Prof. Dr. Demet BİNAN Özgeçmiş

 

1.      Adı Soyadı: Demet Ulusoy BİNAN

2.      Doğum Tarihi: 11.5.1961

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Mimarlık

İ.D.M.M.A.

1982

Y. Lisans

Restorasyon

Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1985

Doktora

Restorasyon

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1994


5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Unvanının Kazanılması : 25 .02. 1998

Doçentlik Unvanının Kazanılması      :             03. 11. 2000                                 

Profesörlük Unvanının kazanılması               :  08. 05. 2007

 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.   Yüksek Lisans Tezleri

 • Dilara Gökçen Akçay (Restorasyon-Tarihi Çevre Değerlendirilmesi),” Tokat Kenti Geleneksel Konut Dokusunun Koruma Bağlamında İrdelenmesi”, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Aralık 2013.
 • Burçin Adalı(Restorasyon-Tarihi Çevre Değerlendirilmesi),“Balıkesir Havran Kentsel Sit Alanı Dumlupınar Caddesi Koruma Önerisi,”  MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Mayıs 2013.
 • Canan Çayır (Restorasyon-Koruma ve Yenileme) “ Sanayi Mirasının Korunarak Yeniden İşlevlendirilmesi Eskişehir Fabrikalar Bölgesi Çift Kurt Kiremit ve Tuğla Fabrikası Örneği”, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Mayıs 2011.
 • Bekim Çeko (Restorasyon- Koruma ve Yenileme), “Balkanlardaki Osmanlı Dönemi Camileri ve Prizren Sinan Paşa Camii Örneğinde Koruma Yaklaşımı”, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Eylül 2009.
 • Yeliz Kılıç (Restorasyon-Koruma ve Yenileme), “19. Yüzyıl İkinci Yarısı Kargir Konut Mimarisi’nin Beyoğlu Bölgesi Örneğinde İncelenmesi ve Yapısal Ölçekte Bir Koruma Yaklaşımı Geliştirilmesi”, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Eylül  2007.
 • Hatice Karcılı (Restorasyon-Tarihi Çevre Değerlendirilmesi)” Bergama Kentsel Kültür Varlığı Envanteri Bağlamında Bergama Evi ve Koruma Yaklaşımı”, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,Mayıs 2009.
 • Budak, Asuman, (Restorasyon- Koruma ve Yenileme)“ 18.yüzyıl Tarihi Yarımada Kütüphane Yapıları Koruma Sorunları ve Öneriler”, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Haziran 2006.
 • Karadağ, Füsun, (Restorasyon- Koruma ve Yenileme) “Davut Paşa Medresesi Örneğinde 15. y.yıl İstanbul Medreseleri Koruma Sorunları ve Önerileri”, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul,  Ocak 2004. ( Mimarlık Vakfı/ Türkiye Mimarlık Araştırmaları-Ödüllü Seçkisi tarafından 2005 yılında Restorasyon Temel Alanında ödüle layık bulunmuştır)

·         Gülçin Utaş (Restorasyon-Tarihi Çevre Değerlendirilmesi)  (tez aşamasında)

·         Şevket Sak (Restorasyon-Tarihi Çevre Değerlendirilmesi)  (tez aşamasında)

·         Mustafa Mahir Somtaş (Restorasyon-Koruma ve Yenileme) ( tez aşamasında)

·         Elif Atik (Restorasyon-Tarihi Çevre Değerlendirilmesi) ( tez aşamasında)

·         Evşen Ocak (Restorasyon-Tarihi Çevre Değerlendirilmesi) ( tez aşamasında)

 

6.2.   Doktora Tezleri

 • Tuna Kan (Restorasyon-Tarihi Çevre Değerlendirme),” İstanbul Süleymaniye Külliyesi Örneğinde Külliyeler İçin Bir Yönetim Modeli Yaklaşımı”, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul, Ocak 2014.
 • Çoşkun, B. S., “İstanbul’daki Anıtsal Yapıların Cumhuriyet Dönemindeki Koruma ve Onarım Süreçleri Üzerine Bir Araştırma”, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü , Restorasyon- Koruma ve Yenileme Programı, Ağustos 2012.

·         Gülferah Örs, (Restorasyon- Koruma ve Yenileme), MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul, (tez aşamasında)

·         Tülin Hotin,(Restorasyon- Koruma ve Yenileme), MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul, ( tez aşamasında)

·         Mine Özgür (Restorasyon-Koruma ve Yenileme) MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul, ( tez aşamasında)

·         Tigin Töre (Restorasyon-Koruma ve Yenileme) ,MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul, ( tez aşamasında)

 

7.Yayınlar

7.1.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts And Humanities)

7.1 “A Systematic Aproach to Documentation of Anatolian Seljuk Period Mason’s Marks: A Case Study of Ağzıkara Han/Ağzıkara Han Örneğinde Anadolu Selçuklu Dönemi Taşçı İşaretlerinin Belgelenmesi Üzerine Sistematik Bir Yaklaşım ”, ISSN: 1301-2746, Adalya Dergisi , no:XII/2009, İstanbul, 319-345. (ISI: 000266786100017)

http://www.akmedadalya.com/sayi_tr.php?catagoryID=14

 

7.2.Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Mimar Sinan İstanbul’da Palladio’yu Ağırlıyor Sergisi Üzerine”, Mimarlık , Sayı 358 ,Mart-Nisan 2011, Mimarlar Odası Genel Merkezi Yay.,Şubat 2011, İstanbul, 16-17. ( ISSN 1300-4212)(Avery Index)

 

7.3.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

·         “Mimar SİNAN İZ’ ini tanımlama, koruma ve sürdürülebilir kılma: Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Projesi”, II Uluslar arası Sinan Sempozyumu, 28-29 Nisan 2011, Trakya Üniversitesi Yay., 2012, Edirne.

