Pınar ENGİNCAN Özgeçmiş

Adı Soyadı:Pınar ENGİNCAN

Doğum Tarihi:31 Ağustos 1974

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Mimarlık Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi

1997

Y. Lisans

 Mimarlık - Yapı

Yıldız Teknik Üniversitesi

2000

Doktora

 Mimarlık – Yapı

Yıldız Teknik Üniversitesi

2009

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  : “Mostar’da Yeni Yerleşim Alanlarında Toplu Konut Üretim Örgütlenme ve İşletme Modeli”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Danışman: Prof. Dr. İhsan BİLGİN.

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : “Mostar Kenti Örneğinde Konut Alanlarının Yeniden Üretim Sürecinin Değerlendirilmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Danışman: Prof. Dr. İhsan BİLGİN.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr.Gör.

Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi

2003-2009

Öğr.Gör.Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi

2009-2010

Yard.Doç.Dr.

Mimarlık Fakültesi Maltepe Üniversitesi

2010-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Projelerde Yaptığı Görevler :

“Maltepe/Başıbüyük Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Başıbüyük Mahallesi’ne Sosyo-Ekonomik Ve Mekânsal Etkisi” Projesi T.C. Maltepe Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştirma Ve Uygulama Merkezi, 2011-2011 _ Proje Yürütücülüğü (proje önerisi teslim edildi).

Aga Khan Trust For Culture, Historic Cities Support Programme, Project Mostar 2004 – görev alma (1996–2001)

Aga Khan Trust For Culture, Historic Cities Support Programme, Semerkand Timurid City Project – görev alma (1996–1997)

 

 

İdari Görevler :

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kalite Güvencesi Çalışma Grubu üyeliği/ 2010-

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi AKTS-DE Çalışma Grubu üyeliği/ 2010-

Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışma (EKÇ) Grubu Üyeliği/ 2010-

Güzel Sanatlar Fakültesi Birim İçi ve Birim Dışı Uyguluma Kuruluğu üyeliği/ 2009–2010

Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü Birim İçi ve Birim Dışı Uyguluma Kurulu Eşgüdüm Başkanı / 2006 – 2010

Güzel Sanatlar Fakültesi Birim İçi ve Birim Dışı Uyguluma Kuruluğu üyeliği/ 2006–2008

Akdeniz Üniversitesi Kültür - Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜSAM) Binası Tasarımı (Yrd. Doç.Dr. Sedef Altun ile birlikte) – 2007

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Binasının İç Tasarımı (Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Güzel ile birlikte) – 2005 (Uygulandı)

ARTESNET – Akreditasyon Çalışma Grubu Üyeliği / 2004 – 2009

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler :

 

ÜYELİK DÖNEMİ

ÜYELİK TÜRÜ

KURULUŞ

2008 –2010

Üye

Mimarlar Odası Genel Merkez Ekolojik Mimarlık ve Etkin Enerji Kullanımı Çalışma Grubu

2008– 2010

Üye

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yarışmalar Komisyonu

2008– 2010

Üye

Mimarlar Odası Antalya Şubesi UIA 2023 Komitesi

2008– 2010

Üye

Mimarlar Odası Antalya Şubesi Batı Akdeniz Dergisi Yayın Komitesi

2000–2002

Delege

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

1999–2000

Sekreter Üye

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Galata Grubu Mesleki Bilimsel Çalışma Komitesi

2000–2001

Üye

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mimari Stajda Rotasyon Komitesi

Ödüller :

 

 

 

Verdiği dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2003-2004

Akdeniz Üniv.

 

Güz

 

 

 

İlkbahar

Bilgisayar Destekli Tasarım

2

2

Mimarlıkta Mekan Analizi

2

1

2004-2005

Akdeniz Üniv.

 

Güz

Teknik Resim

1

2

Temel Tasarım I

2

4

Proje I

2

6

İlkbahar

Yapı Elemanları

1

2

İnce Yapı

2

2

Temel Tasarım II

2

4

Proje II

2

6

2005-2006

Akdeniz Üniv.

