2014-15 Bahar ARCH-MIMB 201-202 Öğrenci İşleri

2014-15 Bahar ARCH-MIMB 201-202 Öğrenci İşleri

2014-15 Bahar Dönemi / 2014-15 Spring Term

MIMB 201-202 Öğrenci Çalışmaları /ARCH 201-202  Studio Works

Kordinatör /Coordinator: Prof. Dr. Ferhan YÜREKLİ

Grup Yöneticileri/ Group Instructors  (*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.

 • Prof. Arch. Dimitra FIGA
 • Yrd. Doç. Dr. Pınar ENGİNCAN
 • Yrd.Doç.Dr. Demet MUTMAN
 • Yrd.Doç.Dr. Yekta ÖZGÜVEN
 • Yrd. Doç. Dr.Tolga SAYIN
 • Yrd.Doç.Dr. Esra SAKINÇ ÖNER
 • Ögr. Gör. Esra AKBALIK
 • Ögr. Gör. Bürgehan AYSU
 • Ögr. Gör. Esin YÜREKLİ
 • Arş. Gör. Zelal Zülfiye RAHMANALI
 • Arş. Gör. R. Hale SİNİRLİOĞLU
 • Yrd.Doç.Dr. Hicran ÖZALP
 • Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN
 • Arş. Gör. Hamide Temel Bilgen
 • Ögr. Gör. Nagehan AÇİMUZ

PROJE (1)_ KISA SÜRELİ PROJELER 1_Küçük Ölçekli Ara Bina “SANAT GALERİSİ” / PROJECT (1)_SHORT TERM PROJECTS 1_ Small Scale Infill Building “ART GALLERY”

Binalar doluluk ve boşluklar olarak düzenlenir. bu doluluk ve boşluklar binayı şehre bağlama yanında binanın içinde bütünlük hissini vermek için de kullanılan başlıca araçlardır. şehrin ve binanın yataydüşey sirkülasyon sistemleri de ayrılmaz bir bütün olarak yukarda amaçlanan durumları sağlamada etkin olarak kullanılırlar. mimarlık çalışmalarının başlangıç düşünceleri bazen kesit özelliklerinde yoğunlaşabilir. bu çalışma, bu yolda bir deneyim olacaktır.

 

 

 

     

Binalar doluluk ve boşluklar olarak düzenlenir. bu doluluk ve boşluklar binayı şehre bağlama yanında binanın içinde bütünlük hissini vermek için de kullanılan başlıca araçlardır. şehrin ve binanın yataydüşey sirkülasyon sistemleri de ayrılmaz bir bütün olarak yukarda amaçlanan durumları sağlamada etkin olarak kullanılırlar. mimarlık çalışmalarının başlangıç düşünceleri bazen kesit özelliklerinde yoğunlaşabilir. bu çalışma, bu yolda bir deneyim olacaktır.

PROJE ÖRNEKLERİ

 

 


 


PROJE (2)_ KISA SÜRELİ PROJELER 2_“HAFTASONU EVİ” / PROJECT (2)_ SHORT TERM PROJECTS 1_“WEEKEND HOUSE”

Ekstrem peyzajlarda hafta sonu evi tasarlama.

   

   


PROJE (3)_ Kent Merkezinde “KİRALIK BİNA” / PROJECT (3)_ In the City Center “RENTAL BUILDING”

Konuttan iş merkezine , kültür merkezinden otele kadar çeşitli işlevlere adapte olabilen kent içinde alternatif kiralama biçimleri önerecek binaların tasarlanması.

PROJE ÖRNEKLERİ

  

 

 

MAKETLE ÇALIŞILAN GÜNLÜK ESKİZ (1)_ DAILY WORK: SEARCHING A PROMPT SOLUTION BY MODEL
(önceden hazırlanan çevre maketi içine tasarım)

Mevcut strüktürün, bir işlev barındıracak şekilde geliştirilmesi.

PROJE ÖRNEKLERİ