 • An Approach To Define And Evaluate The Tradıtıonal Houses In Western Anatolıa Accordance To The Urban Cultural Herıtage Inventory Project Of Bergama”, 1’st Euro- Mediterranean Regional Conference Traditional Mediterranean Architecture Present and Future, 12-15 Temmuz 2007 Barcelona, Rehabimed, 71-74.
 • ‘L’esprit du, Lieu a Bergama-Pergamon Une Aproche Pour Identification et Analyse de Manages”, ICOMOS 16’th General Assembly and Scientific Symposium, Canada-Quebec, 2008. (CD Kitap) (2. isim)
 • “An Approach for Defining, Assessment and Documentation of Cultural Heritage on Multi-Layered Cities, Case of Bergama (Pergamon) –Turkey ” , ICOMOS 15’th General Assembly and Scientific Symposium, Cilt.I, 2005, Xian –Chine, 40-50.
 • ”La Transformation du Paysage Culturel du Bosphore et Modalites de Re-Creation Au 21 emme Sicle “ICOMOS 15’th General Assembly and Scientific Symposium, Cilt 2, 2005, Xian –Chine, 576-584. (2. isim)
 • “Osmanlı’da Beylikten İmparatorluğa Geçişte Yapı Üretim Süreci ve İlişkileri Üzerine Bir Deneme”, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı ”Uluslarüstü Bir Miras”, T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, 25-27 Kasım 1999, Y.E.M. Yayını,2000, İstanbul, s. 387-396.
 • An Essay On The Building Production Process and its Relations in the Process of Transformation from the Principality (Beylik) to the Empire in the Otoman”, 7 Centuries of Ottoman Architecture “A Supra-National Heritage”, T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, İstanbul, 2000, s.420-430.)
 • “Relationship of Vernacular Architecture and Natural Environment in Landscape Heritage”, Landscape Heritage, International Symposium ICOMOS-IFLA 1997, 7-12 Eylül 1997, Prag, s.146-161.
 • “Relationship Between Preservation and Tourism in Turkey”, Manufacturing Heritage/Consuming Tradition, Sixth Conference of the International Association for the Study of Traditional Environments (IASTE), 15-19 Aralık 1998, Kahire. (Özet)
 • “Tarihsel Mirasın Korunmasında Evrensel Etkileşim ve İletişime Bir Örnek: Med Campus,  Cas-Med C066 Projesi”, Uluslararası VIII.. Yapı ve Yaşam Kongresi, 16-21 Nisan 1996,T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Bursa1996 , s. 243-248.
 • “Significanse of Inventory and Cataloguing in Preservation of Historical Environment and a Study on Forming a Universal  Language: Med campus, Cas-Med  C066 Project”, Habitat 2,  Rivitalizzazione  dei centri storici , Riuso degli antichi edifici, atti Preparatori 1Ordine Degli Architetti, Napoli, Pre- conferenza mondiale per il City Summit di İstanbul (International Pre- Conference of Napoli for United Nations İstanbul “City Summit) 21-23 Mart 1996, 1996 Napoli, s. 84-88. (2. isim)

 

7.4.   Yazılan Ulusal-Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

 • “Defining, Preserving and Sustaining Traces of Mimar Sinan within theFramework of Turkish, İslamic and World Heritage”, Islamic Urban Heritage Research, Preservation and Management summer School, Turkey, June 20-July 17, 2012, IRCICA İslamic Architecture and Heritage Preservation Series; 2,  ISBN 978-92-9063-253-5, 2013, İstanbul,  
 • “Koruma Alanında Somut ve Somut Olmayan Boyutlarıyla Miras Kavramının Gelişimi ve “Yerin Ruhu”, Mimari Korumada Güncel Konular, Ed: Nuray Özaslan, Deniz Özkut, Anadolu Üniversitesi Yay,  no.11, ISBN 978-975-06-0732-5, 2010, Eskişehir,175-193.
 • Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Yapım Etkinliği Ve Taşçı İşaretlerinin Tanımlama Ve Belgelenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Deneme (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yayına hazır), 2006.

·         Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri, (Türkiye Bilimler Akademisi - Türkiye Kültür Sektörü Türkiye Kültür Envanteri Projesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yayına hazır), 2006.

