BLM BAKANI

Mimarl覺k ve Tasar覺m eitimi, örencilerine yeni bir dünyan覺n kap覺s覺n覺 açmaktad覺r. Bu, sadece meslek eitimi veren bir ortam deildir. Burada yaam覺n覺z覺 yönlendirecek düünsel yap覺n覺z da ekillenecektir. Mimarl覺覺n geçmii ve günü yan覺nda,  insanl覺覺n toplumsal-kültürel, teknolojik ve sanatsal geçmii ile ilgili tüm oluumlar, yaananlar, ortaya konulanlar gerçekleenler-gerçeklemeyenler, ütopyalar, manifestolar da ilgi alan覺m覺zdad覺r.

Günümüzün tek rekabet arac覺 olan tasar覺m, bunlarla ilgilenen, merak-kuku-heyecan duyan, ilikiler kurabilen bir beynin yönetiminde yap覺l覺r. Yarat覺c覺l覺k resim yapabilme yetenei deil problem çözebilme yeteneidir;  tasar覺m da matematik gibi, insan beyninin ince ve 覺k çözüm üretimlerinden biri, bir entelektüel enerji yans覺mas覺d覺r.

Mimarl覺k-tasar覺m eitiminde örenci sürekli aktif olarak tasar覺m yapar. Örencinin çok say覺da deneyimle heves ve motivasyonunu art覺rmak, öz güvenini pekitirmek, önünü açmak eitimimizin temel noktas覺d覺r. Üniversite ortam覺m覺z, örencilerin düünen-yarat覺c覺 ve etik bireyler olarak içinde bulunduklar覺 dünyay覺 kavrama biçimlerini aktif ve yarat覺c覺 bir üretime yani çeitli alanlarda “mimarl覺klar”覺n üretimine dönütürecekleri bir ortamd覺r. Bu nedenle Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi, lonca benzeri veya Bauhaus miras覺 bir usta-ç覺rak eitim anlay覺覺 yerine, örenciyi pasif konumdan ç覺karan yatay ve kar覺l覺kl覺 ilikiye dayal覺 bir anlay覺覺 gerçekletirmeyi hedeflemektedir. Eitim anlay覺覺m覺z覺n temelini, örenciye güncel mimarl覺k-tasar覺m bilgisini aktarmak-öretmek yerine, “mimar-tasar覺mc覺 olmay覺 öretmek” oluturmaktad覺r. Kurumumuzda örencilerin onaylanm覺 bilgiyi tekrarlayan deil, her mimarl覺k-tasar覺m çal覺mas覺 için yar覺nlar覺n bugünden bilinemeyen koullar覺nda ve konumlar覺nda gerekecek özel bilgiyi üretebilecek etik sahibi entelektüeller (tasar覺mc覺lar) olarak yetitirilmesi esas al覺nmaktad覺r. Bu ekilde yetitirilen genç tasar覺mc覺lar, toplumsal ve teknolojik oluumlar覺n kesime noktas覺ndaki alan覺m覺zda kendi deerlendirme kapasiteleriyle her zaman baar覺l覺 olacaklard覺r.

Özen göstereceimiz, önem, deer ve sorumluluk vererek motive edeceimiz, angaje olmam覺, merak ve heyecan duyan genç zihinlerin bizi daha iyi bir mimarl覺k ve tasar覺m okulu yapaca覺na inan覺yoruz