Müge ERTEMLİ Özgeçmiş

1. Adı Soyadı             : Müge ERTEMLİ
2. Ünvanı                   : Yrd. Doç. Dr.
3. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Tarih

Lisans

İç Mimarlık

Mimar Sinan Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Mimarlık Ana Bilim Dalı

Yapı Fiziği ve Malzemesi

Mimar Sinan Üniversitesi

1998

Yüksek Lisans

Plastik Sanatlar

Yeditepe Üniversitesi

2005

Doktora

Mimarlık Ana Bilim Dalı

Yapı Fiziği ve Malzemesi

Mimar Sinan

Güzel Sanatlar Üniversitesi

2011

 

5.Akademik Ünvanlar :
Yardımcı Doçentlik Tarihi:
Doçentlik Tarihi:                
Profesörlük Tarihi:             
6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

7.Yayınlar
7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ertemli, M.,    “Sürdürülebilir Yapay Çevre Tasarımında İç Hava Kalitesi; Yapı Malzemesi Seçim Ölçütleri”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “LIVENARCH Liveable Environments and Architecture” Konferansı, Bildiri ve sunumu, 5-7 Temmuz 2007, Trabzon

Ertemli, M.,    “Sürdürülebilir Kent Tasarımında Yapı Malzemelerinin Rolü”, Uludağ Üniversitesi ve Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Kent Ve Sağlık Sempozyumu, Bildiri ve poster sunumu, 07-08 Haziran 2007, Bursa

Ertemli, M.,    “Ruhun Gıdası; Sanat ve Sosyal Faaliyetler”, Uludağ Üniversitesi ve Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Kent Ve Sağlık Sempozyumu, Bildiri ve poster sunumu, 07-09 Haziran 2006, Bursa

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ertemli, M.,    “Işık Geçirgen Yapı Malzemelerinin Mekândaki Görsel Etkileri”, 5. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, Bildiri ve poster sunumu, TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ekim 2010, İstanbul.

Ertemli, M.,    “Bağımlılık ve Sanatın İyileştirme Gücü”, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri tarafından düzenlenen 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi, Bildiri ve poster sunumu, 14-17 Aralık 2006, İstanbul

Ertemli, M.,    “İç Mekanda Yapı Malzemelerinin Görsel Etkileri”, 3. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, Bildiri ve sunumu, TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, 15-17 Kasım 2006, İstanbul.

Ertemli, M.,    “Anafartalar Çarşısı ve İşhanı, Ankara” DOCOMOMO_TR Ulusal Çalışma Grubu Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları II Poster Sunuşları 11-12 Kasım 2005, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi-İzmir

Ertemli, M.,    “Estetik Bağlamda Tasarım ve Yapı Malzemeleri”, 1. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, Bildiri ve sunumu, TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, 9-11 Ekim 2002, İstanbul.

7.7.  Diğer yayınlar

Ertemli, M.,    "Ahşap Deniz Araçlarında, Koruyucular ve Ortamın Durabiliteye Etkisi", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yapı Fiziği ve Malzemesi, Doktora Tezi, İstanbul, 2011

Ertemli, M.,    "Mimari-Sanat İlişkisi Açısından Anafartalar Çarşısı Duvar Resimleri ve Seramikleri Analizi Çerçevesinde Bir Uygulama Çalışması", Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2005

Ertemli, M.,    "Büro Binalarında Yapı Kabuğu İşlevinin Belirlenmesi ve Malzeme Seçim Kriterlerinin Araştırılması ", Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yapı Fiziği ve Malzemesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998

Ertemli, M.,    "Malzemenin Estetiği ve Tasarım", Mimarlıkta Malzeme, Sayı:18, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, 2011, İstanbul

Ertemli, M.,    "Malzeme; Tasarımdan Uygulamaya Bir Köprü", Mimarlıkta Malzeme, Sayı:1, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Nisan 2006, İstanbul

Ertemli, M.,    "Türkiye’de Sanatın Değişmeyen Kaderi; Anafartalar Çarşısı Örneği", Artist - Kültür ve Sanat Dergisi, Nisan 2006, Sayı

