Yrd. Doç. Dr. Jülide ALP Özgeçmiş

1. Adı Soyadı

: Jülide Alp

2. Doğum Tarihi

: 21.11.1979

3. Unvanı

: Yrd.Doç.Dr.

4. Öğrenim Durumu

:

Derece Alan Üniversite Yıl  
Lisans Şehir ve Bölge Planlama Yıldız Teknik Üniversitesi 1997-2002
Yüksek Lisans Şehir ve Bölge Planlama – Kentsel Tasarım            Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2002-2006
Doktora Şehir ve Bölge Planlama Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2006-2012
       
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:  

“Kent Ve Meydan Olgusu -Yeniden Canlandırma Sürecinde Karşılaştırmalı Bir İrdeleme (İngiltere Trafalgar Meydanı Ve İstanbul Eminönü Meydanı)”

Danışman: Prof.Dr.Güzin Konuk, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

 
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı:

“Örgütlenme Kapasitesi Bağlamında Kentsel Projeler: İstanbul Kartal Örneği”  Danışmanlar: Prof.Dr.Güzin Konuk, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı,

Prof.Dr. Fatma Ünsal (MSGSÜ), Prof.Dr. Zekai Görgülü (YTÜ).

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

“Kent Ve Meydan Olgusu -Yeniden Canlandırma Sürecinde Karşılaştırmalı Bir İrdeleme (İngiltere Trafalgar Meydanı Ve İstanbul Eminönü Meydanı)”

Danışman: Prof.Dr.Güzin Konuk, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı:

“Örgütlenme Kapasitesi Bağlamında Kentsel Projeler: İstanbul Kartal Örneği”  Danışmanlar: Prof.Dr.Güzin Konuk, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı,

Prof.Dr. Fatma Ünsal (MSGSÜ), Prof.Dr. Zekai Görgülü (YTÜ).

5. Akademik Unvanlar           

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 
6.1. Yüksek Lisans Tezleri  
6.2. Doktora Tezleri  

 

7. Yayınlar

 
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.  

“ Kent Meydanlarının Yeniden Canlandırılması Sürecinin, İstanbul Eminönü Meydanı ve Londra Trafalgar Meydanı Örnekleri Üzerinden Değerlendirilmesi” ,

Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu 2013.

 
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.  
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler  
7.6 Diğer Yayınlar  

 

8.Projeler

 

 

9.İdari Görevler

 

 

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 
·         Şehir Plancıları Odası, 2002-  

 

11.Ödüller

 

·         Gürçay,S., Hattapoğlu,Z., Karabayır,E., Alp, J., Kulöz,G., Yüksel,M., Çöpoğlu,G., Uyar,Y.

“İstanbul Kayabaşı Bölgesi İçin Konut Tasarımı Ulusal Mimari Fikir Proje Yarışması”, Eşdeğer Ödül, 2009     

·         Yüksel, M., Çalışkan, O., Kulöz,G., Aydemir, M., Hattapoğlu, Z., Alp, J., Araz, D., Çıkman,S.,

“Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması”,Satın Alma Ödülü, 2009.

·         Yüksel, M., Araz, D., Kulöz,G., Çalışkan,O., Bilsel,M., Hattapoğlu,Z., Alp, J., Köklü,C.,

“Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması” , Mansiyon Ödülü, 2008.

·         Hattapoğlu,Z., Zorlu,İ., Karaoğlu,D., Eraslan,E., Alp, J., Alp,İ., Zorlu,S., Çalışkan,O.,

“Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması”, 4. Mansiyon Ödülü, 2008.

·         Araz, D., Çalışkan,O., Yüksel, M., Çıkman,S., Hattapoğlu,Z., Alp, J., Köklü,C.,

“Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması”,  4. Mansiyon Ödülü, 2008.

·         Hattapoğlu,Z., Alp,İ., Alp, J., Demirsoy, M.,Çalışkan,O., Eraslan,E., Başer,B., Erten,B., Karaoğlu,D.,

“Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım Mimari Proje Yarışması”, Satın Alma, 2007.

 

 

12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

     
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
      Teorik Uygulama  
2013 - 2014 Güz Tasarım Stüdyosu I 2 12 16