 • “ Bergama : Gelenekselden Evrensele Mimari”, Türkiye Kültür Sektörü Kültürle Büyümek 2005, Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Eylül 2006, Ankara, 32-34.
 • “ Bergama: From Traditional to Universale” , Turkey’s Cultural Sector Developing with Culture 2004, Turkish Academy of Sciences Yay, 2006, İstanbul, 32-34.
 •  “Yeniköy Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi”, 60. Yaşına Sinan Genim’e Armağan Makaleler, Ege Yay., 2005, İstanbul, 210-230.
 • “Bergama : Tarihin Üzerinde Gelişen Mimari”,Türkiye Kültür Sektörü Kültürle Büyümek 2004, Türkiye Bilimler Akademisi Yay, 2005,İstanbul, 14-16.
 • Bergama : A City That Has Developed On An Archaelogical Site”, Turkey’s Cultural Sector Developing with Culture 2004, Turkish Academy of Sciences Yay, 2005, İstanbul, 14-16.
 • “Çok Katmanlı Bir Anadolu Kenti: Bergama”,Türkiye Kültür Sektörü Kültürle Büyümek 2003, Türkiye Bilimler Akademisi Yay., 2004, İstanbul, 30-32.
 • “Multilayered Anatolian Town :Bergama”, Turkey’s Cultural Sector Developing with Culture 2003, Turkish Academy of Sciences Yay, 2004,  İstanbul, 30-32.
 • “Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde  Taşçı İşaretleri ve Koruma Sorunları”, T.A.Ç. Vakfının 25 Yılı Anı Kitabı Türkiye’de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras, T.A.Ç. Vakfı Yayını, 2001, İstanbul, 119-137.
 • Güzelyurt Örneğinde, Kapadokya Bölgesi Yığma Taş Konut  Mimarisinin Korunması için Bir Yöntem Araştırması, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayını, Şubat 1994, İstanbul.
 • “Kapadokya Bölgesi İçinde Tarihsel Çevrenin Turizm Amaçlı Kullanımına Örnek; Güzelyurt-Gelveri”, Turizm Yıllığı 1988-1989, Türkiye Kalkınma Bankası Yayını, Ekim 1990, Ankara,s. 132-150.
 • «L’esprit du lieu a’ Bergama (Pergame). Identification et analyse des menaces », Spirit of Places : Between Tangible and Intangible Heritage –L’esprit du lieu : entre le patrimoine materiel et immateriel,  ISBN 978-2-7637-8994-L, Universite’ Laval Yay., Laurier Turgeon ed.,2009, Quebec,137-155.(2. Isim)
 • «Le pari d’un tourisme durable. L’experience de la Turquie»,  Architecture Traditionnelle Mediterraneenne I. Rehabilitation Ville et Territoire, Methode Rehabimed, 2007 Barcelona , 197-199.(2. Isim)

 

7.5.   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 •  “Cumhuriyet Dönemindeki Koruma ve Onarım Süreçlerine İstanbul’daki Anıtsal Yapılar Üzerinden Bir Bakış”, Tasarım+Kuram Dergisi, Mayıs 2013, C:9, Sayı:15, s. 103-126, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul, ISSN: 13022636.( 2. İsim)
 •  “Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005”, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S.5- 2006, İstanbul, 57-101.
 •  “Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004”, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S.4- 2005, Ocak 2007, İstanbul, 79-110.
 • “Bergama (İzmir) Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003”, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yay.,S.3- 2004, Kasım 2005, İstanbul, 31-75.
 • “Bir Yapı Çözümlemesi Beykoz İshakağa Çeşmesi/Anallysis of a Building Beykoz İshak Ağa Fountain”, Tasarım + Kuram Dergisi, MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi Yayını, C.3, S.4, İstanbul, Mayıs 2006, 38-51.
 • Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması», Mimar.ist, Sayı:36, Yaz 2010, TMMOB Mimarlarodası İstanbul Büyükkent Şubesi Yay., İstanbul, 96-101.
 •  “Ölümünün 420’inci Yılında Mimar Sinan’I Anma Töreni”, Mimarlara Mektup, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, S.111, Mayıs 2008, İstanbul, 4-5.
 •  “Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri Projesi”, Tasarım Dergisi, S.154, Eylül 2005, İstanbul, 128-134.
 • “Altı Asırlık Bir Belge: Bursa Ulu Cami”, Arredamento Mimarlık Dergisi, Temmuz 2000, İstanbul, s.146-156

 

7.6.   Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • “Erken Cumhuriyet Döneminde Anıtsal Yapıların Güçlendirilmesi Yaklaşımları”, 4. Tarihi yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 27—29 Kasım 2013 , İstanbul, 2013, ( ISBN:978-605-01-0548-3),11-22.( 2. İsim)
 • Türkiye’deki Yasal Ve Yönetsel Yapı Doğrultusunda Anıtsal Yapı, Yapı Topluluğu Ve Yapı Gruplarının  Korunmasında Yönetim Planının Önemi Ve Öneriler”,Koruma Sempozyumu II ,   Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi , 20-22 Eylül 2012, Mersin, 2013, (NA105.K678 2013k.1),5-14.
 •  “Bütünsel Koruma Bağlamında Anıtsal Kültür Mirasının Koruma Ve Yaşatilması Üzerine Değerlendirme”, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri IV, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB), Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, 19-20 Kasım 2012, İstanbul,8-25. ( ISBN978-9944-100-65-6)
 • “Mardin Zinciriye Medresesi Restorasyon Projesi” , Uluslar arası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 16-17 Ekim 2009, 581-598.
 • “Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisi’nde Taşçı İşaretlerinin Tanımlama, Belgeleme ve Değerlendirilmesi 1, Geçmişten Geleceğe Su Yapılarında taş, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, 19-22 Aralık 2008, Antalya, s.143-152.
 • “Kapadokya Yöresel Mimarisi, Koruma ve Turizm”, Türkiye’de Mimarlık Politikasına Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları,TMMOB Mimarlar Odası , 1-3 Eylül 2006, Kayseri, Mimarlar Odası Yayını, 2007.

