Zorunlu Stajlar

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Zorunlu Stajlar Hakkında Bilgi ve Gerekli Belgeler

ARCH/MIMB 290-291 STAJ II (Şantiye), ARCH/MIMB 390-391 STAJ III (Ofis), GYAT 290-291 STAJ II & GYAT 390-391 STAJ III

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I – BAŞVURU ÖNCESİ GEREKLİ BİLGİLER:

·         Ofis/şantiyenin öğrenci tarafından ayarlanması (Birinci derece yakınlara ait firmalarda staj kabul edilmemektedir.)

·         Gerekli belgelerin şantiye/ofisteki ilgili amir (MİMAR veya İNŞAAT MÜHENDİSİ) tarafından onaylanması (tarih, imza ve kaşe)

ÖNEMLİ NOTLAR:

* Mimar veya mühendis olmayan kişiler tarafından onaylanan belgeler geçerli değildir.

**Stajın kabulü için öğrenciden resmi yazı isteyen kurumlar olabilir. Bu durumda, staj komisyonu ile e-posta aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

*** Staja başlamadan öğrencilerden sigortalandığına dair belge isteyen işyerleri olabilir. Bu durumda, gerekli sigorta belgesini Kültür Merkezi’ndeki İDARİ ve MALİ İŞLERİNDEN’nden alabilirsiniz. Bu belge, bölüm tarafından verilmemektedir.

 ·         Staj 30 İŞGÜNÜ olacak şekilde ayarlanmalıdır.

 ·         Yaz Okulu için önemli not: Sigorta işlemleri nedeniyle staj için belirtilecek zaman dilimi 45 iş gününü aşmamalıdır. Yaz Okulu'nu staj ile birlikte yürütmek isteyenler bu durumu dikkate almalıdır.

·         Staj başlangıç ve bitiş tarihleri, varsa bayram tatilleri/ resmi tatiller hesaba katılarak belirlenmelidir.

·         İstenirse ve uygunsa birkaç staj art arda yapılabilir. Önemli olan, gün sayısının yeterli olması ve akademik takvimde tatil dönemi içinde kalmasıdır.

·         Hastalık gibi durumlara karşı staj aralığını birkaç gün daha fazla yazmanız önerilir.

·         Elverdiği takdirde, yaz okulu ve yaz stajı birlikte yapılabilir. Staj yapacağınız şirket bu durumu kabul ediyorsa, öncelikle staj komisyonunu e-posta yoluyla bilgilendirerek staj sürenizi planlayabilirsiniz.

·         Stajlar, akademik takvime uygun olarak ayarlanmalıdır. Derslerin ve final sınavlarının bitiminden sonra başlamalı ve gelecek akademik yılın ders başlangıç tarihlerinden önce bitirilmelidir. Staja Başlama Tarihi, her yaz için Staj Komisyonu tarafından duyurularda ilan edilir.

·         Yaz dönemi dışındaki stajlar, yalnızca tüm derslerini bitirmiş ve MEZUNİYET DURUMUNDA olan öğrenciler için kabul edilir. Bu öğrenciler haricinde güz ve bahar döneminde staj başvurusu kabul edilmez.

 

II- STAJ BAŞVURU SÜRECİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

2016-2017 Akademik yılından itibaren zorunlu şantiye ve ofis stajları başvuruları Öğrenci Kullancı Adı ve Şifrenizle girdiğiniz MUBIS hesaplarınız üzerinden ‘online’ ve sonrasında belgelerin çıktı alınarak fakülte sekreterliğine teslim edilmesi şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır. Başvurularınızı ‘online’ olarak MUBIS üzerinden yapabilirsiniz.

--STAJLARA EN ERKEN BAŞLAMA TARİHİ 28 Mayıs 2018’dir.

--MUBIS, staj başvurularına 8-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında açık olacaktır (18 Mayıs tarihinde saat 12:00'a kadar başvuru yapılabilir). Bu tarihten sonra başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.

