2011-2012 MİMB 190 – 191 ZORUNLU YAZ STAJI 2.AŞAMA

GRUP 1  
Yürütücüler :  
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet Aziz GÖKSEL
  Yrd.Doç.Dr. Elif Süyük Makaklı
  Ar. Gör. Osman Ender KALENDER

Grup 1 olarak öğrencileri; 1. Sınıfta eksikliğini gördüğümüz konularda geliştirmeye çalıştık. Öncelikli olarak el çizimlerine ve teknik resim çalışmalarına önem verdik. Öğrenciler özellikle serbest el perspektif ve eskiz çizimlerinde çok geridelerdi. Öncelikli olarak öğrencilere kaçış noktalarını kullanabilmeleri ve eskiz çizebilmeleri için çizim yöntemlerini öğretip, konu ile ilgili birçok uygulamalı çalışmalarımız oldu.

Sonrasında öğrencilere teknik resim konusunda, plandan kesit alma, ölçek değiştirme ve plan çizme gibi çeşitli uygulamalar ile bu açıklarını gidermeye çalıştık. Bu sayede öğrenciler, yıl içinde öğrenemedikleri ya da eksik oldukları çeşitli konularda açıkları kapatma fırsatı buldular.

Staj döneminde yapılan teknik gezi ise Türk tarihinde modern sanatların başlangıç noktası olan İstanbul Arkeoloji Müzesine yapılarak, öğrencilerin mesleklerinin başlangıç noktasını tanımaları sağlanmaya çalışılmıştır.

 


GRUP 2  
Yürütücüler :  
  Ar.Gör. Belis Öztürk
  Ar. Gör. Bürkan Emre

                      2011 – 2012 Eğitim dönemi Bahar Yarıyılında Mimarlık Fakültesi bünyesinde ilk defa gerçekleştirilen MIMB 190-191 Zorunlu Yaz Stajında Grup 2 olarak staj öğrencileri ile birlikte üniversite kampüsü içerisinde öğrenciler ile hemfikir olarak ihtiyaca yönelik kent mobilyaları tasarlanmaya çalışılmıştır.

 


GRUP 3-4-9  
Yürütücüler :  
  GRUP 3  Ar. Gör. Ülkü Demir,  Ar. Gör.  Hamide Bilgen Temel
  GRUP 4  Yrd.Doç.Dr. Esra Sakınç,  Ar. Gör. Seval Özgel
  GRUP 9  Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ,  Ar. Gör. Simge KUTSAL

ŞİİRİN DOKUSU

Önceden belirlenmiş üç şiirin öğrencide bıraktığı kavramı / anlamı çizimle iki boyutlu olarak aktarması hedeflenmiştir. Aynı boyutta çalışılmış işler bir araya gelerek bütüncül bir doku oluşturmuştur. Beyaz fon üzeri çeşitli cinslerde kalemlerle çalışılarak farklı duyguların dokuları elde edilmiştir

DAĞIT TOPARLA

Önceden belirlenen Çarşamba filmlerinin içerisinden Mon Oncle afişinin ve Mondrian’ın tablolardan bir tanesini seçerek farklı malzeme ve teknikle doku oluşturmaları hedeflenmiştir.

Çalışma öncesinde modernizm, ekspresyonizm, pop-art vb. mimari ve sanat akımları hakkında öğrencilere sunum yapılmış ve tartışılmıştır. Çalışmalar öğrenci sayısına göre paylaştırılmış, her öğrenci en az 3 parça üzerinde çalışmasını gerçekleştirmiştir.

MEKAN MÜZİK

“Mimari işitilebilir mi?” düşüncesinden yola çıkılarak, müzik ve mimarlık arasında bir bağ oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmadaki amaç; mekan ve müzik arasında insan algısı açısından ilişki olup olmadığının tartışılmasıdır.

