BÖLÜM BAŞKANI

Mimarlık Bölümümüz, ülkemizde ve dünyada mimarlığın gelişimini yakından takip etmekte ve deneyimli akademik kadrosuyla uygulamaya dayalı bir eğitim vermektedir. Bu sayede, bir yandan dünyadaki sanatsal, ekonomik, endüstriyel ve sosyal eğilimleri kavrayan ve sorumluluk duygusu gelişkin genç insanlar; öte yandan meslek hayatına kolaylıkla uyum sağlayabilen sosyal kişilik özelliklerine sahip çok yönlü mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mimarlık, insan yaşamının içinde geçtiği her mekânın tasarlanmasından üretimine dek her aşamasından sorumludur. Sanatın ve teknolojinin buluştuğu noktada tanımlanabilen mimarlık, yaşamın içinde, yaşamla canlı bağlar kuran bir meslek dalıdır. Bu bütünsel bakışın yaygınlaşmasının bir sonucu olarak; mimarlık mesleği, son yıllarda geçirdiği dönüşümlerle birlikte, yapı üretiminin tasarım aşamasının dışında, inşaat kontrolünden malzeme sektörüne uzanan bir çeşitlilikte geniş bir iş sahasına kavuşmuş; böylelikle serbest mimarlık hizmeti vermek veya akademisyenlik yapmak gibi klasik çalışma pratiklerine yenileri eklenmiştir. Mimarlık Bölümü mezunları, mimarlık alanı içinde her aşamada görev alabilecek ve bu görevlerin altından kalkabilecek alt yapıya sahiplerdir.

Bu çerçeveden bakıldığında, Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü, mimarlık eğitimini, mimarlığın ve hayatın kendisinin doğal bir parçası olarak anlamakta ve mimari üretkenlikle eğitimi bir arada kavramaktadır. Aynı şekilde, mimarlığın bir çıktısı olan sosyal sorumluluk duygusuna kurumsal olarak sahip çıkan Mimarlık Bölümümüz, bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