Academic Calender

2011-2012 ACADEMIC CALENDAR of GRADUATE AND UNDERGRADUATE PROGRAMS

 

2011-2012 L襤SANS ve ÖNL襤SANS PROGRAMLARI AKADEM襤K TAKV襤M襤
GÜZ YARIYILI
20 Haziran - 19 Austos 2011 Yatay Geçi, Çift Anadal, Yandal Bavurular覺 Ö襤DB(Örenci 襤leri Daire Bakanl覺覺) Yap覺lacak
18 Temmuz - 06 Austos 2011 Özel Yetenek S覺nav覺 ile örenci kabul eden bölümlerin ön kay覺tlar覺 
08 Austos - 13 Austos 2011 Özel Yetenek S覺nav覺 ile örenci kabul eden bölümlerin s覺navlar覺
15 Austos - 20 Austos 2011 Özel Yetenek S覺nav覺 ile örenci kabul eden bölümlerin Kesin Kay覺tlar覺
22 Austos - 24 Austos 2011 Özel Yetenek S覺nav覺 ile örenci kabul eden bölümlerin Yedek Kay覺tlar覺
22 Austos - 28 Austos 2011 Özel Yetenek S覺nav覺 ile örenci kabul eden bölümlerin 2.grup ön kay覺tlar覺
22 Austos - 6 Eylül 2011 2011-2012 Güz Yar覺y覺l覺 haftal覺k ders çizelgelerinin Örenci 襤leri Sistemine girilmesi
   29 Austos (saat 12:00) -
01 Eylül 2011
RAMAZAN BAYRAMI 
30 Austos 2011 ZAFER BAYRAMI 
05 Eylül - 11 Eylül 2011 ÖSYM taraf覺ndan yerletirilmesi yap覺lan örencilerin Kesin Kay覺tlar覺
05 Eylül - 09 Eylül 2011 Özel Yetenek S覺nav覺 ile örenci kabul eden bölümlerin 2. grup s覺navlar覺
12 Eylül - 13 Eylül 2011 Özel Yetenek S覺nav覺 ile örenci kabul eden bölümlerin 2. grup Kesin Kay覺tlar覺
12 Eylül 2011 (Saat 10:00) Türkçe Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Yeterlik S覺nav覺 ( 2010 - 2011 ve Öncesi Haz覺rl覺k S覺n覺f覺nda Baar覺s覺z Olan Örenciler 襤çin)
12 Eylül - 18 Eylül 2011 2011-12 Güz yar覺y覺l覺 ders kay覺tlar覺 ve dan覺man onaylar覺 (Örenci 襤leri Otomasyon Sistemi)
12 Eylül - 18 Eylül 2011 B襤L 151 kodlu Bilgisayara Giri-I dersini alan örenciler için Muafiyet S覺nav覺 bavurusu (Bavuru Örenci üniversite web sayfas覺nda "Duyurular" alan覺nda belirtilen adresten yap覺cakt覺r)
13 Eylül 2011 (Saat 10:00) Türkçe Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 襤ngilizce Seviye Tespit S覺nav覺 
13 Eylül 2011 (Saat 14:00) 襤ngilizce Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 襤ngilizce Seviye Tespit S覺nav覺 
14 Eylül - 15 Eylül 2011 Özel Yetenek S覺nav覺 ile örenci kabul eden bölümlerin 2. grup Yedek Kay覺tlar覺
16 Eylül 2011 Yabanc覺 Dil S覺nav sonuçlar覺n覺n Örenci 襤leri Sistemine girii ve Ö襤DB' na tesliminin son günü
19 Eylül 2011 DERSLER襤N BALAMASI
Üniversite aç覺l覺 töreni : Saat:10:00
19 Eylül - 27 Eylül 2011 Ders Ekleme / B覺rakma ve Dan覺man onaylar覺
23 Eylül 2011 Yatay Geçile gelen örencilerin Muafiyet kararlar覺n覺n Ö襤DB' na teslimininson günü
23 Eylül 2011 B襤L-151 dersi Muafiyet S覺nav覺na bavuran örencilerin s覺nav覺
23 Eylül 2011 (Saat 10:00) Haz覺rl覺k S覺n覺flar覺 襤ngilizce Seviye Tespit S覺nav覺 (13 Eylül 2011 tarihinden sonra kay覺t yapt覺ran örenciler için)