 

Güz

Maliyet Analizi

-

2

Temel Tasarım I

2

4

Proje I

2

6

İlkbahar

Bilgisayar Destekli Tasarım

2

2

Yapı Malzemeleri

2

-

Temel Tasarım II

2

4

Proje II

2

6

2006-2007

Akdeniz Üniv.

 

Güz

Maliyet Analizi

-

2

Temel Mimari Tasarım I

2

6

Proje I

2

6

İlkbahar

Temel Mimari Tasarım II

2

6

Proje II

2

6

2007-2008

Akdeniz Üniv.

 

Güz

Maliyet Analizi

-

2

Temel Mimari Tasarım I

2

6

Proje I

2

6

İlkbahar

Bilgisayar Destekli Tasarım

2

2

Temel Mimari Tasarım II

2

6

Proje II

2

6

2008-2009

Akdeniz Üniv.

 

Güz

Maliyet Analizi

-

2

Proje I

2

6

İlkbahar

Bilgisayar Destekli Tasarım

2

2

Perspektif

1

2

Proje II

2

6

2009-2010

Akdeniz Üniv.

 

Güz

Maliyet Analizi

-

2

Temel Mimari Tasarım I

2

6

Proje I

2

6

İlkbahar

Temel Mimari Tasarım II

2

6

Proje II

2

6

2010-2011

Maltepe Üniv.

Güz

Yapı Bilgisi I

2

2

 

Yapı Bilgisi III

2

2

 

Yapı Bilgisi I (İç Mimarlık)

2

2

İlkbahar

Yapı Bilgisi II

2

2

 

Yapı Bilgisi IV

2

2

 

 

Yapı Bilgisi II (İç Mimarlık)

2

2

 

 

Mimari Proje I-II

2

6

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Engincan Bol, P., 2010. “Theory and Method in Analysis of Regeneration Process of Residential Areas”, ABACUS – An Internationally Refereed Bi-Annual Journal on Architecture, Conservation and Urban Studies,Spring 2010, Vol:5, No:1, ISSN: 0973-8339, 1-7,India.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.Süyük Makaklı, E., Engincan Bol, P., 2011. “New Technologies In Sustainable Design”, ”, 24th UIA World Congress of Architecture, Design 2050, 25 September – 1 October 2011, Tokyo. (Kabul edildi)

B2.Engincan Bol, P., Güner, D., 2011. “Changing Typologies of Domestic Environment”, 1st Annual International Conference on Construction, 20-23 June 2011, Athens, Greece. (Kabul edildi.)

B3.Engincan Bol, P., 2008. “Changing Profile of Housing Policy In Turkey”, XXXVI IAHS World Congress on Housing Science,National Housing Programmes - New Visions, 3-7 November,e-proceedings, 2.pdf,India.

B4.Engincan Bol, P., 2008. “Housing Policy in Turkey”, XXXVI UIA World Congress of Architecture, Transmitting Architecture, 29 June – 3 July, Italy. (basılmadı)

B5.Engincan, P., 2008. “A Study About Actors and Roles in Housing Areas’ Reproduction Process in Countries Switching from Socialist to Capitalist System in Eastern Europe”, HERA-C and HREC Joint Symposium: Doctoral Studies on Housing, 20-22 May, Abstracts, Eastern Mediterranean University Press, Cyprus. (basım aşamasında)

B6.Engincan Bol, P., 2007. “The Position of Antalya-Lara Region in the Urban Development”, International Gazimagusa Symposium 2007, 8-10 October, 236-243, Eastern Mediterranean University Press, Cyprus.

