Assoc. Prof. Arch. Massimo Musio Sale Özgeçmiş


            Università degli Studi di Genova, Denizel Tasarım Yüksek Lisans Programı Başkanı,

             Università degli Studi di Genova, Yat ve Sürdürülebilir Denizel Tasarım Doktora Programı Başkanı,

             Università degli Studi di Genova, Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Lisans Programı Öğretim Üyesi,

             Università degli Studi di Genova, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Doktora Okulu, Endüstriyel Tasarım Doktora Programı Profesörler Kurulu Üyesi,

             Università degli Studi di Genova, Öğretim Üyeleri Komitesi Üyesi,

             Politecnico di Milano, Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı Çoklu Tasarım Konsorsiyumu Öğretim Görevlisi,

             1990-2000 yılları arasında Università degli Studi di Cassino'da; 2000-2005 yılları arasında Politecnico di Milano'da öğretim üyesi olarak görev yaptı. Denizel Tasarım disiplininde uzmanlaşmıştır. 1980'den bu yana, serbest olarak yat ve yolcu gemilerinin tasarımını yapmaktadır. İtalya Mimarlar Odası, Cenova Şubesi Üyesi'dir. Aşağıdaki dersleri vermektedir:

 - Denizel Tasarım Stüdyosu 3 (Università degli Studi di Genova, Denizel Tasarım Lisans Programı, üçüncü sınıf),

 - Deniel Alan için Ürün Tasarımı (Università degli Studi di Genova, Denizel Tasarım Lisans Programı, üçüncü sınıf),

 - Denizel Tasarım Stüdyo Çalıştayı 5 (Università degli Studi di Genova-Politecnico di Milano, Denizel Tasarım Yüksek Lisans Programı, La Spezia),

 - Uygulamalı Endüstriyel Tasarım B (Università degli Studi di Genova, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı, La Spezia),

 - Çizim Teknikleri Stüdyo Çalıştayı (Politecnico di Milano, Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Lisans Programı)