Istanbul after graduated from Trakya University Dept.of Architecture, Edirne