·         “ Kentsel Yenileme ve Yenileşmede Gelenekselin Rolü; Halep Örneği”,

4. Kentsel Koruma -Yenileme ve Uygulamalar Kolokyumu, Kentsel Yenileme ve Yenileşme, 4-5 Nisan 1996, M.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  Kentsel Koruma ve Yenileme Disiplin Grubu, İstanbul.

 •  “ Koruma Kurullarının Oluşumu ve Sorumluluk Bölgelerinin Saptanmasında

Ölçütler ve Sorunlar ve Kapadokya Bölgesi Örneği”, 2. Kentsel Koruma

Yenileme ve Uygulamalar Kolokyumu 15 Nisan 1994, M.S.Ü. Yayını, İstanbul 1995, s. 176-186.

 • “Yöresel Mimari- Habitat İlişkisinin Koruma Olgusundaki Yeri ve Önemi”, 3.

Kentsel Koruma Yenileme ve Uygulamalar Kollokyumu, Toplumsal Gelişme   Sürecinde Kentsel Korumanın İşlevi,13-14 Nisan 1995,M.S.Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Koruma ve Yenileme Disiplin Grubu, İstanbul.

·         “Kapadokya Bölgesi Güzelyurt Örneğinde Yöresel Konut Mimarisi Koruma

Sorunları ve Öneriler”,Ulusal Koruma Planlaması Semineri II 29, 30 Eylül-1 Ekim 1993, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yıldız Teknik Üniversitesi, Y.T.Ü. Yayını, İstanbul 1994, s. 254-274.

 

7.7.   Diğer Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “ Şehir ve  Mimari Konuşmaları: Mimar Sinan Üzerine”, Mimar ve Mühendis Dergisi, S.66, 2012,İstanbul, s. 104-107.
 •  “Ölümünün 420’inci Yılında Mimar Sinan’ı Anma Töreni”, Mimarlara Mektup, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, S.111, Mayıs 2008, İstanbul, 4-5.
 •  “Türkiye’de Mimari Koruma - Turizm İlişkisi”, www.okuyanus .com.tr (elektronik ortamda yayınlanan  dergi), 2001.

 

7.8. Konferans / Panel

Uluslar arası  panel düzenleme

 • “Sinan - Palladio ve Akdeniz Kültürel Ortamında Etkileşim “, Mimar Sinan Araştırma Merkezi, MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, 29 Kasım 2010, İstanbul.

 

Uluslararası Bilimsel Nitelikli Konferans / Panel

 • “Kapadokya Yöresel Mimari Mirası ve Koruma”, Tarihin ve Kültürlerin Beşiği Kapadokya Semineri, Fransız Anadolu Araştırmalar Enstitüsü ,7 Mayıs 2012, İstanbul.
 •  Oturum Başkanı,“ Bağlamda Kültürel Miras Doğal, kentsel ve Sosyal Çerçevede koruma ve Alan yönetimi”-Conservation and Site Management with in Natural, Urban and Social Frameworks Heritage In Context, DAI, KOÇ Üniv, ODTÜ, Cer Modern, 22-23 Kasım, Ankara.
 • Oturum Başkanı, “II. Uluslararası YeşilÇağ/GreenAge Sempozyumu”, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Sedad Hakkı Eldem  Oditoryumu, 26-27 Nisan 2012.

 

Ulusal Bilimsel Nitelikli Konferans / Panel

 • "İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Süreci", ICOMOS Türkiye Dünya Miras Alanları İzleme Toplantıları: Mart 2012 , İstanbul.
 •  Oturum Başkanı,Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri IV, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB), Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, 19-20 Kasım 2012, İstanbul.
 •  “Şehir ve Mimari Üzerine Konuşmalar-Yaşayan Mimar Sinan’ı Anlamak”, MSGSÜ, MMG, MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu,  25 Nisan 2012, İstanbul .
 • Oturum Başkanı, ,Gelenekten Geleceğe Cami Mimarisinde Çağdaş Tasarım ve Teknolojiler, I. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu, MSGSÜ Mim. Fak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2-5 Ekim 2012, İstanbul.

·          “2011-1-2214/2219 Mimarlık/Şehir Bölge Planlama Paneli”, TUBİTAK-BİDEB Bilim İnsanını Destekleme Daire Başkanlığı 18. 4.2011, Ankara.

·         Oturum Başkanı, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri III, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB), Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 13-14 Aralık 2011, İstanbul.

·         Oturum Başkanı, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri IV, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB), Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, 19-20 Kasım 2012, İstanbul.

·         Oturum Başkanı , Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB) , Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi , 8-9 Ekim 2012, İstanbul.

