Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Misyonu

Yatlar başta olmak üzere, çeşitli sınıfta deniz aracını tasarlayabilecek, ulusal ve uluslararası ölçütlere eşdeğerde; mimari, iç mimari ve endüstriyel tasarım bilgisine sahip; yaratıcı, kültürel/ doğal çevreye duyarlı, çağdaş teknolojiyi üretip kullanabilen tasarımcılar ve bilim insanları yetiştirmek;

Yat ve gemi inşaatı endüstrisine coğrafi yakınlığın verdiği avantajlar ile eğitsel potansiyelini güçlendirmek; kuram ve uygulama alanında yetkin; estetik, teknik, ekolojik, ekonomik, kültürel, tarihsel, toplumsal, çevresel ve benzeri gereksinimleri karşılayabilecek ürünler tasarlamak; tasarım mesleğinin saygınlığını artırmak, toplumu denizcilik ve tasarım konularında bilinçlendirmek; yazılı/ sözlü sunum becerileri kazandırmak, tasarım ve deniz araçları konusunda akademik kalite ve gelişmeyi teşvik etmek, mezunları akademik yaşama, lisansüstü çalışmaya ve araştırmaya yönlendirmektir.