Hicran ÖZALP Özgeçmiş

1.Adı Soyadı:         Hicran Özalp
2.Doğum Tarihi:     19.08.1973
3.Unvanı:                Yrd.Doç.Dr.
4.Öğrenim Durumu:   

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İç Mimarlık Bilkent Üniversitesi 1992-1997
Y.Lisans İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı Hacettepe Üniversitesi 1997-2000
Doktora İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı Hacettepe Üniversitesi 2000-2006

5. Akademik Unvanlar   
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 01.11.2006
Doçentlik Tarihi:
Profesörlük Tarihi:

6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.Yayınlar 
7.6.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
- ÖZALP Hicran, BOZDAYI Müge, “ İç Mimarlık Lisans Eğitimi Akreditasyonu için Bir Analiz Yöntemi” 1. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi , 25-26 Ekim 2007 İstanbul.
- ÖZALP Hicran, “ Türkiye’de İç Mimarlık Mesleği ve İç Mimarlar Odası” TMMOB 50 Yaşında 1954-2004 Kitabı say 127 (2004)
- ÖZALP Hicran, Bozdayı Müge, “ Cumhuriyet Döneminde Eski Eserlerimizin Değerlendirilmesi” Türkler Ansiklopedisi vol.18,pp355-361
7.7.  Diğer yayınlar
- ÖZALP Hicran, “İç Mimaride 2009 Trendleri ve İç Mimarlar Odası Buluşması” Kadir Has Üniversitesi 20 Kasım 2008 İstanbul (Davetli Konuşmacı)
- ÖZALP Hicran, “Tarihi Değer Taşıyan Yapıların Yeniden İşlevlendirilmelerinde İç Mimari Sorunlar” İç Mimarlık , İç Mimarlar Odası Bülteni 1(3), p.4.
- ÖZALP Hicran, “ Türkiye’de Otel olarak Yeniden İşlevlendirilen Kervansarayların İç Mimari Açıdan İrdelenmesi” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık Ana Sanat dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Haziran 2000
-  ÖZALP Hicran, “ Uluslararası Entegresyon ve Akreditasyon Porgramları Kapsamında Dünya’da ve Türkiye’de İç Mimarlık Eğitimi” Sanatta Yeterlik Tezi, Ankara, Haziran 2006
8.Projeler
9.İdari Görevler

İç Mimarlık Bölümü 4. sınıf Öğrencilerinin Akademik Danışmanlığı
Mimarlık Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği 2005-2008
İç Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı 2006-2008
10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
TMMOB İç Mimarlar Odası
TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Sekreterliği 2002-2003
TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Merkez II. Başkanlığı 2003-2005
11.Ödüller
12.Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü dersler
2006-2007 Öğretim Yılı

Dönem Ders Adı    Haftalık Saati
Teori  Uygulama
Öğrenci Sayısı
G (MİM)Temel Sanat Eğitimi I 2 3 44
G (İÇM)Temel Sanat Eğitimi I 1 4 55
G (İÇM)Yapı Bilgisi I 1 3 55
G (İÇM)Yapı İçi Konstrüksiyon I 1 3 55
G (İÇM)İnce Yapı I 1 2 45
B (MİM)Mesleki Temel Eğitim II 2 3 44
B (İÇM)Temel Sanat Eğitimi I 1 4 55
B (İÇM)Yapı Bilgisi II 1 3 55
B (İÇM)Yapı Bilgisi II 1 3 55
B (İÇM)Yapı İçi Konstrüksiyon II 1 3 55

2007-2008 Öğretim Yılı   

Dönem Dersin Adı   Haftalık Saati
Teori Uygulama
Öğrenci Sayısı
G (MİM)Temel Sanat Eğitimi I 2 3 44
G (İÇM)Yapı Bilgisi I 1 3 55
G (İÇM)Yapı içi Konstrüksiyon I 1 3 55
G (İÇM)İnce Yapı I 1 2 45
B (MİM)MeslekiTemel Eğitim II 2 3 44
B (İÇM)Yapı Bilgisi II 1 3 55
B (İÇM)İnce Yapı II 1 2 45
B (İÇM)Yapı içi Konstrüksiyon I 1 3 55
B (İÇM)Engelli İnsanlar İçin İç Mekan tasarımı 2 0 16