BLM BAKANI

Maltepe Üniversitesi 1997 y覺l覺nda kurulduunda Mühendislik ve Mimarl覺k Fakültesi ve bugün Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi bünyesinde 襤çmimarl覺k Türkçe ve 襤ngilizce olmak üzere iki bölümde eitim vermektedir. Mimarlar覺n tasarlad覺覺 yap覺lar覺n kullan覺ma en uygun ekilde donat覺lmas覺 içmimarlar覺n iidir. Gerçekte, ölçekle düünülürse ehir Planc覺s覺, Mimar ve 襤çmimar ibirlii ‘inden söz edilebilir. Fakültemizde bu düünce ile bütünleik eitim çerçevesinde içmimarl覺k eitimi verilmektedir. Örencilerimiz tasar覺m stüdyolar覺nda tasar覺m çal覺malar覺n覺 yaparken, teorik dersleri yan覺nda, hangar diye adland覺rd覺覺m覺z uygulama atölyesinde yap覺n覺n bire bir ölçekli örneklerini inceleme ve uygulamaya kat覺lma olana覺 bulmaktad覺r.

Örencilerimize verdiimiz bu eitimle,   tasar覺mc覺 ve uygulay覺c覺 içmimarlar yetitirmeyi hedefliyoruz.

Örencilerimiz ilk y覺l mimarl覺k bölümü ile birlikte temel mimarl覺k bilgilerini almakta ikinci y覺ldan itibaren içmimarl覺k mesleinin gerektirdii disiplinlerde eitim almakla birlikte mimarl覺k mesleinin gerektirdii baz覺 disiplinlerde mimarl覺k bölümü örencileri ile birlikte bu dersleri almaktad覺r.  Programda bulunan seçmeli dersler ile uzmanlamaya yönelik çal覺malar yapmaktad覺r.

                                                                                              Prof. Dr. Ünal DEM襤RARSLAN

                                                                                              襤ç Mimarl覺k Bölüm Bakan覺