 

1. AŞAMA

Başvurunuzla ilgili bilgileri sisteme girdikten sonra KAYDET butonuna basmanız gerekmektedir. Sonrasında yazdığınız bilgilerin doğruluğundan eminseniz ONAYLA butonuna basarak başvurunuzun ‘online’ kısmını tamamlamış olacaksınız. ONAYLA butonuna bastıktan sonra herhangi bir bilgiyi değiştirmeniz mümkün değildir. Girdiğiniz  bilgilerle ilgili değişiklik yapma durumunuz varsa, sadece KAYDET butonuna basıp bilgilerinizi netleştirdikten sonra ONAYLAyabilirsiniz. ONAYLAma işlemi sistemin açık olduğu tarih aralığında herhangi bir zamanda yapılabilir.

ONAYLANMAMIŞ başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Başvurunuzu onayladıktan sonra sistemden 3 formun çıktısını almanız gerekmektedir. (18 Mayıs 2018, 12:00'a kadar bu çıktıları almanız şarttır.) Sistem çıktısı alacağınız formlar şunlardır:

1.      STAJ FORMU 1A (Staj başvuru formu)

2.      STAJ FORMU 1B (Sigorta dilekçesi)

3.      STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

2. AŞAMA

BAŞVURU TESLİMİ: Bu 3 formdan ikisini 1A (Staj başvuru formu), 1B (Sigorta dilekçesi) formlarını ve Nüfus Cüzdanı fotokopinizi 15-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında staj sorumlularına imza karşılığında teslim etmeniz gerekmektedir. Staj sorumluları teslim tarihlerinden önce duyurulacaktır.

Staj Değerlendirme Formunu ise staj defteri teslimine kadar saklamanız ve staj defterinizle birlikte teslim etmeniz  gerekmektedir.

STAJ SÜRELERİ: Her bir staj için en az 30 iş günüdür. (Resmi tatiller ve Pazar günleri staj süresinden sayılmaz.) 30 iş gününün altındaki stajlar kabul edilmez.

Staj tarihlerinizin aralığını yukarıdaki bilgileri dikkate alarak hesaplayıp sisteme doğru girdiğinizden emin olmalısınız.

 

III - STAJ SONRASI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

TESLİM EDİLECEK BELGELER:

1.     STAJ DEFTERİ

2.     STAJ DEĞERLENDRİME FORMU (Başvuru sürecinde MUBIS'ten çıktı olarak alınıp staj defteri teslimine kadar saklanmalıdır.)

STAJ DEFTERİ HAKKINDA:

·         Defterler dijital ortamda (word, pdf) veya elle doldurulabilir.

·         A4 çigisiz kağıda spirallenmiş/dağılmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

·         Baş (kapak) sayfada mutlaka öğrencinin bilgileri olmalıdır:

Ø  Adı-Soyadı

Ø  Bölümü (Mimarlık-TR)

             (Mimarlık-ING)

Ø  Öğrenci No.

      Ø  Stajın türü (MİMB 290-91 Şantiye Stajı, MİMB 390-91 Ofis Stajı, ARCH290-91 Şantiye Stajı, ARCH 390-91 Ofis Stajı)

·         Her sayfada EN AZ BİR PARAGRAF YAZILI METİN ve ilgili GÖRSELLER olmalıdır.

·         Tüm sayfalarda firmanın(mimarın veya mühendisin) İMZASI + KAŞESİ olmalıdır.

·         Staj defteri GÜNLÜK olarak doldurulmalıdır. Haftalık doldurulan defterler geçerli değildir.

·         Ofiste/şantiyede yapılan işlerin yanında öğrencinin neler yaptığı, zamanını nasıl geçirdiği, ne gibi görevler üstlendiği anlatılmalıdır.

·         İlgili projeler hakkında mutlaka işin yeri, işin bulunduğu aşama, gerekli m2 bilgisi gibi bilgiler en başta verilmelidir.

·         Çizimler ve yazılar okunaklı olmalıdır. Fotoğrafı çekilen çizimler değil, çizimlerin kendisi taratılarak veya dijital ortamdan aktarılarak konulmalıdır.

·         Görseller defterin sonunda olmamalı, günlük olarak her sayfaya eklenmelidir.

·         Staj sonunda defterler YALNIZCA staj sorumlularına imza karşılığında teslim edilmelidir. Bunun dışındaki teslimler dikkate alınmayacaktır. Defter teslimleri stajı takip eden güz dönemi içinde yapılır ve en az 2 hafta önceden fakülte sayfasında duyurulur.

 

--

09.05.2018 - 16.06