B7.Engincan Bol, P., 2007. “Housing Policy: Social Policy, Design Policy and Resource Management Policy”, poster presentation in 3rd International Sinan Symposium, 12-13 April, Abstracts, p: 82, Trakya University, Faculty of Architecture publishing, Edirne.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Engincan, P., Bilgin, İ., 2008. “Bosna-Hersek’in Savaş Sonrası Değişen Konut Politikası – Mostar Örneği: Yeni Yerleşim Alanları”, Megaron Planlama – Tasarım – Yapım, YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, Cilt. 3, Sayı 2,  206–218, İstanbul.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Engincan Bol, P., 2008. “Enerji Etkin Yapılar ve Kent”, Yapılarda Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımı Paneli, 24 Ekim 2008, Ytong, Antalya. (basılmadı)

E2.Engincan Bol, P., 2008. “TOKİ. Konutları – Antalya Örneği”, Anadolu’da Konut ve TOKİ Mimarlığı Teknik İnceleme – Panel – Forum, 8–9 Ağustos, Mimarlar Odası Konya Şube ve Antalya Şube, Konya. (basım aşamasında)

F. Diğer yayınlar :

F1. Engincan Bol, P., 2007. “Lara Bölesi’nin Antalya’nın Kentleşmesindeki Rolü” başlıklı köşe yazısı www.arkitera.comadresli internet sitesinde yayınlanmaktadır.

F2.Engincan Bol, P., 2006. “Mostar Kenti Konut Alanları Gelişimi”başlıklı köşe yazısı www.arkitera.comadresli internet sitesinde yayınlanmaktadır.

F3. Engincan Bol, P., 2006. “Residence Konutta Birey Olmak ya da Saksıda Çiçek…” başlıklı köşe yazısı www.arkitera.comadresli internet sitesinde yayınlanmaktadır.

F4. Engincan, P., vd., 2005. Report by Groups “Reconstruction of the Vinicity of the Stari Most”, Mostar 2004 Program 1994-2004 Final Report, Ircica, İstanbul.

F5. Engincan, P., vd., 2004. Group work, Drawings and Surveys in “Conservation and Revitalisation of Historic Mostar”, Historic Cities Support Program, AKTC/WMF, Switzerland.

F6. Engincan, P., 2000. “Mesleki Yetkinlik”, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Galata Bülteni 2000/1 (5. Sayı), sayfa 16-17, İstanbul.

F7. Engincan, P., 2000. Gözün Vicdanı-Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam (Kitap tanıtımı) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Galata Bülteni 2000/1 (5. Sayı), sayfa 73-74, İstanbul.

F8. Engincan, P., vd.,1999. Ağa Han Vakfı Tarihi Kentleri Koruma ve Geliştirme Programı ve World Monuments Fund işbirliği ile yayımlanmış olan ‘Reclaiming Historic Mostar – Oppurtunities for Revitalization’ adlı kitabın çizimleri ve yayıma hazırlık çalışmaları, World Monuments Fund, İstanbul.

G. Diğer bilimsel çalışmalar :

G1. Güner, D., Engincan Bol, P., 2009. “Konutu Anlamak – Seminer +Workshop”, 05-06 Kasım 2009, düzenleme, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya.

G2. Engincan Bol, P., 2009. “Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu”, 22-25 Ekim 2009, Sempozyum Bildiri Kitabı – Türkçe - yayına hazırlama, Antalya Mimarlar Odası, Antalya.

G3. Engincan Bol, P., 2009. “International Ecological Architecture and Planning Symposium”, 22-25 Ekim 2009, Sempozyum Bildiri Kitabı – İngilizce - yayına hazırlama, Antalya Mimarlar Odası, Antalya.

G4. Engincan, P., 2009. “International Ecological Architecture and Planning Symposium”, 24-25 Mayıs, Organizasyon Komitesi-Üye, Antalya Mimarlar Odası, Antalya.

G5. Engincan Bol, P., 2009. Jüri Üyesi, 4. Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması, Fikir Projesi Yarışması, 22-24 Mayıs 2009, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya.

G6. Engincan Bol, P., 2008. “The Oxford Conference 2008 – Resetting the Agenda for Architectural Education”, 24-25 July 2008, workshop participant, Oxford University, UK.

G7. Engincan Bol, P., 2008.Antalya Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Eğitim Programı kapsamında “İmar Mevzuatı, İmar Planlama ile Mimari Tasarım İlişkisi” başlıklı eğitim programına katılmıştır.

G8.Engincan Bol, P., 2008. Antalya Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Eğitim Programı kapsamında “Tasarım ve Uygulama Alanında İş Geliştirme Yöntemleri” başlıklı eğitim programına katılmıştır.