Hicran ÖZALP CV

1. Name:  Hicran  ÖZALP
2. Date of Birth: 19.08.1973
3. Title: Assist. Prof.
4. Education:
 

Degree Area University Year
B.S.  Interior Architecture and Environmental Design Bilkent University 1997
M.S. Interior Architecture and Environmental Design Hacettepe University 2000
Ph.D. Interior Architecture and Environmental Design Hacettepe University 2006

5. Academic Positions Held:
Date of getting Assist. Prof. Title: 2006
Date of getting Assoc. Prof. Title:
Date of getting Prof. Title:
6. Theses Advised:
7. Publications:
7.6 National conference presentations which published on proceedings books
- ÖZALP Hicran, BOZDAYI Müge, “ İç Mimarlık Lisans Eğitimi Akreditasyonu için Bir Analiz Yöntemi” 1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi , 25-26 Ekim 2007 İstanbul.
- ÖZALP Hicran, “ Türkiye’de İç Mimarlık Mesleği ve İç Mimarlar Odası” TMMOB 50 Yaşında 1954-2004 Kitabı say 127 (2004)
- ÖZALP Hicran, Bozdayı Müge, “ Cumhuriyet Döneminde Eski Eserlerimizin Değerlendirilmesi” Türkler Ansiklopedisi vol.18,pp355-361
7.7 Other Publications
-ÖZALP Hicran, “İç Mimaride 2009 Trendleri ve İç Mimarlar Odası Buluşması” Kadir Has Üniversitesi 20 Kasım 2008 İstanbul (Davetli Konuşmacı)
-ÖZALP Hicran, “Tarihi Değer Taşıyan Yapıların Yeniden İşlevlendirilmelerinde İç Mimari Sorunlar” İç Mimarlık , İç Mimarlar Odası Bülteni 1(3), p.4.
-ÖZALP Hicran, “ Türkiye’de Otel olarak Yeniden İşlevlendirilen Kervansarayların İç Mimari Açıdan İrdelenmesi” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık Ana Sanat dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Haziran 2000
-ÖZALP Hicran, “ Uluslararası Entegresyon ve Akreditasyon Porgramları Kapsamında Dünya’da ve Türkiye’de İç Mimarlık Eğitimi” Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara, Haziran 2006
8. Projects Conducted:
9. Administrative Duties:

Academic Advisor of  the 4th class  students 
Member of  Education Council   2005-2008
Department of  interior architecture Assoc. chairmanship  2006-2008
10. Memberships in Professional Organizations:
2004-2005        Vice President
Chamber of Interior Architects of Turkey
TMMOB Mesleki Davranış İlkeleri Komisyonu Etik Kurulu üyesi
2003 TMMOB Mühendislik- Mimarlık Hizmetleri Uzmanlık Çalışma Grubu
üyesi
2002-2004 General Secretary
Chamber of İnterior Architects of Turkey
1999-present Member
Chamber of İnterior Architects in Turkey
1998-1999 Chairman
Dikmen Leo Club
11. Grants and awards
12. Teaching experience

Academic Year    Semester    Name of the Course    Hours per week    Number of students
            Theoretical    Practice   
2006-2007    Fall    Basic Design I (Mim 101)     2    3    44
        Basic Design I (İÇM 101)    2    3    55
        The Principal of Architecture Construction I    1    3    55
        Construction for Interior Architects I    1    3    55
        Interior Construction I     1    2     45
    Spring    Basic Design I (Mim 102)     2    3    44
        Basic Design I (İÇM 102)    2    3    55
        The Principal of Architecture Construction II         1            2         45
        Construction for Interior Architects I    1    3    55
        Interior Construction I    1    3    55
2007-2008    Fall     Basic Design I    2    3    44
        The Principal of Architecture Construction II    1    3    55
        Construction for Interior Architects I    1    3    55
        Interior Construction I         1            2         45
    Spring    Basic Design I (Mim 102)     2    3    44
        The Principal of Architecture Construction II    1    3    55
        Construction for Interior Architects I         1            2         45
        Interior Construction I    1    3    55
        Interior Design For The Handicapped    1    1    16