BLM KURUCUSU

Gemi ve Yat Tasar覺m覺 bölümü, 2009 y覺l覺nda kurulmu olup, alan覺nda Türkiye ve dünyadaki ilk lisans program覺d覺r. Dünyadaki yat inaat覺 sektörü, gittikçe genileyen yap覺s覺 ile büyük çapta arat覺rma-gelitirme ve yat覺r覺m faaliyetlerinde bulunmakta, bu gelimeler, denizci ülkelerin ekonomisine getirdii yüksek katma deerler yan覺nda, ülkeler için önemli prestij kazançlar覺 da salamaktad覺r. Gemi ve Yat Tasar覺m覺n覺n öne ç覺kan özellii, bir denizcilik program覺 olmas覺d覺r. Böylelikle, ortak çal覺ma alanlar覺 dikkate al覺nd覺覺nda, sivil ve askeri, bütün denizcilik programlar覺yla ayn覺 ailenin doal bir üyesidir. Elementer düzeyde mühendislik bilgisinin verildii program覺n çal覺ma ve etkinlik alan覺, gemi ve yatlar覺n yan覺nda styling ve iç mekan tasar覺m覺n覺n lider rollere soyunduu deniz araçlar覺n覺n tümünü kapsamaktad覺r.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz GÖKSEL“襤talya 襤le 襤birlii”


襤talya’n覺n Cenova Üniversitesi Gemi ve Yat Tasar覺m覺 (Disegno Nautico e Navale) konusunda dünya lideridir. Fakültemiz ile bu bölüm aras覺nda, 2011 y覺l覺ndan itibaren, yap覺lm覺 olan kar覺l覺kl覺 eitim anlamas覺na dayanarak, iki bölüm aras覺nda öretim eleman覺 deiimi yap覺lmaktad覺r. Bu çerçevede bölüm bakan覺 Prof. Dr. Massimo Musio-Sale, Doç. Dr. Maria Carola Morozzo ve Dr. Valentina Solera bölümümüzde ziyaretçi öretim üyesi olarak ders vermektedir.

 

"Kechi Sailing'le Protokol 襤mzaland覺"


Müfredat覺m覺zda bulunan “Yelken Eitim” dersi, uygulamal覺 olarak denizde, tekne üzerinde yap覺lmaktad覺r. Bölüm kurucumuz Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz Göksel, bu eitimi, Türkiye’nin çok prestijli bir yelken ve yatç覺l覺k eitim merkezi olan Kechi Sailing’den talep etmi; bata firman覺n CEO’su 襤brahim Duman olmak üzere, firma yetkilileriyle yap覺lan görümeler sonucunda anlamaya var覺lm覺t覺r. Buna göre; ders, Kechi Sailing’in, Kalam覺 Marina’daki Azure 33 teknelerinde yap覺lmaktad覺r.