·         Oturum Başkanı,Tarihi Yapıları Koruma ve Onarım Sempozyumu TAYKON 2011, Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu, YTÜ, 26-29 Ekim 2011, İstanbul.

·         Oturum Başkanı, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri II, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB), Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 16-17 Aralık 2010, İstanbul.

·         Oturum Başkanı, “Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB), Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 28-29 Eylül 2009, İstanbul.

·          “Cumhuriyet’in  Mimarlık Mirası Sempozyumu”, TMMOB Mimarlar Odası, 26-27 Şubat  2009, Ankara.

·          “Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Mimar Sinan Müzesi”, Mimar Sinan Araştırma Merkezi, Mimarlık Fakültesi Video Konferans Salonu, 10 Ocak 2008, İstanbul.

 • “Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2005”, TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri 2005 Yılı Çalışma Sonuçları Toplantısı, İTÜ Maçka Yerleşkesi, 7 Ekim 2006, İstanbul.
 • “Kapadokya Yöresel Mimarisi, Koruma ve Turizm”, Türkiye’de Mimarlık Politikasına Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları,TMMOB Mimarlar Odası , 1-3 Eylül 2006, Kayseri.
 • “ Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2004”, TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri 2004 Yılı Çalışma Sonuçları Toplantısı, İTÜ Maçka Yerleşkesi, 11 Haziran 2005, İstanbul.
 • “ Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri 2003“,TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri 2003 Yılı Çalışma Sonuçları Toplantısı, İTÜ Maçka Yerleşkesi, 19 Haziran 2004, İstanbul.
 • “Kapadokya’da Kırsal Mimari”, 18 Nisan : ICOMOS Uluslararası Anıtlar  ve Sitler Günü, Geleneksel Kırsal Mimari, İTÜ Taşkışla,  18 Nisan.2001, İstanbul. 
 • “Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Korunmaları”, Özel Ayazağa Işık Lisesi, 15 Nisan 1992, İstanbul.

 

7.9. Hakemlik

Ulusal Hakemli Dergide Hakemlik

 • “tasarım+kuram” Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını.
 •  “Megaron”, Elektronik Ortamda Yayınlanan Ulusal Hakemli Dergi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını.
 • Tüba Kültür Envanteri Dergisi, TÜBA Yayını.

 

7.10. Jüri Üyeliği

Uluslararası Bilimsel Eser Seçkisinde Jüri Üyeliği

 •  “Cultural Heritage Protection In Times Of Risk Challenges And Opportunities, Uluslararası Sempozyum”, YTÜ, ICOMOS ICORP,15-17 Kasım 2012, İstanbul.
 • “Cultural Heritage 2011 Science and Technology For The Safeguard of Cultural Heritage of the Mediteranean Basin”, “5th International Congress Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”, İÜ, İBB, Kültür ve Turizm Bak., 22-25 Kasım 2011, İstanbul.
 • “1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu” , NÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi, 16-19 Kasım 2011, Nevşehir.
 • Tüba Kültür Envanteri Dergisi, Uluslar arası Hakemli Dergi, TÜBA Yayını, 2012.
 • UIA 2005 İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi.
 • (NEVKAM) 2011. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu.

 

Ulusal Bilimsel Eser Seçkisinde Jüri Üyeliği

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri” Seçici Kurul Başkanı, Eylül 2013.
 • 4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle devredilmesi Sempozyumu, IMO , 27-29 Kasım 2013, İstanbul.
 • “tasarım+kuram” Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını.
 • “Megaron”, Elektronik Ortamda Yayınlanan Ulusal Hakemli Dergi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını.
 • Sedad Hakkı Eldem ve Mimarlığı Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi,Kasım 2008, İstanbul.
 • Mimarlık Vakfı- TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından düzenlenen “ 2. Türkiye Mimarlık Araştırmaları Ödüllü Seçkisi” nde jüri üyeliği, Nisan 2008.
 • Mimarlık Vakfı tarafından düzenlenen “ Türkiye Mimarlık Araştırmaları Ödüllü Seçkisi” nde jüri üyeliği, Nisan 2005.

 

Ulusal Proje Yarışması Düzenlemek ve Jüri Üyeliği

 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi “, Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü ile All Events gerçekleştirilen “Mimar Sinan Yaşamı Ve Yapıtları Temalı Anı ObjesiTasarım Yarışması”, ilan 09 Aralık 2013.
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi “, Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından gerçekleştirilen Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması” konulu serbest, ulusal, tek aşamalı bir mimari fikir projesi yarışması, ilan 04 Ocak 2010 ve kolokyum - ödül töreni 09 Nisan 2010, İstanbul.

 

7.11.  Çalıştay (Atölye Çalışması) / Alan Çalışması

      Uluslar arası Çalıştay Düzenleme

 • “Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunması ve Değerlendirilmesi-Aktörler, Etkileşim ve Çözüm Önerileri“, MSGSU Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve IFEA, 6-7 Haziran 2013, MSGSU, İstanbul.

 

Uluslar arası Çalıştay

 • Tarihi Yarımada Yönetim Planı Uluslar arası Çalıştayı, 20 .12.2010 , Pera Palas Oteli-İstanbul.