26 Eylül 2011 B襤L-151  Muafiyet S覺nav sonuçlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sistemine girii ve Ö襤DB'na tesliminin son günü
26 Eylül 2011 Örenci say覺s覺 yeterli olmayan seçmeli ders ubelerin bölümlerce kapat覺lmas覺 için son gün
30 Eylül 2011 Dan覺manlar覺n imzal覺 Ders Kay覺t Formlar覺n覺 Fakülte/Yüksekokul Sekreterliklerine teslim etmeleri için son gün
28 Ekim (saat 13:00) - 
29 Ekim 2011
CUMHUR襤YET BAYRAMI 
05 Kas覺m  (saat 13:00) -
 09 Kas覺m 2011
KURBAN BAYRAMI
10 Kas覺m 2011 Atatürk' ü Anma Günü ( 09:00 - 10:30 Aras覺 DersYap覺lmayacakt覺r)
28 Kas覺m - 9 Aral覺k 2011 2011-2012 Bahar yar覺y覺l覺 ders planlar覺n覺n Örenci 襤leri Sistemine girilmesi
28 Aral覺k 2011 Türkçe Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 襤nglizce Yeterlik S覺nav覺 (2010-2011 ve öncesi Haz覺rl覺k S覺n覺f覺ndan baar覺s覺z olan örenciler için) (Saat:14:00)
30 Aral覺k 2011 DERSLER襤N B襤T襤襤
31 Aral覺k 2011 (Saat 13:00) -
01 Ocak 2012
YILBAI TAT襤L襤
03 Ocak - 14 Ocak 2012 Güz yar覺y覺l覺 Final S覺navlar覺
17 Ocak 2012 Güz yar覺y覺l覺  baar覺 notlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sisteminde onaylanmas覺 ve imzal覺 not listelerinin Ö襤DB'na teslimi için son gün
20 Ocak - 01 ubat 2012 Güz yar覺y覺l覺 Bütünleme s覺navlar覺
Çift Anadal, Yandal, Bölümleraras覺 Geçi Bavurular覺
23 Ocak- 4 ubat 2012 2011 - 2012 Bahar yar覺y覺l覺 haftal覺k ders çizelgelerinin Örenci Otomasyon Sistemine girilmesi
25 Ocak 2012 2011/12 Bahar yar覺y覺l覺 ÖnLisans Yatay Geçi bavurular覺n覺n son günü (Ö襤DB)
BAHAR YARIYILI ve YAZ ÖRET襤M襤
1 - 15 ubat 2012 襤NG 102 - 襤NG 112 - 襤NG 152- B襤L 151 – B襤L 152 kodlu derslerin Muafiyet S覺nav覺 bavurular覺 (Bavuru Web Sayfas覺 Duyurular alan覺nda yay覺nlanan adresten yapacaklar)
04 ubat 2012 Güz yar覺y覺l覺 Bütünleme Notlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sisteminde onaylanmas覺 ve imzal覺 not listelerinin Ö襤DB ye teslimi için son gün
06 ubat - 12 ubat 2012 2011-12 Bahar yar覺y覺l覺 ders kay覺tlar覺 ve dan覺man onaylar覺 (Örenci 襤leri Otomasyon Sistemi)
13 ubat 2012  DERSLER襤N BALAMASI
13 - 22 ubat 2012 Ders Ekleme / B覺rakma ve Dan覺man onaylar覺
17 ubat 2012 襤NG 102 - 襤NG 112 - 襤NG 152 - B襤L 151 – B襤L 152 derslerinin Muafiyet S覺nav覺
Örenci say覺s覺 yeterli olmayan eçmeli ders ubelerinin  kapat覺lmas覺 içinson gün
Muafiyet S覺nav sonuçlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sistemine girii ve Ö襤DB'na tesliminin son günü
21 ubat 2012 襤ngilizce Muafiyet S覺nav sonuçlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sistemine girii ve Ö襤DB'na tesliminin son günü
27 ubat 2012 Dan覺manlar覺n imzal覺 Ders Kay覺t Formlar覺n覺 Fakülte/Yüksekokul Sekreterliklerine teslim etmeleri için son gün
01 Mart - 30 Mart 2012 ERASMUS Bavurular覺 (Bavurular 襤lgili Bölüm Koordinatörlüklerine Yap覺lacakt覺r)