Ertemli, M.,    "İç Mekanda Duvar Resimleri", Tasarım - Mimarlık, İç Mimarlık, Görsel Sanatlar Dergisi, Kasım 2005, Sayı 156

Ertemli, M.,    “Eğrisel Formlu Mobilya Üretiminde Kontrplak Kullanımı”, Laminart – Mobilya, Dekorasyon, Sanat, Tasarım Dergisi, Ocak 2003, Sayı 23, İstanbul

Ertemli, M.,    “Mobilya Üretiminde Cam Takviyeli Polyester Kullanımı”, Laminart - Mobilya, Dekorasyon, Sanat, Tasarım Dergisi, Kasım 2002, Sayı 22, İstanbul

 

8.Projeler
Uygulama Deneyimleri, Mimari ve Tasarım Çalışmaları

Ofis tasarımı   (Remax Center 1),      Ethemefendi-İstanbul

Ofis tasarımı   (Remax Center 2),      Maltepe-İstanbul

Kafeterya tasarımı  (Tıkınak),            Kadıköy-İstanbul

Müzik evi tasarımı (Studio Black),    Kadıköy-İstanbul

Mağaza tasarımı  (Army Shop 1),      Kadıköy-İstanbul

Mağaza tasarımı  (Army Shop 2),      Kadıköy-İstanbul

Mağaza tasarımı  (Ghetto),                Kadıköy-İstanbul

Mağaza tasarımı  (Two ways),           Kadıköy-İstanbul

Mağaza tasarımı  (Magic Hat),          Merter-İstanbul

Showroom tasarımı  (Magic Hat),     Merter-İstanbul

Atölye I (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü atölyesi, avan proje, Kayışdağı-Kadıköy-İstanbul)

Atölye II (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü atölyesi, avan proje, Kayışdağı-Kadıköy-İstanbul)

Çeşitli konutların iç mimarlık projesi

Logo tasarımı  (Magic Hat), Merter-İstanbul

Poster tasarımları (İç Mimarlık Bölümü sergi, konferans, workshop vs.), Yeditepe Üniversitesi

Serbest Çalışmalar 

“Dünler…” Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Nisan 2008

 

9. İdari Görevler

Workshop Düzenleme Komitesi Üyeliği,      “Confrontation” Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü - Miami University Department of Architecture & Interior Design, 10-20 Ağustos 2008

Workshop Düzenleme Komitesi Üyeliği,      “Interior Composition” Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü - Institute Of Architecture Technical University In Lodz-Poland, 12-14 Aralık 2007

Sergi Düzenleme Kurulu Üyeliği,      “Yıl Sonu Sergisi” Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası, Haziran 2008

Sergi Düzenleme Kurulu Üyeliği,      “Yıl Sonu Sergisi” Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, CKM Sanat Galerisi, 15 Temmuz-10 Ağustos 2008

Sergi Düzenleme Kurulu Üyeliği,      “Dünler…” Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü, Öğretim Elemanları, Nisan 2008

Sergi Düzenleme Kurulu Üyeliği,      “Yıl Sonu Sergisi” Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası, Haziran 2007

Sergi Düzenleme Kurulu Üyeliği,      “Yıl Sonu Sergisi” Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, CKM Sanat Galerisi, 02 Ağustos-02 Eylül 2007

Öğrenci danışmanlığı, Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü (1999-2009)

Sosyal faaliyet ve organizasyon sorumlusu,  Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü (1999-2009)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller

 

12.Son dört yılda verilen dersler
Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2007-2008

Güz

Teknik Çizim

2

2

25

Yapı Elemanları I (Uyg.)

2

2

20

Bahar

Teknik Çizim

2

2

25

Yapı Elemanları II  (Uyg.)

2

2

20

2008-2009

Güz

Teknik Çizim

2

2

25

Yapı Elemanları I (Uyg.)

2

2

20

Bahar

Yapı Elemanları II  (Uyg.)

2

2

20