 

Ulusal Çalıştay Düzenleme

 • MSGSÜ Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Restorasyon Anabilim Dalı ile Şile Belediyesi arasında yapılan protokol doğrultusunda Kültürel Çevrenin korunması için envanter ile yapı ve çevre ölçeğinde analiz çalışmalarından oluşan alan çalışması ve çalıştay, Şile-İstanbul, Ekim 2011.
 • MSGSÜ Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Restorasyon Anabilim Dalı ile Balıkesir- Havran Belediyesi arasında yapılan protokol doğrultusunda Kültürel Çevrenin korunması için envanter ile yapı ve çevre ölçeğinde analiz çalışmalarından oluşan alan çalışması ve çalıştay, Havran-İstanbul, Ekim 2010 , Kasım 2012.
 • MSGSÜ Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Restorasyon Anabilim Dalı ile İzmir/Bergama Belediyesi arasında yapılan protokol doğrultusunda Kültürel Çevrenin korunması için envanter ile yapı ve çevre ölçeğinde analiz çalışmalarından oluşan alan çalışması ve çalıştay, Bergama-İstanbul, Ekim 2013.
 • Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Eylem Mimarisi Çalıştayı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,İstanbul, 15 Mart 2011.
 • Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Arama Konferansı, MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi,İstanbul,12-13 Ekim 2010.
 • Datça Kaymakamlığı ile MSGSÜ Restorasyon Anabilim dalı arasında imzalanan protokol uyarınca Datça Cumalı Köyü Çeşmeli Mevki Doğal ve Kültürel Çevrenin korunması için envanter ve analiz çalışmalarından oluşan alan çalışması, Datça, Ekim 2009.
 •  

Ulusal Çalıştay

 • Abdullah Gül üniversitesi’nin Vizyon ve Misyonunu oluşturmak amaçlı Arama Konferansı, 31 Mayıs- 2 Haziran 2013.
 • Binan, D.,”ICOMOS Ulusal Mimari Mirası Koruma Bildirgesi” hazırlamak amaçlı çalıştay, Şubat 2013, İstanbul.
 • Binan, D.,İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Tarihi Yarımada Kara Surları Çalıştayı, 26-27 Ekim 2013,Sapanca.

7.12. Sergi

Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Nitelikli Uluslararası Sergi Düzenleme

 • Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından CISA Andrea Palladio işbirliğiyle Uluslar arası Sergi , Mimar Sinan İstanbul’da Palladio’yu Ağırlıyor/ Mimar Sinan Meets Palladio in İstanbul, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul, 29 Kasım-31 Aralık 2010.
 • “Traces of the Past” isimli  MSGSÜ  Mim. Fak. Restorasyon Anabilim Dalı Rölöve Dersi kapsamında yapılmış Öğrenci Çalışmaları Sergisi, Sydney Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 22 Ekim-13 Kasım 2002, Sydney. (Restorasyon A.D. ortak sergi)

 

Uluslar arası Sergi Küratörlüğü ve Sergi Yöneticisi

 • Mimar Sinan İstanbul’da Palladio’yu Ağırlıyor/ Mimar Sinan Meets Palladio in İstanbul, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul, 29 Kasım-31 Aralık 2010, İstanbul.

 

Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Nitelikli Ulusal Sergi Düzenleme