01 Mart 2012 TEK DERS s覺nav覺 için Örenci 襤leri Dairesine son bavuru tarihi
06 Mart 2012 Tek Ders S覺nav覺
07 Mart 2012 Türkçe Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 襤ngilizce Yeterlik S覺nav覺
08 Mart 2012 Tek Ders S覺nav覺 sonuçlar覺n覺n Ö襤DB'na tesliminin son günü
28 Mart 2012 襤ngilizce Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Yeterlik S覺nav覺
13 Nisan 2012 2012-2013 Akademik Y覺l覺 Öretim Program覺 deiiklik isteklerinin Senato'ya sunulmas覺 için son gün
20 Nisan 2012 襤ngilizce Lisans Programlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Bahar Yar覺y覺l覺 Derslerin Bitii
Yaz Öretiminde aç覺lacak derslerin Rektörlüe sunulmas覺 için son gün
23 Nisan 2012 ULUSAL EGEMENL襤K ve ÇOCUK BAYRAMI (PAZARTES襤, TAT襤L)
20 Nisan - 4 May覺s 2012 Yaz Öretimi Ders Planlar覺 ve Haftal覺k Ders Çizelgelerinin Örenci Otomasyon Sistemine girilmesi
2012-2013 Güz Yar覺y覺l覺 Ders Planlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sistemine girilmesi
01 May覺s 2012 EMEK ve DAYANIMA GÜNÜ (SALI,TAT襤L)
07 May覺s - 19 Haziran 2012 Yaz Öretimi ön kay覺tlar覺
18 May覺s 2012 DERSLER襤N B襤T襤襤
19 May覺s 2012 GENÇL襤K ve SPOR BAYRAMI (CUMARTES襤,TAT襤L)
21 May覺s - 01 Haziran 2012 Bahar yar覺y覺l覺 Final S覺navlar覺
05 Haziran 2012 Bahar yar覺y覺l覺  baar覺 notlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sisteminde onaylanmas覺 ve imzal覺 not listelerinin Ö襤DB ye teslimi için son gün
08 Haziran - 15 Haziran 2012 Bahar yar覺y覺l覺 Bütünleme s覺navlar覺
11 Haziran - 19 Austos 2012 Yatay Geçi, Çift Anadal, Yandal Bavurular覺 (Örenci 襤leri Dairesine Yap覺lacak)
15 Haziran 2012 Türkçe Lisans Progamlar覺 Haz覺rl覺k S覺n覺f覺 Bahar Yar覺y覺l覺 Bitii
19 Haziran 2012 Bahar yar覺y覺l覺 Bütünleme Notlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sisteminde onaylanmas覺 ve imzal覺 not listelerinin Ö襤DB ye teslimi için son gün
20 Haziran 2012 Yaz Öretimi Ön Kay覺tlar覺n覺n Kesinletirilmesi (襤dari Mali 襤ler Dairesi onay覺)
21 Haziran 2012 TEK DERS s覺nav覺 için Örenci 襤leri Dairesine son bavuru tarihi
22 Haziran  2012 TEK DERS s覺navlar覺
24 Haziran  2012 TEK DERS s覺nav sonuçlar覺n覺n Ö襤DB'na tesliminin son günü
25 - 30 Haziran  2012 Yaz Öretimi Aç覺k ubelere Ek Kay覺tlar
29 Haziran 2012 (Cuma) MEZUN襤YET TÖREN襤 
02 Temmuz - 17 Austos 2012 YAZ ÖRET襤M襤 (7 hafta)
18 Austos (saat 12:00) -
21 Austos 2012
RAMAZAN BAYRAMI
22 - 28 Austos 2012 Yaz Öretimi s覺navlar覺
22 Austos - 6 Eylül 2012 2012 -2013 Güz yar覺y覺l覺 Haftal覺k Ders Çizelgelerinin Örenci 襤leri Sistemine girilmesi
30 Austos 2012 ZAFER BAYRAMI
31 Austos 2012 Yaz Öretimi s覺nav sonuçlar覺n覺n Örenci 襤leri Otomasyon Sisteminde onaylanmas覺ve imzal覺 not listelerinin Ö襤DB ye teslimi için son gün