ÇİZİLET

Mimari projelerde ilişkileri ifade ederken kullandığımız/kullanabileceğimiz kavramları ve eylem çeşitlerini tek boyutlu (çizerek) ve 2 boyutlu (düzlemlerle) ifade edebilme yetisini geliştirmek amaçlanmıştır. Konuşmanın olmadığı, ifadelerin, tanımların ve söz dizilerinin yalnızca çizilerek anlatıldığı bir çizim oyunudur.

SAHNE İSTANBUL 

Öğrencilerden Tarihi Yarımada’nın sahne olarak kullanıldığı bir hikaye kurgulamaları istenmiştir. Kurgularını, kendilerine ait mekan eskizlerine oturtarak stop-motion film haline getirmeleri beklenmiştir. Bu kurgu içerisinde, Yerebatan Sarnıcı,  Ayasofya ve Sultanahmet Camisi ana mekanlar olarak kullanılmıştır.

ROTA 1 // BOĞAZİÇİ

Boğaz’ın iki yakası vapur gezisiyle incelenmiştir. Gezi öncesi İstanbul’un kentleşme süreci ve yerleşimi ile ilgili çeşitli makaleler dağıtılmıştır. Gezi sırasında öğrencilerle bu makalelerden yola çıkarak İstanbul üzerine tartışmalar yapılmıştır. Tartışmalardan çıkan sonuçlara göre öğrencilerden kente dair imgeler bularak metaforlar yaratmaları beklenmiştir. Öğrencilerden kendilerine verilen belirli boyuttaki çerçevelere yakaladıkları imgeleri ve yorumladıkları metaforları sıkıştırmaları beklenmiştir.

ROTA 2 // KAPALIÇARŞI ve HANLAR BÖLGESİ

Tarihi Yarımada’nın Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi teknik geziyle incelenmiştir. Gezi öncesinde mekanlarla ilgili okumalar dağıtılmıştır. Öğrencilerden, gezi sırasında kente dair imgeler bularak metaforlar yaratmaları beklenmiştir. Öğrencilerden kendilerine verilen belirli boyuttaki çerçevelere yakaladıkları imgeleri ve yorumladıkları metaforları sıkıştırmaları beklenmiştir.  Bu çalışma iki kişilik gruplar halinde gerçekleşmiştir.

DİJİTAL EVREN

Kampüs içi /hangar içi / hangar girişi / fakülte girişi alanlarından seçilen bir tanesine, verilen tema/kavram doğrultusunda, kabuk/örüntü/yüzey tasarlanması ve 1/1 boyutta üretilmesi amaçlanmıştır. Okumalar kapsamında, dijital evren olarak adlandırılan sanal dünya üzerine öğrencilerle bilgi paylaşımı yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında, öğrenciler gruplar halinde araştırma yaparak kendi dijital dünyaları ile ilgili sunumlar hazırlamıştır. Sanal dünyaya bakış açıları, sanal dünyadan algıladıkları ve gelişmesindeki olumlu/olumsuz yanları belirlenmesinde ilgili video görüntülerini araştırmış ve sunumlarının çıkış noktası olarak kullanmışlardır. Çalışma kapsamında, dijital evrenin ağ yapısını, veri yoğunluğunu, dağılma ve toplanma noktaları yansıtılmaya çalışılmıştır.

 


GRUP 5-8  
Yürütücüler :  
  GRUP 5    Yrd.Doç.Dr. Yekta ÖZGÜVEN – Ar. Gör. Alper Kurbak
  GRUP 8   Ar. Gör. Melike ATICI - Ar. Gör. Bilgen ATAÇ

2011 – 2012 eğitim-öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen MİMB 190 ve MİMB 191 zorunlu yaz stajı Grup 5 ve Grup 8‘in programı, soyut düşünme yeteneğini geliştirmek ve düşünceyi farklı araçlarla temsil etmenin yollarını araştırmalarını sağlamak amacıyla kurgulanmıştır. Bu amaçla, stüdyo adı,“Kavram Avı” olarak belirlenmiştir.