 • MSGSÜ Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Restorasyon Anabilim Dalı ileŞile Belediyesi arasında düzenlenen  “Doğal ve Kültürel Çevrenin Korunması İle İlgili İşbirliği Protokolü " doğrultusunda  gerçekleştirilen “ Şile Kentsel Kültür Mirasını Koruma Sergisi”,MSGSÜ Tophane-i Amire KSM Sarnıç Galeriler 4-18 Haziran 2013. (Mimar Sinan Araştırma Merkezi -Restorasyon A.D. ortak sergi)
 • MSGSÜ Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Restorasyon Anabilim Dalı ile Şile Belediyesi arasında düzenlenen  “Doğal ve Kültürel Çevrenin Korunması İle İlgili İşbirliği Protokolü " doğrultusunda  gerçekleştirilen “ Şile Kentsel Kültür Mirasını Koruma Sergisi”, Şile,21 Haziran 2013. (Mimar Sinan Araştırma Merkezi -Restorasyon A.D. ortak sergi)
 • MSGSÜ Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Restorasyon Anabilim Dalı ile Balıkesir- Havran Belediyesi arasında yapılan protokol doğrultusunda gerçekleştirilen “ Balıkesir-Havran Kentsel Kültür Mirası Koruma Sergisi”,MSGSÜ-Havran Belediyesi ve Kaymakamlığı, Balıkesir-Havran, Temmuz 2012. (Mimar Sinan Araştırma Merkezi -Restorasyon A.D. ortak sergi)
 • Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Mimar Sinan Holü, 9 Nisan -30 Nisan 2010, İstanbul. (Mimar Sinan Araştırma Merkezi ortak sergi)
 • Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Yarışması”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi- Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Tek Kubbeli Salon,29 Kasım 31 Aralık 2010 , İstanbul. (Mimar Sinan Araştırma Merkezi ortak sergi)
 • Mimarlık Fakültesi Sedad Hakkı Eldem Yüzüncü Doğum Yılı Etkinlikleri kapsamında Sedad Hakkı Eldem ve Mimarlığı Sergisi, Kasım 2008, MSGSÜ Mimar Sinan Holü, İstanbul. ( Mimarlık Fakültesi Dekanlığı)
 • Restorasyon Anabilim Dalı Çalışmalarından Oluşan Sergi, M.S.G.S.Ü., 17 Kasım 2005, İstanbul. (Restorasyon A.D. ortak sergi)
 • “Mimar Sinan ve Eserleri Sergisi”, 6. Büyükçekmece Uluslar arası Kültür ve Sanat Festivali, Temmuz 2005, İstanbul. (Restorasyon A.D. ortak sergi)
 • Restorasyon Anabilim Dalı Çalışmalarından Oluşan Sergi, M.S.G.S.Ü., 1-11 Mayıs 2001, İstanbul,. (Restorasyon A.D. ortak sergi)
 • “Öğrenci Çalışmaları Sergisi”,  Doğan Kuban Semineri 2000, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Sergi Holü, Nisan 2000, İstanbul . (Restorasyon A.D. ortak sergi)
 • “Öğrenci Çalışmaları Sergisi”, Zonguldak  Kara Elmas Üniversitesi Safranbolu M.Y.O. Restorasyon Bölümü Birinci Ulusal Restorasyon Eğitimi Sempozyumu , 3-5 Ekim 1996, Safranbolu. (Restorasyon A.D. ortak sergi)
 • ”Habitat Kapsamında Öğrenci Çalışmalarından Örnekler Sergisi”, M.S.Ü. Mimar Sinan Holü, 1-15 Haziran1996,İstanbul. (Restorasyon A.D. ortak sergi)
 • ” 2000. Rölöve”, M.S.Ü. Mimar Sinan Holü, 4-14 Nisan 1994, İstanbul. (Restorasyon A.D. ortak sergi)
 • “Öğrenci Rölöve Çalışmalarından Örnekler  Sergisi”, M.S.Ü. Osman Hamdi Salonu, 4-15 Mayıs 1992, İstanbul. (Restorasyon A.D. ortak sergi)
 • “Yıldız Saray Yapıları Öğrenci Rölöve Çalışmalarından Örnekler Sergisi”, , Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası, 10-21 Mayıs 1990,İstanbul. (Restorasyon A.D. ortak sergi)

     

8.         Ulusal & Uluslararası Projeler

8.1. Proje (Ar-Ge)

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen  “Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi Projesi”, Proje yürütücüsü,15 Mart 2010-31 Aralık 2010, İstanbul.

 

8.2. Ulusal, TÜBA-TÜKSEK Türkiye Kültür Envanteri Projesinde Yürütücü

 • “ Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri”, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Kültür Sektörü, Türkiye Kültür Envanteri Projesi, 2005.
 • “ Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri”, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Kültür Sektörü, Türkiye Kültür Envanteri Projesi, 2004.
 • “ Bergama Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri”, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Kültür Sektörü, Türkiye Kültür Envanteri Projesi, 2003.

 

8.3. Ulusal, M.S.G.S.Ü. Bilimsel Araştırma Projelerinde Yürütücü 

 • “Mimari Koruma Alanında Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımı ve Değerlendirmesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Örneği”, Nisam 2013- Devam ediyor)

·         Bergama’da Geleneksel Konut Mimarisinin Evrim Süreci Üzerine Bir Araştırma, Ocak 2007- Ocak 2008.

·         “ Bergama  Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri “, Ocak 2005- Ocak 2006.

·         “Osmanlı Dönemi Türk Mimarisinde Taşçı İşaretleri ve Mimari Koruma Açısından Önemi”, Ocak 2004-Ocak 2005.

·         “Erken Dönem Anadolu Türk Mimarisinde Taşçı İşaretleri ve Mimari Koruma Açısından Önemi”, Ocak 2000-Ocak 2004

 

8.4.   Döner Sermaye Kapsamında Yapılan Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projeleri Çalışmalarında Yürütücü

 • Silivrikapı Valide Saliha Sultan Çeşmesi Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projesi (Diğer katılımcılar: M. Kaptı ve B. Kıraç), Ekim 2002 .
 • Beykoz İshak Ağa Çeşmesi (On Çeşmeler) Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projesi (Diğer katılımcılar: T. Çobancaoğlu ve B. Büken), Ekim 2001( Projenin uygulaması İSKİ tarafından gerçekleştirildi) ( Yayınlandı).

 

8.5.   Döner Sermaye Kapsamında Yapılan Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projeleri Çalışmalarında Danışman

 • Bursa Yeşil Medrese’nin Rölöve ve Restitüsyonu ile Türk İslam Eserleri Müzesi olarak Restorasyonu Projesinde danışmanlık, 2012-  Devam ediyor.
 • Mardin Zinciriye Medresesi Koruma ve Restorasyon Projesi, 2009.
 • Üsküdar Sineperver Valide Sultan Çeşmesi’nin Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projesinde danışmanlık,  Ekim 2002 .
 • Beykoz Mehmed Bey Çeşmesi’nin Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projesinde danışmanlık, Ekim 2002.
 • Beykoz İshak Ağa Çeşmesi’nin Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projesinde danışmanlık, Ekim 2002.
 • Yeniköy Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi’nin Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projesinde danışmanlık, Ekim 2002.
 • Boyacıköy Reşit Paşa Çeşmesi’nin Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projesinde danışmanlık, Ekim 2002.
 • Eğrikapı Maksemi’nin Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projesinde danışmanlık, Ekim 2002 .

 

8.6.   Rektörlük ve Dekanlıkça Görevlendirilerek Yapılan Rölöve ve Restitüsyon- Restorasyon Projeleri Çalışmaları

 • İstanbul Resim Heykel Müzesinin Rölövesi ve Bozulma Durumu Belgelemesi, 2003. (Ortak çalışma)
 • Tophane-i Amire’nin Rölövesi ,1993. (Ortak çalışma)
 • Beykoz Askeri Dikimevine Kültür ve Sanat Merkezi Olarak yeni işlev verilmesi,1991. (Avan Proje-Ortak çalışma)
 • İmrahor Cami Şadırvanı Rölöve ve Restitüsyon Projesi, 1990. (O. Ceylan ile)
 • Tophane Müşirliği Köşkü’nün Rölöve ve Restorasyon Projesi,1987. (Ortak çalışma)
 • Baltalimanı Sahil Sarayı Selamlık Dairesi  Rölövesi, 1987. (Ortak çalışma)
 • M.S.Ü. Resim Heykel Müzesi (Dolmabahce Sarayı Veliaht Dairesi) nin Rölöve ve Restorasyon Projesi,1986. (Ortak çalışma)

 

9.         İdari Görevler

 • MSGSÜMimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanlığı, Nisan 2012- Devam ediyor.
 • MSGSÜ Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Temmuz 2007- Devam ediyor.
 • MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, Şubat 2013- Devam ediyor.
 • MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği,Şubat 2013-Devam ediyor.
 • MSGSU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü,  Ekim 2009-  Aralık 2010.
 • MSGSU Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2007- Şubat 2009.
 • MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Eylül 2003 -Eylül 2006;
 • MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Eylül 2006 - Haziran 2007;
 • MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Eylül 2009- Ekim 2011.
 • MSGSÜ Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Haziran 2004 – Haziran 2007.

 

10.   Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi)

ICOMOS-CIAV

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi

 

11.   Danışmanlıklar

 • ICOMOS-Türkiye Milli Komite Temsilcisi olarak Bergama Kenti Alan Yönetimi Danışma Kurulu Üyesi, 2012- (Devam ediyor)
 • İstanbul  Sit  Alanları Alan Yönetimi Danışma Kurulu Başkanı, 2008- (Devam ediyor)
 • UNESCO İstanbul Dünya Miras Alanlarını İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi, 2006- 2008.
 • Erciyes Üniversitesi Kayseri Mimar Sinan Mimarlık Ve Kültür

Uygulama Ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, 2012-(Devam ediyor)

 

12.Ödüller

 • Ödül, “Kapadokya Bölgesi Bir Geleneksel Konutun  Çözümleme, Koruma -

Sağlıklaştırma Projesi”, O.D.T.Ü. Kam 1988 Sempozyumu Konut Stokunda Sağlıklaştırma Projeleri Sergisi,19-21 Ekim 1988.

 • Teşvik Ödülü, “Yıldız Sarayı -Tarihsel Süreklilik İçinde Fiziksel Oluşum

Sürecinin Belgesel Nitelik Açısından Çözümlenmesi”, T.B.M.M. Vakfı Kültür Sürekliliği İçinde Milli Sarayların Önemi Konulu Bilimsel Araştırma Yarışması,1987.

 • Başarı Ödülü, “Güzelyurt Emin Koç Evi Rölöve Ve Restorasyon Projesi”,T.A.Ç. Vakfı Koruma Amaçlı Proje Ödüllendirmesi ,1985.

 

 1. Lisans ve lisansüstü düzeyde verilen dersler

Koruma ve Restorasyon (Lisans)

Mimari Rölöve I (Lisans)

Mimari Rölöve II (Lisans)

Koruma ve Turizm (Lisans-seçmeli ders)

Geleneksel ve Yöreye Özgü Mimarlık ve Korunması(Lisans-seçmeli ders)

Koruma ve Yenileme Projesi (Lisansüstü)

Tarihi Çevre Değerlendirilmesi Projesi(Lisans üstü)

Sitler ve Değerlendirmesi ( Lisansüstü)

Yöresel Mimari ve Koruma ( Lisansüstü)

       Kültürel Miras Yönetimi ve Koruma  ( Lisansüstü)

 

14. Uluslararası Misafir Öğretim Üyeliği(2 Adet)

 • Summer School on Islamic Urban Heritage,“Defining, Preserving And Sustaining Traces Of Mimar Sinan Within The Framework Of Turkish Islamic And World Heritage”  isimli seminer dersi, , Temmuz 2012, İstanbul.
 • Sydney Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Heritage Conservation Y. Lisans Programında “Vernacular Masonry Architecture in Turkey” isimli seminer dersi, Ekim 2002, Sydney.

 

Ulusal Misafir Öğretim Üyeliği(2 Adet)

 • Kayseri Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü, Diploma Projesi Dersi Jürisi, Bahar Dönemi Nisan 2012-Haziran 2012.
 • Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü, Diploma Projesi Dersi Jürisi, Güz Dönemi Ekim 2012-Ocak  2012.